Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Quản lý dự án đầu tư - Phần 11

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Quản lý dự án đầu tư - Phần 11

  • 30/08/2021
  • 30 Câu hỏi
  • 234 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Quản lý dự án đầu tư - Phần 11. Tài liệu bao gồm 30 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Kinh tế thương mại. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.9 9 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

45 Phút

Tham gia thi

5 Lần thi

Câu 1: Quản lý tổng thể nhiều dự án bằng ma trận % hoàn thành, được áp dụng:

A. Cho nhiều dự án khác loại

B. Cho nhiều dự án cùng loại 

C. Chỉ cho một dự án duy nhất 

D. Tất cả các câu trên đều đúng

Câu 4: Cho sơ đồ PERT của một dự án với thời gian được tính bằng tháng, thời gian mong muốn ngắn nhất của từng công việc và chi phí rút ngắn thời gian (tỷ đồng/tháng): 

A. Rút ngắn 01 tháng của công việc B 

B. Rút ngắn 03 tháng của công việc J 

C. Rút ngắn 02 tháng của công việc F 

D. Rút ngắn 01 tháng của công việc H 

Câu 5: Cho sơ đồ PERT của một dự án với thời gian được tính bằng tháng, thời gian mong muốn ngắn nhất của từng công việc và chi phí rút ngắn thời gian (tỷ đồng/tháng): 

A. Rút ngắn 01 tháng của công việc B 

B. Rút ngắn 03 tháng của công việc J 

C. Rút ngắn 02 tháng của công việc H 

D. Rút ngắn 01 tháng của công việc H

Câu 6: Cho sơ đồ PERT của một dự án: 

A. Rút ngắn thời gian thực hiện công việc A 

B. Rút ngắn thời gian thực hiện công việc C 

C. Rút ngắn thời gian thực hiện công việc G 

D. Rút ngắn thời gian thực hiện công việc J

Câu 20: Cho sơ đồ PERT của một dự án:

A. 0 tuần 

B. 01 tuần

C. 02 tuần 

D. 03 tuần

Câu 21: Cho sơ đồ PERT của một dự án:

A. 0 tuần 

B. 01 tuần 

C. 02 tuần 

D. 03 tuần

Câu 26: Cho sơ đồ PERT của một dự án:

A. 01 phương án  

B. 02 phương án 

C. 03 phương án 

D. 04 phương án

Câu 28: Cho sơ đồ PERT của một dự án:

A. 30 triệu đồng  

B. 50 triệu đồng

C. 100 triệu đồng

D. 150 triệu đồng

Câu 29: Cho sơ đồ PERT của một dự án:

A. 150 triệu đồng

B. 100 triệu đồng 

C. 50 triệu đồng 

D. 30 triệu đồng  

Câu 30: Cho sơ đồ PERT của một dự án:

A. 100 triệu đồng  

B. 150 triệu đồng 

C. 200 triệu đồng

D. 250 triệu đồng

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Quản lý dự án đầu tư có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Quản lý dự án đầu tư có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 5 Lượt thi
  • 45 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Sinh viên