Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Thương mại điện tử - Phần 12

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Thương mại điện tử - Phần 12

  • 30/08/2021
  • 30 Câu hỏi
  • 112 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Thương mại điện tử - Phần 12. Tài liệu bao gồm 30 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Kinh tế thương mại. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.8 6 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

6 Lần thi

Câu 4: Chỉ ra yếu tố KHÔNG phải lợi ích của Thương mại điện tử

A. Giảm chi phí, tăng lợi nhuận

B. Dịch vụ khách hàng tốt hơn

C. Giao dịch an toàn hơn

D. Tăng thêm cơ hội mua, bán

Câu 5: Chỉ ra yếu tố KHÔNG phải là lợi ích của Thương mại điện tử

A. Khách hàng có nhiều sự lựa chọn hơn

B. Tăng phúc lợi xã hội 

C. Khung pháp lý mới, hoàn chỉnh hơn

D. Tiếp cận nhiều thị trường mới hơn

Câu 6: Một bước trong xây dựng website là “Xác định … của website, đối tượng …”

A. mục đích, người xem

B. kiến trúc, người xem

C. mục đích, doanh nghiệp

D. kiến trúc, doanh nghiệp

Câu 7: Chỉ ra yếu tố KHÔNG phải hạn chế của Thương mại điện tử.

A. Vấn đề an toàn

B. Sự thống nhất về phần cứng, phần mềm

C. Văn hoá của những người sử dụng Internet

D. Thói quen mua sắm truyền thống

Câu 8: Yếu tố nào tác động trực tiếp nhất đến sự phát triển Thương mại điện tử.

A. Nhận thức của người dân

B. Cơ sở pháp lý

C. Chính sách phát triển Thương mại điện tử

D. Các chương trình đào tạo về Thương mại điện tử

Câu 9: Chỉ ra thành phần của AIDA trong Marketing điện tử được giải thích chưa đúng?

A. Website phải thu hút sự chú ý của người xem (A)

B. Website được thiết kế tốt, dễ tìm kiếm, dễ xem, nhanh chóng, thông tin phong phú (I)

C. Có các biện pháp xúc tiến để tạo mong muốn mua hàng : giảm giá, quà tặng (D)

D. Form mẫu đẹp, tiện lợi, an toàn để khách hàng thực hiện mua dễ dàng (A)

Câu 10: Đặc trưng của TMĐT “Các bên tiến hành giao dịch trong TMĐT ... tiếp xúc ... với nhau và ... cần biết nhau từ trước”

A. cần, trực tiếp, không

B. không, gián tiếp, cần

C. không, trực tiếp, không

D. cần, gián tiếp, cần

Câu 11: Đặc trưng của TMĐT “Hoạt động giao dịch TMĐT đều có sự tham gia ... ... chủ thể, trong đó không thể thiếu người cung cấp dịch vụ mạng, ...”

A. đầy đủ, hai, cơ quan chứng thực

B. ít nhất, hai, công chứng

C. đầy đủ, ba, công chứng

D. ít nhất, ba, cơ quan chứng thực

Câu 12: Tại sao TMĐT B2C lại kém hấp dẫn hơn so với B2B?

A. Dễ tiến hành hơn

B. Chi phí đầu tư và thực hiện thấp hơn

C. Số lượng khách hàng lớn hơn

D. Xung đột trong kênh phân phố

Câu 15: Cách gọi nào KHÔNG đúng bản chất thương mại điện tử.

A. Online trade (Thương mại trực tuyến)

B. Cyber trade (Thương mại điều khiển học)

C. Electronic Business (Kinh doanh điện tử)

D. Tất cả đều đúng

Câu 16: Một lợi ích đối với các tổ chức trong TMĐT là “Chi phí đăng ký …: giảm hoặc không thu phí … kinh doanh …”

A. trao đổi, giao dịch, qua mạng

B. kinh doanh, đăng ký, qua thiết bị di động

C. kinh doanh, đăng ký, qua mạng

D. trao đổi, giao dịch, qua thiết bị di động

Câu 19: Một hạn chế về kỹ thuật của TMĐT là “Các công cụ xây dựng … vẫn trong giai đoạn đang …”

A. phần cứng, phát triển

B. phần mềm, ổn định

C. phần cứng, ổn định

D. phần mềm, phát triển

Câu 21: Một hạn chế về kỹ thuật của TMĐT là “Thực hiện các … trong thương mại điện tử B2C đòi hỏi hệ thống … … lớn”.

A. đơn đặt hàng, giao hàng, tự động

B. đơn đặt hàng, kho hàng, tự động

C. giao dịch, kho hàng, kích thước

D. giao dịch, giao hàng, tận nhà

Câu 23: Trong TMĐT, “thị trường ngang tập trung vào một … kinh doanh … nhất định”.

A. quy trình, tổng quát

B. giải pháp, riêng lẻ

C. quy trình, riêng lẻ

D. giải pháp, tổng quát

Câu 24: Một tính chất trong cấp độ “Thông tin lên mạng web” là “Trao đổi, …, qua mạng”.

A. đàm phán, đặt hàng

B. giải đáp, đặt hàng

C. cung cấp, giao hàng

D. thanh toán, giao hàng

Câu 25: Một quan niệm sai lầm trong TMĐT là “Không có thói quen trả lời … những …hỏi thông tin của …”

A. hạn định, email, người hỏi

B. ngay, điện thoại, người xem

C. hạn định, điện thoại, người xem

D. ngay, email, người xem

Câu 26: Một quan niệm sai lầm trong TMĐT là “Không … đến … mới”.

A. quan tâm, công nghệ

B. ứng dụng, công nghệ

C. quan tâm, yêu cầu

D. ứng dụng, phân tích

Câu 27: Để một website hoạt động cần có tên miền … lưu trữ … nội dung.

A. Và, hoặc

B. Và, và

C. Hoặc, hoặc

D. Tất cả cùng sai

Câu 28: Một bước trong xây dựng website là “Tham khảo một số website để lấy …, …, … điểm mạnh, điểm yếu”.

A. thiết kế, học hỏi, khắc phục

B. thiết kế, khai thác, so sánh

C. ý tưởng, học hỏi, so sánh

D. thiết kế, khai thác, khắc phục

Câu 29: Một bước trong xây dựng website là “Tư vấn … website sao cho có hiệu quả … cao nhất”.

A. xây dựng, kinh tế

B. sử dụng, kinh tế

C. xây dựng, kỹ thuật

D. sử dụng, kỹ thuật

Câu 30: Một lưu ý khi xây dựng website là “Website phải được thiết kế … về (màu, font-cỡ chữ)”.

A. đồng nhất, thẩm mỹ

B. đồng nhất, kiến trúc

C. khác biệt, thẩm mỹ

D. khác biệt, kiến trúc

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Thương mại điện tử có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Thương mại điện tử có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 6 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Sinh viên