Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Quản lý bán hàng - Phần 10

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Quản lý bán hàng - Phần 10

  • 30/08/2021
  • 30 Câu hỏi
  • 145 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Quản lý bán hàng - Phần 10. Tài liệu bao gồm 30 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Quản trị marketing. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.6 11 Đánh giá
Cập nhật ngày

27/10/2021

Thời gian

45 Phút

Tham gia thi

12 Lần thi

Câu 1: Giai đoạn thứ hai của quá trình lựa chọn nhân viên bán hàng để bổ nhiệm Giám đốc bán hàng là gì:

A. Xác định các ứng viên có khả năng

B. Xác định những tiêu chuẩn lựa chọn thích hợp

C. Tham khảo ý kiến cấp trên

D. Lựa chọn nhân viên bán hàng có doanh số cao nhất

Câu 2: Giai đoạn cuối cùng của quá trình lựa chọn nhân viên bán hàng để bổ nhiệm Giám đốc bán hàng là gì:

A. Xác định các ứng viên có khả năng

B. Xác định những tiêu chuẩn lựa chọn thích hợp

C. Tham khảo ý kiến cấp trên

D. Lựa chọn nhân viên bán hàng có doanh số cao nhất

Câu 3: Quá trình lựa chọn nhân viên bán hàng để bổ nhiệm Giám đốc bán hàng trải qua những giai đoạn nào:

A. Xác định các ứng viên có khả năng, xác định những tiêu chuẩn lựa chọn thích hợp, tham khảo ý kiến cấp trên.

B. Xác định những tiêu chuẩn lựa chọn thích hợp, xác định các ứng viên có khả năng, tham khảo ý kiến cấp trên.

C. Xác định những tiêu chuẩn lựa chọn thích hợp, tham khảo ý kiến cấp trên, xác định các ứng viên có khả năng.

D. Tham khảo ý kiến cấp trên, xác định những tiêu chuẩn lựa chọn thích hợp, xác định các ứng viên có khả năng.

Câu 4: Để trở thành giám đốc bán hàng chuyên nghiệp thì cần điều kiện gì?

A. Niềm đam mê và sự trải nghiệm

B. Có năng khiếu

C. Có sự tự tin, tốt bụng

D. Có sự nhạy cảm

Câu 5: Đâu không phải điều kiện để trở thành giám đốc bán hàng chuyên nghiệp?

A. Kiến thức cần thiết

B. Có niềm đam mê và sự trải nghiệm

C. Có kỹ năng cần thiết

D. Có sự nhạy cảm

Câu 6: Tiêu chuẩn để đánh giá hiệu quả của giám đốc bán hàng là:

A. Thị phần của công ty

B. Quy mô sản xuất của công ty

C. Kỹ năng của giám đốc bán hàng

D. Doanh số và lợi nhuận đem lại

Câu 7: Trách nhiệm của giám đốc bán hàng là:

A. Phát triển lực lượng bán hàng

B. Tìm kiếm khách hàng

C. Tăng doanh thu của một sản phẩm

D. Tăng doanh thu trong khu vực

Câu 8: Đâu không phải là mối quan hệ bên ngoài của giám đốc bán hàng?

A. Các nhà cung cấp

B. Phòng nghiên cứu và phát triển sản phẩm

C. Khách hàng

D. Nhà phân phối

Câu 9: Kỹ năng quan trọng và cần thiết đối với giám đốc bán hàng là gì?

A. Kỹ năng chuyên môn về bán hàng

B. Kỹ năng sống

C. Kỹ năng soạn thảo văn bản

D. Kỹ năng nhận thức

Câu 10: Giám Đốc bán hàng chuyên nghiệp cần am hiểu kiến thức về lĩnh vực nào?

A. Kiến thức chuyên môn về thị trường

B. Kiến thức về thể thao

C. Kiến thức về sức khỏe

D. Kiến thức về ẩm thực

Câu 11: Hoạt động của bộ máy bán hàng mà giám đốc bán hàng phải đảm nhiệm là?

A. Tiếp thị và bán hàng

B. Nghiên cứu thị trường

C. Thiết kế sản phẩm

D. Định giá sản phẩm

Câu 12: Hoạt động nào sau đây thuộc nhóm trách nhiệm quản trị đội ngũ nhân viên bán hàng của giám đốc bán hàng:

A. Huấn luyện nhân viên bán hàng

B. Quản trị hành chính văn phòng bán hàng

C. Tăng cường thực hiện chính sách của công ty

D. Phát triển việc kinh doanh mới

Câu 13: Hoạt động nào sau đây thuộc nhóm trách nhiệm quản trị hành chính của giám đốc bán hàng:

A. Huấn luyện nhân viên bán hàng

B. Kiểm soát chi phí

C. Phát triển việc kinh doanh mới

D. Quản trị hành chính văn phòng bán hàng

Câu 14: Hoạt động nào sau đây thuộc nhóm trách nhiệm bán hàng bằng cách tiếp xúc trực tiếp của giám đốc bán hàng:

A. Tự mình bán hàng cho khách hàng

B. Quản trị hành chính văn phòng bán hàng

C. Tăng cường thực hiện chính sách của công ty

D. Đào tạo nhân viên bán hàng

Câu 15: Hoạt động nào sau đây thuộc nhóm trách nhiệm tiếp thị của giám đốc bán hàng:

A. Tổ chức các cuộc họp

B. Tự mình bán hàng cho khách hàng

C. Phát triển nhân viên bán hàng

D. Phát triển việc kinh doanh mới

Câu 16: Hoạt động nào sau đây thuộc nhóm trách nhiệm tài chính của giám đốc bán hàng:

A. Chuẩn bị ngân quỹ

B. Tự mình bán hàng cho khách hàng

C. Tổ chức các cuộc họp

D. Phát triển nhân viên bán hàng

Câu 17: Khi lựa chọn nhân viên bán hàng để bổ nhiệm làm giám đốc bán hàng thì cần tham khảo ý kiến của ai?

A. Ý kiến của người tiền nhiệm

B. Ý kiến từ phía nhà cung ứng của doanh nghiệp

C. Ý kiến từ đối thủ cạnh tranh

D. Ý kiến từ phía công chúng của doanh nghiệp

Câu 18: Ai là người chịu trách nhiệm lập lế hoạch kinh doanh cho công ty?

A. Giám đốc bán hàng

B. Nhân viên bán hàng

C. Giám đốc sản xuất

D. Trưởng phòng nhân sự

Câu 19: Người lập kế hoạch tuyển dụng nhân viên chào hàng của một doanh nghiệp là:

A. Nhân viên bán hàng

B. Giám đốc bán hàng

C. Giám sát bán hàng

D. Trưởng phòng nhân sự

Câu 20: Người đánh giá hiệu quả của lực lượng bán hàng là: 

A. Nhân viên bán hàng

B. Giám đốc bán hàng

C. Giám sát bán hàng

D. Trưởng phòng nhân sự

Câu 21: Người đề ra các chiến lược bán hàng cho doanh nghiệp là:

A. Giám đốc tài chính

B. Giám sát bán hàng

C. Đại diện bán hàng

D. Giám đốc bán hàng

Câu 22: Trong công ty, người có chức năng điều hành mọi hoạt động liên quan đến đầu ra của sản phẩm là:

A. Giám đốc tài chính

B. Giám đốc bán hàng

C. Giám đốc sản xuất

D. Giám đốc nhân sự

Câu 23: Người đề ra mục tiêu về doanh số bán hàng của công ty là:

A. Nhân viên bán hàng

B. Giám đốc bán hàng

C. Đại diện bán hàng

D. Giám sát bán hàng

Câu 24: Ai là người thực hiện việc dự báo doanh số bán hàng của một doanh nghiệp:

A. Nhân viên bán hàng

B. Đại diện bán hàng

C. Giám sát bán hàng

D. Giám đốc bán hàng

Câu 25: Ai là người chịu trách nhiệm thực hiện việc phân bổ ngân sách bán hàng cho từng khu vực của một doanh nghiệp:

A. Nhân viên bán hàng

B. Giám đốc bán hàng khu vực

C. Giám đốc bán hàng

D. Giám sát bán hàng

Câu 26: Nhận định nào sau đây là đúng khi nói về một giám đốc bán hàng:

A. Một huấn luyện viên thị trường để khai thác tối đa khả năng, sức mạnh, sở trường của mỗi nhân viên

B. Không nhất thiết phải là một người giỏi bán hàng

C. Phải là người bán hàng có doanh số cao nhất

D. Quản lý các hoạt động liên quan đến những yếu tố đầu vào của quá trình sản xuất

Câu 28: Huấn luyện và đào tạo đội ngũ bán hàng là nhiệm vụ của:

A. Nhân viên kinh doanh

B. Giám sát bán hàng

C. Đại diện bán hàng

D. Giám đốc bán hàng

Câu 29: Một trong những hoạt động chính mà giám đốc bán hàng đảm nhiệm là:

A. Chỉ ra khuyết điểm của nhận viên bán hàng

B. Đào tạo đội ngũ bán hàng

C. Tạo áp lực để nhân viên bán hàng bán được nhiều sản phẩm của công ty

D. Nâng cao lợi nhuận của bản thân

Câu 30: Giám đốc bán hàng cần có tiêu chuẩn nào dưới đây?

A. Kiến thức về thị trường và ngành nghề chuyên môn

B. Biết cách che giấu những khuyết điểm của sản phẩm

C. Luôn quý mến khách hàng

D. Luôn tạo ra áp lực để nhân viên bán hàng bán được nhiều sản phẩm

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Quản lý bán hàng có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Quản lý bán hàng có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 12 Lượt thi
  • 45 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Sinh viên