Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Quản lý dự án đầu tư - Phần 1

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Quản lý dự án đầu tư - Phần 1

  • 30/08/2021
  • 30 Câu hỏi
  • 533 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Quản lý dự án đầu tư - Phần 1. Tài liệu bao gồm 30 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Kinh tế thương mại. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.7 7 Đánh giá
Cập nhật ngày

15/06/2022

Thời gian

45 Phút

Tham gia thi

14 Lần thi

Câu 4:

Khi NPV của dự án bằng 0, thì đây:

A. Là dự án xấu

B. Là dự án rất xấu 

C. Là dự án phải loại bỏ 

D. Vẫn là dự án tốt

Câu 5:

Ngân lưu ròng của một dự án: 

A. Tính được IRR 

B. Tính được NPV 

C. Không tính được NPV 

D. Tất cả các câu này đều đúng

Câu 6:

Công thức sau đây: \(({Q_P}) = \frac{{TFC - BD + ID + IT}}{{P - CV}}\) dùng để tính:

A. Sản lượng tại điểm hòa vốn lý thuyết 

B. Sản lượng hòa vốn tiền tệ 

C. Sản lượng tại điểm hòa vốn trả nợ

D. Sản lượng tối đa của dự án 

Câu 7:

Công thức: QMP dùng để tính:

A. Doanh thu hòa vốn lý thuyết 

B. Doanh thu hòa vốn tiền tệ 

C. Doanh thu hòa vốn trả nợ 

D. Doanh thu thuần

Câu 10:

Phí điện thoại bàn (gồm cả: phí thuê bao và phí ngoài thuê bao) phải trả hàng tháng là:

A. Chi phí cố định 

B. Chi phí biến đổi 

C. Chi phí hỗn hợp 

D. Chi phí cơ hội

Câu 11:

Ngân lưu ròng của hai dự án A và B cho trong bảng sau:

A. Của dự án A là 10,9 và dự án B là 70,9 

B. Của dự án A là 70,9 và dự án B là 10,9 

C. Của dự án A là 90,9 và dự án B là 10,9 

D. Của dự án A là 10,9 và dự án B là 90,9

Câu 12:

Công ty cổ phần sữa Vinamilk dự định đầu tư vào 1 trong 2 nhà máy. Đó là nhà máy sản xuất cà phê hòa tan và nhà máy nước uống tinh khiết với số vốn đầu tư ban đầu mỗi nhà máy là 200  triệu đồng, từ các nguồn vốn khác nhau. Ngân lưu ròng của 2 nhà máy cho trong bảng sau: 

A. Đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất cà phê hòa tan

B. Đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất nước uống tinh khiết 

C. Nên đầu tư xây dựng cả hai nhà máy

D. Không nên đầu tư xây dựng nhà máy nào cả

Câu 15:

Dự án đầu tư vay vốn càng nhiều, thì:

A. Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp càng nhiều

B. Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp càng ít 

C. Không phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 

D. Được giảm thuế thu nhập doanh nghiệp

Câu 16:

Đầu tư cho giáo dục là gì?

A. Đầu tư chiều sâu 

B. Đầu tư sinh lợi 

C. Đầu tư phát triển 

D. Đầu tư xây dựng

Câu 18:

Tính NPV trên bảng tính EXCEL chỉ cần có:

A. Dòng ngân lưu ròng

B. Dòng ngân lưu ròng và lãi suất tính toán 

C. Lãi suất tính toán và vốn đầu tư 

D. Dòng ngân lưu ròng và thuế thu nhập doanh nghiệp

Câu 19:

Tính IRR trên bảng tính EXCEL chỉ cần:

A. Một thông tin duy nhất là dòng ngân lưu ròng 

B. Hai thông tin là dòng ngân lưu ròng và lãi suất tính toán

C. Hai thông tin là lãi suất tính toán và vốn đầu tư 

D. Hai thông tin là dòng ngân lưu ròng và thuế thu nhập doanh nghiệp  

Câu 20:

Số liệu trong năm của hai dự án A, B như sau:

A. 56 triệu đồng 

B. 5,6 triệu đồng 

C. 65 triệu đồng 

D. 6,5 triệu đồng

Câu 21:

Khi IRR > lãi suất tính toán, thì suất sinh lời của vốn đầu tư dự án: 

A. Bằng lãi suất tính toán 

B. Lớn hơn lãi suất tính toán 

C. Nhỏ hơn lãi suất tính toán 

D. Bằng 0 

Câu 22:

Dòng ngân lưu ròng của một báo cáo ngân lưu dự án không đổi dấu, thì:

A. Không tính được NPV 

B. Vẫn tính được NPV

C. Vẫn tính được IRR 

D. Không tính được tỷ số B/C

Câu 23:

Ngân lưu ròng của loại dự án sau đây đổi dấu nhiều lần:

A. Đầu tư một năm thu lợi nhiều năm

B. Đầu tư hai năm thu lợi nhiều năm 

C. Vừa đầu tư vừa thu lợi mà phần thu lợi có khi nhỏ hơn phần đầu tư 

D. Vừa đầu tư vừa thu lợi mà phần thu lợi luôn luôn lớn hơn phần đầu tư (trừ năm thứ nhất)

Câu 24:

Ngân lưu ròng của hai dự án loại trừ nhau như sau: 

A. Chọn dự án A nếu căn cứ vào NPV 

B. Chọn dự án B nếu căn cứ vào IRR

C. Loại dự án A nếu căn cứ vào IRR 

D. Chọn dự án B nếu căn cứ vào NPV

Câu 27:

Khi NPV của dự án bằng 0, thì:

A. Dự án không mang lại cho đồng vốn một suất sinh lời nào cả

B. Dự án mang lại một suất sinh lời i bằng IRR 

C. Dự án mang lại một suất sinh lời i nhỏ hơn IRR 

D. Dự án mang lại một suất sinh lời i lớn hơn IRR

Câu 30:

GANTT là:

A. Tên của một nhà bác học

B. Một phương pháp sơ đồ 

C. Một công cụ quản lý thời gian

D. Tất cả đều đúng

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Quản lý dự án đầu tư có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Quản lý dự án đầu tư có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 14 Lượt thi
  • 45 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Sinh viên