Bộ câu hỏi trắc nghiệm Word 2010 có đáp án - Phần 11

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Word 2010 có đáp án - Phần 11

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 195 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm Word 2010 có đáp án - Phần 11. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Tin học văn phòng. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.3 10 Đánh giá
Cập nhật ngày

31/08/2021

Thời gian

20 Phút

Tham gia thi

7 Lần thi

Câu 9: Trong MS Word 2010, lệnh Labels nằm trong thẻ ?

A. Home

B. Insert

C. Page Layout

D. Mailing

Câu 11: Khi soạn thảo văn bản tiếng Việt trong Microsolf word, trong văn bản ta có thể có:

A. Sử dụng nhiều font cùng một bảng mã

B. Sử dụng nhiều font trong nhiều bảng mã khác nhau

C. Cả hai câu a, b sai

D. Cả hai câu a,b đúng

Câu 12: Microsoft Word là:

A. Một hệ điều hành        

B. Chương trình dùng để Xử lý bảng tính         

C. Chương trình dùng để vẽ

D. Chương trình dùng để soạn thảo văn bản.

Câu 13: Muốn gõ được từ “Trường” bằng cách gõ Telex, cách gõ nào sau đây là đúng

A. Trwowngf 

B. Truwowngf 

C. Trwowngsf   

D. Cả A,B,C đều đúng

Câu 15: Trong các cách sắp xếp trình tự công việc dưới đây, trình tự nào là hợp lí nhất khi sọan thảo văn bản:

A.  Định dạng-Gõ văn bản-In-Chỉnh sửa  

B. Chỉnh sửa-Định dạng-Gõ văn bản-In

C. Gõ văn bản -Định dạng-Chỉnh sửa–In

D. Gõ văn bản -Định dạng-In-Chỉnh sửa

Câu 16: Trong các cách sắp xếp trình tự công việc dưới đây, trình tự nào là hợp lí nhất khi sọan thảo văn bản:

A.  Định dạng-Gõ văn bản-In-Chỉnh sửa  

B. Chỉnh sửa-Định dạng-Gõ văn bản-In

C. Gõ văn bản -Định dạng-Chỉnh sửa–In

D. Gõ văn bản -Định dạng-In-Chỉnh sửa

Câu 17: Trong MS Word, để định dạng Font chữ ta chọn :

A. Format\Font  

B. Ctrl-Shift-S 

C. Ctrl-shift-F 

D. Cả A,B,C đều sai

Câu 19: Trong Word để lưu lại tệp đang sử dụng ta thực hiện:

A. File\Save    

B. Ctrl-S     

C. Cả A,B đều đúng 

D. Cả A,B đều sai

Câu 20: Trong Word thanh công cụ chứa các công cụ : New, Open, Save là thanh :

A. Formating 

B. Standard     

C.  Drawing   

D. Tables and Border

Câu 21: Để hiển thị thước ngang và thước dọc trong MS – Word ta chọn:

A. Toolbar->View->Ruler

B. Insert-> Toolbar->Ruler

C. View->Ruler

D. Tất cả đều sai.

Câu 22: Chức năng Drop Cap dùng để thể hiện:

A. Chữ hoa cho toàn bộ đoạn văn bản  

B. Chữ hoa đầu từ cho toàn bộ đoạn văn bản 

C.  Làm to kí tự đầu tiên của đoạn

D. Làm tăng cỡ chữ cho văn bản trong đoạn.

Câu 23: Công cụ AutoShapes được dùng để:

A. Chèn hình ảnh  

B. Tạo chữ nghệ thuật

C. Chèn kí tự đặc biệt 

D. Vẽ một số hình đặc biệt.

Câu 24: Để chèn ký tự đặc biệt trong Word, thực hiện như sau:

A. Mở menu Edit / Chọn Symbol  

B. Mở menu File/ Chọn Symbol

C. Mở menu Insert / Chọn Field  

D. Mở menu Insert / Chọn Symbol

Câu 25: Để ghép nhiều ô của bảng trong word thành một ô, ta đánh dấu các ô đó và dùng menu:

A. Table, Merge Cells  

B. Table, Sum Cells

C. Table, Split Cells  

D. Table, Split Table

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Word 2010 có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm Word 2010 có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 7 Lượt thi
  • 20 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Người đi làm