Bộ câu hỏi trắc nghiệm Word 2010 có đáp án - Phần 13

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Word 2010 có đáp án - Phần 13

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 154 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm Word 2010 có đáp án - Phần 13. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Tin học văn phòng. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.7 7 Đánh giá
Cập nhật ngày

31/08/2021

Thời gian

20 Phút

Tham gia thi

5 Lần thi

Câu 3: Trong Word để xuống dòng mà không qua đoạn (paragraph) mới thì:

A. Nhấn tổ hợp phím Ctrl+Enter

B. Nhấn phím Enter

C. Cả hai câu đều sai.

D. Cả hai đều đúng

Câu 4: Muốn tạo 1 bảng (table) trong chương trình MS Word, ta chọn:

A. Table\Row    

B. Table\Insert\Table

C. Insert\Table  

D. Format\Table

Câu 5: Để căn chỉnh một đoạn văn bản vào chính giữa ta đưa con trỏ nhập liệu đến đoạn văn bản đó sau đó chọn cách nào trong các cách sau:

A. Nhấn tổ hợp phím Ctrl + R

B. Nhấn tổ hợp phím Ctrl + J

C. Nhấn tổ hợp phím Ctrl + L

D. Nhấn tổ hợp phím Ctrl + E

Câu 8: Để tạo một văn bản mới trong Word, chúng ta chọn

A. File/ Open

B. File/ Print

C. File/ Exit

D. File/ New

Câu 9: Để hiển thị thanh công cụ table and Borders ta thực hiện :

A. Insert\Table     

B. Table\Insert\Table

C. Insert\ Delete\ Table

D. View\Tool bar..

Câu 10: Để tạo một chữ nghệ thuật trong Word ta chọn

A. Vào Insert, sau đó chọn Symbol

B. Vào Table, chọn Insert, và cuối cùng chọn Table

C.  Vào Insert, chọn Picture và cuối cùng chọn WordArt

D. Vào Insert, sau đó chọn Page numbers

Câu 11: Trong MS Word để di chuyển về cuối tài liệu nhấn:

A. <Ctrl> + <End>

B. <Ctrl> + <Page Down>

C. <End>

D. <Page Down>

Câu 12: Để thay đổi kích thước chữ ta lựa chọn cách nào trong các cách sau:

A.  Nhấn tổ hợp phím (Ctrl và "[") hoặc (Ctrl và "]")

B. Nhấn tổ hợp phím (Alt và "[") hoặc (Alt và "]")

C. Nhấn tổ hợp phím (Ctrl + D), sau đó lựa chọn kích thước chữ.

D. Câu 1 và 3 đều đúng.

Câu 13: Trong Word để chèn thêm một dòng vào trước dòng lựa chọn, ta thực hiện:

A. Table / Insert / Column Left.

B. Table / Insert / Column Right.

C. Table / Insert / Row Above

D. Table / Insert / Row Belo

Câu 15: Trong MS Word tổ hợp Shift+End dùng để :

A. Chuyển dấu chèn về cuối dòng

B. Chọn(bôi đen) khối văn bản là cả dòng hiện tại

C. Chọn( bôi đen )khối văn bản từ dấu nhắc đến cuối dòng hiện hành

D. Chọn (bôi đen ) cả văn bản

Câu 16: Các thanh công cụ trên màn hình Word

A. Chỉ nằm ở một vị trí nhất định

B. Có thể nằm ở một vị trí bất kỳ

C. Chỉ có thể nằm ngang và phía dưới thanh thực đơn(Menu Bar)

D. Các câu trên đều sai

Câu 19:  Trong khi soạn thảo văn bản bằng Word, để đánh dấu chọn một từ trong văn bản ta có thể:

A. Nhắp đôi chuột vào từ cần chọn

B. Bấm tổ hợp phím Ctrl - A

C. Bấm nút phải chuột

D. Bấm tổ hợp phím Ctrl – Z

Câu 20: Trong khi soạn thảo văn bản trong Word, nếu muốn xuống dòng mà không muốn kết thúc một đoạn (Paragraph) ta:

A.  Bấm phím Enter

B. Bấm tổ hợp phím Shift + Enter

C. Bấm tổ hợp phím Ctrl + Enter

D. Word tự động không cần bấm phím

Câu 21: Khi thanh công cụ trên màn hình soạn thảo Word bị mất, làm thế nào để hiển thị lại chúng?

A. Cài đặt lại toàn bộ chương trình MS.WORD.

B. Vào menu View, chọn Toolbars, sau đó chọn thanh công cụ cần hiển thị.

C.  Vào menu, chọn Exit

D. Thoát khỏi chương trình Word khởi động lại.

Câu 25: Trong Word muốn tạo điểm dừng (Tab stop) chọn lệnh:

A.  Format ® Drop Cap…

B.  Format ® Tabs…

C.  Format ® Borders and Shading…

D. Format ® Bullets and Numbering…

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Word 2010 có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm Word 2010 có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 5 Lượt thi
  • 20 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Người đi làm