Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Quản lý dự án đầu tư - Phần 3

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Quản lý dự án đầu tư - Phần 3

  • 30/08/2021
  • 30 Câu hỏi
  • 599 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Quản lý dự án đầu tư - Phần 3. Tài liệu bao gồm 30 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Kinh tế thương mại. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.0 5 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

45 Phút

Tham gia thi

4 Lần thi

Câu 30: Số liệu của hai dự án như sau:

A. Tỷ số B/C và NPV của dự án X là 3 và 6

B. Tỷ số B/C và NPV của dự án Y là 1,6 và 2 

C. Tỷ số B/C và NPV của dự án Y là 2 và 6 

D. Tỷ số B/C và NPV của dự án X là 3 và 2

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Quản lý dự án đầu tư có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Quản lý dự án đầu tư có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 4 Lượt thi
  • 45 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Sinh viên