Trắc nghiệm ôn thi công chức, viên chức môn Luật viên chức - Phần 12

Trắc nghiệm ôn thi công chức, viên chức môn Luật viên chức - Phần 12

  • 30/08/2021
  • 30 Câu hỏi
  • 185 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm ôn thi công chức, viên chức môn Luật viên chức - Phần 12. Tài liệu bao gồm 30 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Trắc nghiệm công chức. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.4 5 Đánh giá
Cập nhật ngày

16/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

0 Lần thi

Câu 4: Điều 54: Tạm đình chỉ công tác quy định: Thời hạn tạm đình chỉ công tác là?

A. Không quá 5 ngày

B. Không quá 10 ngày

C. Không quá 15 ngày

D. Không quá 20 ngày

Câu 6: Điều 54: Tạm đình chỉ công tác quy định: Hểt thời gian tạm đình chỉ công tác, nếu viên chức không bị xử lý kỷ luật thì được?

A. Bổ nhiệm vào vị trí việc làm cũ

B. Bổ nhiệm vào vị trí việc làm khác

C. Chấm dứt hợp đồng làm việc

D. Cả 3 đều sai

Câu 15: Điều 58: Chuyển đổi giữa viên chức và cán bộ, công chức: Cơ quan nào quy định việc Chuyển đổi giữa viên chức và cán bộ, công chức?

A. Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập

B. Chính phủ

C. Nhà nước

D. Các bộ, cơ quan ngang bộ

Câu 18: Theo Luật Viên chức sửa đổi 2019. Nội dung ở phương án nào sau đây là đúng?

A. Việc chuyển đổi đơn vị sự nghiệp sang mô hình doanh nghiệp, trừ một số đơn vị sự nghiệp trong lĩnh vực y tế

B. Việc chuyển đổi đơn vị sự nghiệp sang mô hình doanh nghiệp, trừ đơn vị sự nghiệp trong lĩnh vực giáo dục

C. Chế độ quản lý đối với đơn vị sự nghiệp công lập theo nguyên tắc bảo tự chủ tài chính

D. Tất cả các phương án đều đúng

Câu 19: Theo Luật Viên chức sửa đổi 2019. Nội dung ở phương án nào sau đây là đúng? Việc chuyển đổi đơn vị sự nghiệp sang mô hình doanh nghiệp, trừ một số đơn vị sự nghiệp trong lĩnh vực y tế:

A. Chế độ quản lý đối với đơn vị sự nghiệp công lập Theo nguyên tắc bảo đảm tinh gọn, hiệu quả

B. Chế độ quản lý đối với đơn vị sự nghiệp công lập theo nguyên tắc bảo tự chủ tài chính

C. Tất cả các phương án đều đúng

Câu 20: Theo Luật Viên chức sửa đổi 2019. Nội dung ở phương án nào sau đây là sai?

A. Việc chuyển đổi đơn vị sự nghiệp sang mô hình doanh nghiệp, trừ một số đơn vị sự nghiệp trong lĩnh vực y tế

B. Chế độ quản lý đối với đơn vị sự nghiệp công lập theo nguyên tắc bảo đảm tinh gọn, hiệu quả

C. Việc chuyển đổi đơn vị sự nghiệp sang mô hình doanh nghiệp, trừ đơn vị sự nghiệp trong lĩnh vực y tế

D. Tất cả các phương án đều đúng

Câu 21: Theo Luật Viên chức sửa đổi 2019. Cơ quan nào quy định chi tiết các loại hợp đồng làm việc?

A. Chính phủ

B. Nhà nước

C. Bộ nội vụ

D. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

Câu 24: Theo Luật Viên chức sửa đổi 2019. Đối với hợp đồng làm việc xác định thời hạn, trước khi hết hạn hợp đồng làm việc 60 ngày, Ai là người ký kết tiếp hoặc chấm dứt hợp đồng làm việc với viên chức?

A. Giám đốc Sở nội vụ

B. Giám đốc Sở quản lý Viên chức

C. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, huyện

D. Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập

Câu 25: Theo Luật Viên chức sửa đổi 2019. Đối với hợp đồng làm việc xác định thời hạn, trước khi hết hạn hợp đồng làm việc 60 ngày, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập xử lý hợp đồng làm việc xác định thời hạn với Viên chức như thế nào?

A. Ký kết tiếp hợp đồng làm việc xác định thời hạn với viên chức (1)

B. Chấm dứt hợp đồng làm việc với viên chức (2)

C. Phương án (1) hoặc (2)

D. Ký hợp đồng không xác định thời hạn làm việc với Viên chức

Câu 29: Theo Luật Viên chức 2010 thì Luật Viên chức sửa đổi 2019 bổ sung thêm trường hợp nào sau đây đơn vị sự nghiệp công lập được đơn phương chấm dứt hợp?

A. Có 02 năm liên tiếp bị xếp loại chất lượng ở mức độ không hoàn thành nhiệm vụ

B. Bị ốm đau đã điều trị 12 tháng liên tục (làm việc theo hợp đồng làm việc không xác định thời hạn); Bị ốm đau đã điều trị 06 tháng liên tục mà khả năng làm việc chưa hồi phục (làm việc theo hợp đồng làm việc xác định thời hạn)

C. Do thiên tai, hỏa hoạn hoặc những lý do bất khả kháng khác theo quy định của Chính phủ làm cho đơn vị sự nghiệp công lập buộc phải thu hẹp quy mô, khiến vị trí việc làm mà viên chức đang đảm nhận không còn

D. Viên chức không đạt yêu cầu sau thời gian tập sự

Câu 30: Theo Luật Viên chức 2019. Trường hợp nào sau đây đơn vị sự nghiệp công lập được đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc với viên chức?

A. Có 02 năm liên tiếp bị xếp loại chất lượng ở mức độ không hoàn thành nhiệm vụ

B. Có 02 năm bị xếp loại chất lượng ở mức độ không hoàn thành nhiệm vụ

C. Có 03 năm không liên tiếp bị xếp loại chất lượng ở mức độ không hoàn thành nhiệm vụ

D. Không có phương án nào đúng

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Trắc nghiệm ôn thi công chức, viên chức môn Luật viên chức

Chủ đề: Trắc nghiệm ôn thi công chức, viên chức môn Luật viên chức Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 0 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Người đi làm