Bộ câu hỏi trắc nghiệm Word 2010 có đáp án - Phần 10

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Word 2010 có đáp án - Phần 10

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 252 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm Word 2010 có đáp án - Phần 10. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Tin học văn phòng. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.7 7 Đánh giá
Cập nhật ngày

31/08/2021

Thời gian

20 Phút

Tham gia thi

16 Lần thi

Câu 1: Trong MS Word 2010 để chèn header hoặc footer trên trang văn bản, ta thực hiện:

A. View – Header and Footer

B. Thẻ Insert – Header and Footer – nhấn nút Header hoặc Footer

C. Insert – Header and Footer

D. Format – Header and Footer

Câu 2: Trong MS Word 2010 để bật/tắt hiển thị thanh thước kẻ trên của sổ soạn thảo, ta thực hiện:

A. View – Ruler

B. View – Outline

C. View – Show/Hide – đánh dấu/bỏ đánh dấu vào mục Ruler

D. Thẻ Insert – đánh dấu vào mục Ruler

Câu 3:  Trong MS Word 2010 để thực hiện vẽ các đường thẳng, ô vuông, ta thực hiện:

A. View – Toolbars – Drawing

B. View – Toolbars – Standard

C. Thẻ Insert – Illustrations – Shapes

D. View – Show/Hide – Ruler

Câu 4: Trong MS Word 2010 để ngắt trang ta thực hiện:

A. Thẻ View – Page Break

B. Thẻ References – Captions – Break

C.  Thẻ Review – Create – Page Break

D. Thẻ Insert – Pages – Page Break

Câu 5: Trong MS Word 2010 để thay đổi khoảng cách giữa các ký tự, ta thực hiện:

A. Thẻ Home – Font nhấn nút mũi tên bên dưới – chọn thẻ Character Spacing – chọn Expanded hoặc Condensed

B. Thẻ Insert – Font nhấn nút mũi tên bên dưới – chọn thẻ Spacing – chọn Expanded hoặc Condensed

C. Thẻ Page Layout – Font nhấn nút mũi tên bên dưới – chọn thẻ Spacing – chọn Expanded hoặc Condensed

D. Thẻ Review – Font nhấn nút mũi tên bên dưới – chọn thẻ Character Spacing – chọn Expanded hoặc Condensed

Câu 6: Trong MS Word 2010 để tự động tạo hyperlink khi gõ vào một địa chỉ Website và nhấn Enter hoặc nhấn Space, ta thực hiện:

A. Thẻ Insert – Links – Hyperlink

B. Vào Thẻ ribbon File – Word Options – Proofing – nhấn nút AutoCorrect Options – thẻ AutoFormat As You Type – chọn Internet and Network paths with hyperlinks

C. Vào Thẻ ribbon File – Word Options – Advance – nhấn nút AutoCorrect Options – thẻ AutoFormat As You Type – chọn Internet and Network paths with hyperlinks

D. Vào MS Office Button – Word Options – Save – nhấn nút AutoCorrect Options – thẻ AutoFormat As You Type – chọn Internet and Network paths with hyperlinks

Câu 7: Trong MS Word 2010 để tạo điểm dừng Tabs, ta thực hiện:

A. Thẻ Format – Tabs

B. Thẻ Page Layout – Paragraph – nhấn nút mũi tên bên dưới – Tab

C. Thẻ Home – Paragraph – nhấn nút mũi tên bên dưới – Tabs

D.  Hai 2 và 3 đều đúng

Câu 8: Trong MS Word 2010 để đánh dấu sự thay đổi và ghi chú sự thay đổi, ta thực hiện:

A. Thẻ Review – Tracking – Track Changes

B. Thẻ References – Tracking – Track Changes

C. Thẻ Mailings – Tracking – Track Changes

D. Thẻ Insert – Tracking – Track Changes

Câu 9:  Trong MS Word 2010 để chèn biểu đồ vào văn bản, ta thực hiện:

A. Thẻ References – Illustrations – Chart

B. Thẻ Insert – Illustrations – Chart

C. Thẻ Mailings – Illustrations – Chart

D. Thẻ Review – Illustrations – Chart

Câu 10: Trong MS Word 2010 để thực hiện tạo trộn thư Mail Merge, ta thực hiện:

A. Thẻ Mailings – Creat – Envelopes

B. Thẻ Mailings – Write&Insert Fields – Insert Merge Field

C. Thẻ Mailings – Start Mail Merge – Start Mail Merge – Step by step mail merge wizard

D. Thẻ Mailings – Start Mail Merge – Start Mail Merge

Câu 11: Trong MS Word 2010 để tìm và thay thế những định dạng đặc biệt, ta thực hiện:

A.  Thẻ Mailings – Edit – nhấn nút Find/Replace – More – Format

B.  Thẻ Insert – Edit – nhấn nút Find/Replace – More – Format

C. Thẻ Page Layout – Edit – nhấn nút Find/Replace – More – Format

D. Thẻ Home – Editing – nhấn nút Find hoặc Replace – More – Format

Câu 13: Trong MS Word 2010 để tạo Macros, ta thực hiện:

A. Thẻ References – Macros – Macros

B. Thẻ Review – Macros – Macros

C. Thẻ View – Macros – Macros

D. Thẻ Home – Macros – Macros

Câu 14: Để phóng lớn/Thu nhỏ tài liệu trong Microsoft Word 2010, ta thực hiện bằng cách nào:

A. Giữ phím Ctrl và di chuyển con xoay trên con chuột.

B. Điều khiển thanh trượt zoom ở góc phải màn hình

C. Cả phương án 1 và 2 đều đúng

D. Cả phương án 1 và 2 đều sai

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Word 2010 có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm Word 2010 có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 16 Lượt thi
  • 20 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Người đi làm