Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Thương mại điện tử - Phần 11

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Thương mại điện tử - Phần 11

  • 30/08/2021
  • 30 Câu hỏi
  • 210 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Thương mại điện tử - Phần 11. Tài liệu bao gồm 30 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Kinh tế thương mại. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.5 6 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

8 Lần thi

Câu 2: Một cách e-Marketing là “Chiến lược … …”

A. Marketing, lan truyền

B. Marketing, tập trung

C. Mua hàng, lan truyền

D. Mua hàng, tập trung

Câu 6: Một thành phần tối thiểu trong TMĐT là “Quy trình ...”

A. đặt hàng

B. giao hàng

C. bảo hành

D. thanh toán

Câu 7: Trong Cơ sở dữ liệu của hệ thống TMĐT cần có:

A. Thời gian trả hàng

B. Thời gian bán hàng

C. Thời gian gửi hàng

D. Thời gian nhập hàng

Câu 8: Trong Cơ sở dữ liệu của hệ thống TMĐT cần có gì?

A. Chi phí và cách thức gửi hàng

B. Chi phí và mức thuế

C. Cước vận chuyển và mức thuế

D. Tất cả cùng sai

Câu 10: Yếu tố tạo nên website hiệu quả là “… website”.

A. Chất lượng

B. Thiết kế

C. Giao diện

D. Tất cả cùng đúng

Câu 11: Dành cho nhà quản trị có “Chức năng … ý kiến khách hàng”.

A. phản ánh

B. thu thập

C. trả lời

D. Tất cả cùng sai

Câu 12: Chú ý khi thực hiện e-Marketing là “… thông điệp phải được …”

A. Hình ảnh, trau chuốt

B. Nội dung, số hóa

C. Hình ảnh, số hóa

D. Nội dung, trau chuốt

Câu 16: Việc tập hợp và phân tích các dữ liệu về khách hàng thu thập qua website để tìm ra những thói quen mua hàng được gọi là gì?

A. Khảo sát theo nhóm - focus group surveying.

B. Xử lý dữ liệu - data mining. 

C. Theo dõi đơn lẻ - cookie tracking.

D. Khảo sát dựa trên nền web - Web-based surveying

Câu 17: Đấu giá trao đổi: gồm những người mua rất … giám sát lẫn nhau.

A. Nghiệp dư

B. Chuyên nghiệp

C. Giỏi

D. Tất cả cùng sai

Câu 18: Đấu giá Vickrey là đấu giá kín theo giá thứ …

A. nhất

B. hai

C. Cả hai

D. Tất cả cùng sai

Câu 20: Quảng bá website như thế nào sẽ không tiết kiệm nhất?

A. Đăng kí trên các search engine

B. Liên kết quảng cáo giữa các doanh nghiệp với nhau

C. Sử dụng viral-marketing

D. Quảng cáo trên tạp chí chuyên ngành như thương mại hay bưu chính viễn thông

Câu 21: Nguyên tắc nào phổ biến hơn cả để hình thành hợp đồng điện tử.

A. Nhận được xác nhận là đã nhận được chấp nhận đối với chào hàng

B. Thời điểm chấp nhận được gửi đi, dù nhận được hay không

C. Thời điểm nhận được chấp nhận hay gửi đi tuỳ các nước quy định

D. Thời điểm xác nhận đã nhận được chấp nhận được gửi đi

Câu 23: Chỉ ra ví dụ công ty không theo mô hình hướng vào TMĐT:

A. Công ty ABC bán đấu giá hàng trên mạng

B. Công ty ABC bán hàng trên mạng

C. Một số công ty cùng mua đồ văn phòng phẩm qua catalogue trực tuyến

D. Công ty ABC mua văn phòng phẩm qua catalogue trực tuyền

Câu 24: Đặc điểm nào không phải của mã khoá bí mật.

A. Khoá để mã hoá và giải mã giống nhau

B. Người gửi và người nhận cùng biết khoá này

C. Chi phí quản lý loại khoá này thấp và quản lý đơn giản với cả hai bên

D. Doanh nghiệp sẽ phải tạo ra khoá bí mật cho từng khách hàng

Câu 26: Phishing là:

A. Lừa đảo qua mạng

B. Khuyến mãi qua mạng

C. Tất cả cùng đúng

D. Tất cả cùng sai

Câu 27: Hacker cướp tên miền thông qua một trong các bước:

A. Tìm email quản lý tên miền  

B. Lừa chủ tài khoản email để lấy được password

C. Tất cả cùng đúng

D. Tất cả cùng sai

Câu 28: An toàn và bảo mật trên mạng có nhiều tiến triển từ dạng … đến dạng …

A. bức tường lửa (firewall), mã hóa (encryption)

B. mã hóa (encryption), bức tường lửa (firewall)

C. Tất cả cùng đúng

D. Tất cả cùng sai

Câu 29: Các dạng thức bảo mật trong thương mại điện tử còn có:

A. Nonrepudiation – Không thể từ chối trách nhiệm

B. Availability – Khả năng sẳn sàng đáp ứng

C. Tất cả cùng đúng

D. Tất cả cùng sai

Câu 30: Thực hiện TMĐT có những khó khăn sau đây so với thương mại truyền thống:

A. Nhiều nguy hiểm về gian dối lừa đảo giữa người mua và người bán

B. Giữa người mua và người bán thường xa xôi về địa lý

C. Vận chuyển khó khăn đối với nhiều loại hàng hóa

D. Giao dịch mua bán thiếu thông tin về đối tác và hàng hóa

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Thương mại điện tử có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Thương mại điện tử có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 8 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Sinh viên