Bộ câu hỏi trắc nghiệm Word 2010 có đáp án - Phần 1

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Word 2010 có đáp án - Phần 1

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 361 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm Word 2010 có đáp án - Phần 1. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Tin học văn phòng. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.3 9 Đánh giá
Cập nhật ngày

31/08/2021

Thời gian

20 Phút

Tham gia thi

46 Lần thi

Câu 1:  Trong Word, muốn lưu hồ sơ với một tên khác, ta thực hiện:

A. File – Save

B. File – Save As

C.  Window – Save

D. Window – Save As

Câu 2: Trong Word, để mở một tài liệu đã được soạn thảo thì:

A. Chọn menu lệnh Edit – Open

B. Chọn menu lệnh File – Open

C. Cả A và B đều đúng

D.  Cả A và B đều sai

Câu 5: Trong Word, để đóng một hồ sơ đang mở, ta thực hiện:

A. File – Close

B. File – Exit

C.  File – New

D. File – Save

Câu 6: Trong Word, muốn chèn các kí tự đặc biệt vào văn bản, ta thực hiện:

A. View – Symbol

B. Format – Symbol

C. Tools – Symbol

D. Insert – Symbol

Câu 7: Trong Word, muốn sử dụng chức năng sửa lỗi và gõ tắt, ta chọn:

A.  Edit – AutoCorrect Options…

B. Window – AutoCorrect Options…

C. View – AutoCorrect Options…

D. Tools – AutoCorrect Options…

Câu 8: Nếu kết thúc 1 đoạn (Paragraph) và muốn sang 1 đoạn mới:

A. Bấm tổ hợp phím Ctrl – Enter

B. Bấm phím Enter

C.  Bấm tổ hợp phím Shift – Enter

D. Word tự động, không cần bấm phím

Câu 9:  Nếu khi kết thúc 1 đoạn văn mà ta muốn sang 1 trang mới thì:

A. Bấm tổ hợp phím Ctrl – Enter

B. Bấm phím Enter

C. Bấm tổ hợp phím Shift – Enter

D. Bấm tổ hợp phím Alt – Enter

Câu 10: Để khai báo thời gian tự lưu văn bản, ta chọn:

A. Tools – Option… Trong thẻ Save, đánh dấu chọn mục Save AutoRecover info every

B. File – Option… Trong thẻ Save, đánh dấu chọn mục Save AutoRecover info every

C. Format – Option… Trong thẻ Save, đánh dấu chọn mục Save AutoRecover info every

D. View – Option… Trong thẻ Save, đánh dấu chọn mục Save AutoRecover info every

Câu 12: Muốn đánh số trang cho văn bản, ta thực hiện:

A. Insert – Page Numbers

B. View – Page Numbers

C. Tools – Page Numbers

D. Format – Page Numbers

Câu 13: Muốn tạo một hồ sơ mới, ta thực hiện:

A. Insert – New

B. View – New

C. File – New

D. Edit – New

Câu 14: Muốn đánh dấu lựa chọn một từ, ta thực hiện:

A. Nháy đúp chuột vào từ cần chọn

B. Bấm tổ hợp phím Ctrl – A

C. Nháy chuột vào từ cần chọn

D. Bấm phím Enter

Câu 15: Để hiển thị trang sẽ in lên màn hình, ta chọn:

A.  Edit – Print Preview

B. Format – Print Preview

C. View – Print Preview

D. File – Print Preview

Câu 16: Muốn định dạng ký tự, ta thực hiện:

A. Format – Font

B. Format – Paragraph

C. Cả 2 câu trên đều đúng

D. Cả 2 câu trên đều sai

Câu 17: Để in văn bản ra giấy:

A. Chọn menu lệnh File – Print

B. Bấm tổ hợp phím Ctrl – P

C. Cả A và B đều đúng

D. Cả A và B đều sai

Câu 19: Thao tác Shift + Enter có chức năng gì:

A. Xuống hàng chưa kết thúc Paragrahp

B. Xuống một trang màn hình

C.  Nhập dữ liệu theo hàng dọc

D. Tất cả đều sai

Câu 21:  Kích chuột phải trong Word có nghĩa là:

A. Xoá đối tượng

B. Mở một menu tắt chứa các lệnh tác dụng lên đối tượng

C. Chọn đối tượng

D. Không làm gì cả

Câu 22: Trong soạn thảo văn bản Word, công dụng của tổ hợp phím Ctrl + O là:

A. Mở một hồ sơ mới

B. Đóng hồ sơ đang mở

C. Mở một hồ sơ đã có

D. Lưu hồ sơ vào đĩa

Câu 25: Trong soạn thảo văn bản Word, công dụng của tổ hợp phím Ctrl + H là:

A. Tạo tệp văn bản mới

B. Chức năng thay thế trong soạn thảo

C. Định dạng chữ hoa

D. Lưu tệp văn bản vào đĩa

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Word 2010 có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm Word 2010 có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 46 Lượt thi
  • 20 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Người đi làm