Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Quản lý dự án đầu tư - Phần 10

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Quản lý dự án đầu tư - Phần 10

  • 30/08/2021
  • 30 Câu hỏi
  • 343 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Quản lý dự án đầu tư - Phần 10. Tài liệu bao gồm 30 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Kinh tế thương mại. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.7 9 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

45 Phút

Tham gia thi

3 Lần thi

Câu 1: Cho sơ đồ PERT của một dự án. Nếu rút ngắn thời gian của tiến trình tới hạn xuống còn 13 tuần. Lúc này:

A. Tiến trình tới hạn đầu tiên vẫn là tiến trình tới hạn 

B. Xuất hiện 01 tiến trình tới hạn mới 

C. Xuất hiện 02 tiến trình tới hạn mới 

D. Xuất hiện 03 tiến trình tới hạn mới

Câu 2: Cho sơ đồ PERT của một dự án:

A. 30 triệu đồng 

B. 50 triệu đồng 

C. 100 triệu đồng 

D. 150 triệu đồng

Câu 11: Để đánh giá tình hình thực hiện dự án tại từng thời điểm nhất định. Người quản lý dự án thường phải tính hai loại sai lệch:  (1) Sai lệch của chi phí: CV = BCWP - ACWP  (2) Sai lệch của tiến độ: SV = BCWP - BCWS  Vậy:

A. Hai sai lệch đều có dấu âm là tốt 

B. Hai sai lệch đều có dấu dương là tốt 

C. Sai lệch (1) có dấu dương, sai lệch (2) có dấu âm là tốt 

D. Sai lệch (1) có dấu âm, sai lệch (2) có dấu dương là tốt 

Câu 12: Khi bố trí nguồn lực thực hiện dự án cần tuân thủ:

A. 4 nguyên tắc ưu tiên 

B. 5 nguyên tắc ưu tiên 

C. 6 nguyên tắc ưu tiên 

D. 7 nguyên tắc ưu tiên 

Câu 13: Quy trình bố trí nguồn lực trên sơ đồ GANTT, có:

A. 2 bước 

B. 3 bước 

C. 4 bước 

D. 5 bước 

Câu 14: Đơn vị nguồn lực trên sơ đồ GANTT được thể hiện:

A. Trên trục hoành phía trái 

B. Trên trục hoành phía phải

C. Trên trục tung phía dưới trục hoành

D. Trên trục tung phía trên trục hoành

Câu 15: Bố trí nguồn lực thực hiện dự án trên sơ đồ GANTT, được thực hiện:

A. Phía dưới trục hoành bên trái 

B. Phía dưới trục hoành bên phải 

C. Phía trên trục hoành bên trái 

D. Phía trên trục hoành bên phải

Câu 16: Chọn câu sai trong các câu sau:

A. Phương pháp sơ đồ GANTT chỉ ra được phương thức điều hoà nguồn lực.  

B. Phương pháp sơ đồ GANTT không chỉ ra được làm thế nào để san bằng sự căng thẳng hay nhàn rỗi trong huy động nguồn lực 

C. Phương pháp sơ đồ GANTT đơn giản, dễ thực hiện 

D. Phương pháp sơ đồ GANTT áp dụng cho những dự án quy mô nhỏ.

Câu 17: Bố trí nguồn lực thực hiện dự án trên sơ đồ PERT cải tiến phải tuân thủ theo:

A. 4 nguyên tắc 

B. 5 nguyên tắc 

C. 6 nguyên tắc 

D. 7 nguyên tắc

Câu 18: Hãy chọn câu đúng trong các câu sau:

A. Có thể chuyển đổi sơ đồ GANTT thành sơ đồ PERT cải tiến 

B. Sơ đồ PERT cải tiến là một sơ đồ mạng lưới 

C. Sơ đồ PERT cải tiến là sơ đồ PERT được biểu diễn trên hệ trục tọa độ 3 chiều 

D. Sơ đồ PERT cải tiến là sơ đồ PERT được biểu diễn trên hệ trục tọa độ 2 chiều

Câu 19: Quy trình bố trí nguồn lực trên sơ đồ PERT cải tiến, có:

A. 3 bước 

B. 4 bước 

C. 5 bước 

D. 6 bước

Câu 20: Khí bố trí nguồn lực trên sơ đồ PERT cải tiến phải tuân thủ theo nguyên tắc:

A. Trục hoành biểu diễn thời gian của từng tiến trình, trục tung biểu diễn các tiến trình và hao phí nguồn lực của từng công việc 

B. Loại bỏ công việc cùng tên trong các tiến trình khác nhau, chỉ để lại công việc đó trong một tiến trình duy nhất. 

C. Bố trí nguồn lực cho các công việc theo từng tiến trình trên sơ đồ PERT cải tiến

D. Tất cả các câu trên

Câu 21: Vị trí của công việc cùng tên nằm trong các tiến trình khác nhau của sơ đồ PERT khi đưa vào sơ đồ PERT cải tiến, thì:

A. Giống nhau

B. Khác nhau 

C. Tùy theo độ dài thời gian của mỗi tiến trình 

D. Tất cả các câu trên

Câu 22: Đường điều hòa nguồn lực trên sơ đồ PERT cải tiến, thể hiện:

A. Sự căng thẳng về nhu cầu nguồn lực thực hiện dự án 

B. Sự nhàn rỗi về nhu cầu nguồn lực thực hiện dự án 

C. Sự căng thẳng và nhàn rỗi về nhu cầu nguồn lực thực hiện dự án 

D. Sự khan hiếm nguồn lực

Câu 23: Đơn vị nguồn lực trên sơ đồ PERT cải tiến được thể hiện:

A. Trên trục hoành phía trái 

B. Trên trục hoành phía phải 

C. Trên trục tung phía dưới  

D. Trên trục tung phía trên

Câu 24: Về nguyên tắc, bố trí nguồn lực so với bố trí nguồn nhân lực thực hiện dự án, thì:

A. Giống nhau 

B. Không giống nhau 

C. Tùy từng trường hợp cụ thể 

D. Tất cả các câu trên.

Câu 25: Đường điều hòa nguồn lực thực hiện dự án tốt nhất phải là:

A. Đường thẳng nằm ngang 

B. Đường Parabol 

C. Đường Hyperbol 

D. Tất cả các câu trên

Câu 26: Cơ sở để điều hòa nguồn lực thực hiện dự án, là:

A. Thời gian thực hiện dự tính  

B. Thời gian dự trữ 

C. Thời gian thực hiện dài nhất 

D. Thời gian thực hiện ngắn nhất của từng công việc

Câu 27: Chọn phát biểu câu đúng sau đây:

A. Thời gian dự trữ có trên công việc găng 

B. Thời gian dự trữ không có trên công việc không găng

C. Thời gian dự trữ không có trên công việc găng 

D. Thời gian dự trữ có trên tiến trình tới hạn 

Câu 28: Về mặt hình thức, có thể xác định thời gian dự trữ bằng cách:

A. Lập bảng tính 

B. Căn cứ vào sơ đồ PERT cải tiến 

C. Lập bảng tính và căn cứ vào sơ đồ PERT cải tiến

D. Lập bảng tính và căn cứ vào sơ đồ GANTT

Câu 30: Để xác định được thời gian dự trữ phải thông qua:

A. 4 loại thời gian khác 

B. 5 loại thời gian khác 

C. 6 loại thời gian khác

D. 7 loại thời gian khác

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Quản lý dự án đầu tư có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Quản lý dự án đầu tư có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 3 Lượt thi
  • 45 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Sinh viên