Trắc nghiệm ôn thi công chức, viên chức môn Luật viên chức - Phần 3

Trắc nghiệm ôn thi công chức, viên chức môn Luật viên chức - Phần 3

  • 30/08/2021
  • 30 Câu hỏi
  • 277 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm ôn thi công chức, viên chức môn Luật viên chức - Phần 3. Tài liệu bao gồm 30 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Trắc nghiệm công chức. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.1 7 Đánh giá
Cập nhật ngày

16/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

0 Lần thi

Câu 7: Theo quy định tại Luật Viên chức 2010: Dưới đây khẳng định nào là sai so với thuật ngữ “Viên chức quản lý”?

A. Người được bổ nhiệm giữ chức vụ quản lý có thời hạn.

B. Chịu trách nhiệm điều hành, tổ chức thực hiện một hoặc một số công việc trong đơn vị sự nghiệp công lập.

C. Phải là công chức.

D. Được hưởng phụ cấp chức vụ quản lý.

Câu 8: Theo quy định tại Luật Viên chức 2010: Dưới đây khẳng định nào sai? Theo quy định của pháp luật hiện hành, viên chức ở nước ta:

A. Không nhất thiết phải là công dân Việt Nam

B. Được tuyển dụng theo vị trí việc làm

C. Làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng làm việc

D. Hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật

Câu 9: Theo quy định tại Luật Viên chức 2010: Dưới đây khẳng định nào sai? Quy tắc ứng xử là các chuẩn mực xử sự của viên chức:

A. Trong thi hành nhiệm vụ

B. Trong quan hệ xã hội

C. Do hội nghị công nhân viên chức đơn vị ban hành

D. Được công khai để nhân dân giám sát việc chấp hành

Câu 10: Quy tắc ứng xử theo Luật viên chức là:

A. Quy tắc ứng xử là các chuẩn mực xử sự của viên chức trong thi hành nhiệm vụ và trong quan hệ xã hội do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành với từng công việc trong các lĩnh vực đặc thù.

B. Quy tắc ứng xử là các chuẩn mực xử sự của viên chức trong thi hành nhiệm vụ và trong quan hệ xã hội do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành, phù hợp với đặc thù công việc trong từng lĩnh vực hoạt động và được công khai để nhân dân giám sát việc chấp hành.

C. Quy tắc ứng xử là chuẩn mực trong thi hành nhiệm vụ và trong quan hệ xã hội do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành, phù hợp với đặc thù công việc và được công khai để nhân dân giám sát.

D. Quy tắc ứng xử là chuẩn mực xử sự của viên chức trong trong quan hệ xã hội do nhà nước ban hành, phù hợp với đặc thù công việc trong từng lĩnh vực hoạt động và được công khai để nhân dân giám sát.

Câu 13: Theo quy định tại Luật Viên chức 2010: Tuyển dụng là việc lựa chọn người ........... vào làm viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập.

A. Bằng hình thức thi tuyển

B. Bằng hình thức xét tuyển

C. Có phẩm chất, trình độ và năng lực

D. Có đạo đức và trình độ

Câu 24: Đâu là các quyền về tiền lương của Viên chức?

A. Được hưởng lương theo vị trí việc làm, chức danh nghề nghiệp, chức vụ quản lý và kết quả thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ được giao; được hưởng phụ cấp chính sách ưu đãi, trong trường hợp làm việc ở miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn hoặc làm việc trong ngành nghề độc hại, nguy hiểm, lĩnh vực sự nghiệp đặc thù.

B. Được hưởng tiền làm thêm giờ, tiền làm đêm, công tác phí và các chế độ khác theo quy định của pháp luật và quy chế của đơn vị sự nghiệp công lập.

C. Được hưởng tiền thưởng, được xét nâng lương theo quy định của pháp luật và quy chế của đơn vị sự nghiệp công lập.

D. Tất cả các đáp án trên đều đúng.

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Trắc nghiệm ôn thi công chức, viên chức môn Luật viên chức

Chủ đề: Trắc nghiệm ôn thi công chức, viên chức môn Luật viên chức Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 0 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Người đi làm