Trắc nghiệm ôn thi công chức, viên chức môn Luật viên chức

Trắc nghiệm ôn thi công chức, viên chức môn Luật viên chức

  • 13/09/2021
  • 375 Câu hỏi
  • 340 Lượt xem

Bộ câu hỏi Trắc nghiệm ôn thi công chức, viên chức môn Luật viên chức được Trắc Nghiệm Hay tổng hợp. Tài liệu bao gồm 375 câu hỏi giúp các bạn chuẩn bị tốt nhất cho các kỳ thi công chức, viên chức năm 2024. Mời các bạn tham khảo!

3.4 8 Đánh giá
Cập nhật ngày

13/09/2021

Điểm TB

0.0

Tham gia thi

1 Lần thi

Hiển thị 1-10 của 13