Trắc nghiệm ôn thi công chức, viên chức môn Luật viên chức - Phần 9

Trắc nghiệm ôn thi công chức, viên chức môn Luật viên chức - Phần 9

  • 30/08/2021
  • 15 Câu hỏi
  • 196 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm ôn thi công chức, viên chức môn Luật viên chức - Phần 9. Tài liệu bao gồm 15 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Trắc nghiệm công chức. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.4 7 Đánh giá
Cập nhật ngày

16/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

0 Lần thi

Câu 1: Theo Luật Viên chức 2010 và sửa đổi năm 2019. Trường hợp viên chức bị cách chức thì giải quyết như thế nào?

A. Đơn vị sự nghiệp công lập bố trí vị trí việc làm khác phù hợp

B. Đơn vị sự nghiệp công lập cho thôi việc

C. Viên chức được ký hợp đồng làm việc không xác định thời hạn làm việc

D. Không có phương án nào đúng

Câu 2: Theo Luật Viên chức 2010 và sửa đổi năm 2019. Viên chức quản lý đã bị kỷ luật cách chức do tham nhũng hoặc bị Tòa án kết án về hành vi tham nhũng thì không được?

A. Không được bổ nhiệm vào vị trí quản lý

B. Không được nâng lương trong thời gian 5 năm

C. Không được bố trí vị trí việc làm khác

D. Không có phương án nào đúng

Câu 3: Theo Luật Viên chức 2010 và sửa đổi năm 2019. Viên chức bị cấm hành nghề hoặc bị hạn chế hoạt động nghề nghiệp trong một thời hạn nhất định theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền, nếu không bị xử lý kỷ luật buộc thôi việc thì đơn vị sự nghiệp công lập giải quyết như thế nào?

A. Phải bố trí viên chức vào vị trí việc làm khác không liên quan đến hoạt động nghề nghiệp bị cấm hoặc bị hạn chế

B. Phải bố trí viên chức vào vị trí việc làm theo vị trí việc làm mà Viên chức đảm nhiệm trước khi viên chức bị cấm hành nghề hoặc bị hạn chế hoạt động nghề nghiệp

C. Phải bố trí viên chức vào vị trí việc làm theo vị trí việc làm thấp hơn vị trí việc làm mà Viên chức đảm nhiệm trước khi viên chức bị cấm hành nghề hoặc bị hạn chế hoạt động nghề nghiệp

D. Không có phương án đúng

Câu 7: Theo Luật Viên chức 2010 và sửa đổi năm 2019. Viên chức đang trong thời hạn xử lý kỷ luật, đang bị điều tra, truy tố, xét xử thì không được?

A. Không được bổ nhiệm

B. Không được biệt phái, đào tạo, bồi dưỡng

C. Không được thôi việc

D. Tất cả các phương án

Câu 9: Theo Luật Viên chức 2010 và sửa đổi năm 2019. Việc tuyển dụng viên chức vào làm công chức phải thực hiện theo quy định của?

A. Pháp luật về cán bộ, công chức

B. Chính phủ

C. Bộ nội vụ

D. Cơ quan quản lý Cán bộ, công chức

Câu 10: Theo Luật Viên chức 2010 và sửa đổi năm 2019. Cán bộ, công chức được chuyển sang làm viên chức tại đơn vị sự nghiệp công lập khi đáp ứng các điều kiện theo quy định của?

A. Pháp luật về Cán bộ, Công chức

B. Luật Viên chức 2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức 2019

C. Luật Cán bộ, Công chức 2008 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức 2019

D. Cơ quan quản lý Cán bộ, công chức

Câu 11: Theo Luật Viên chức 2010 và sửa đổi năm 2019. Viên chức được tuyển dụng trước ngày 01 tháng 7 năm 2020 nhưng chưa ký kết hợp đồng làm việc không xác định thời hạn thì tiếp tục thực hiện hợp đồng làm việc đã ký kết; sau khi kết thúc thời hạn của hợp đồng làm việc đã ký kết thì giải quyết như thế nào?

A. Viên chức được ký kết hợp đồng làm việc không xác định thời hạn nếu đáp ứng

B. Viên chức được ký kết hợp đồng làm việc xác định thời hạn nếu đáp ứng đầy đủ các yêu cầu theo quy định của pháp luật

C. Đơn vị sự nghiệp công lập chấm dứt hợp đồng làm việc với Viên chức

D. Viên chức phải trãi qua việc sát hạch kiểm định của hội đồng trước khi ký tiếp hợp đồng làm việc xác định thời hạn

Câu 12: Theo Luật Viên chức 2010 và sửa đổi năm 2019. Viên chức được tuyển dụng trước ngày 01 tháng 7 năm 2020 nhưng chưa ký kết hợp đồng làm việc không xác định thời hạn thì xử lý như thế nào?

A. Tiếp tục thực hiện hợp đồng làm việc đã ký kết

B. Chấm dứt thực hiện hợp đồng làm việc đã ký kết

C. Cơ quan quản lý Viên chức lập hội đồng kiểm định viên chức, nếu viên chức đạt yêu cầu thì ký tiếp hợp đồng làm việc xác định thời hạn. Nếu Viên chức không đạt yêu cầu thì chấm dứt hợp đồng làm việc với viên chức đã ký

D. Không có phương án nào đúng

Câu 15: Theo Luật Viên chức 2010 và sửa đổi năm 2019. Việc xử lý kỷ luật đối với viên chức đã nghỉ việc, nghỉ hưu có hành vi vi phạm trong thời gian công tác trước ngày 01 tháng 7 năm 2020 được thực hiện theo quy định của?

A. Pháp luật về Viên chức

B. Luật Viên chức 2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức 2019

C. Luật phòng chống tham nhũng 2018

D. Cơ quan quản lý Viên chức

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Trắc nghiệm ôn thi công chức, viên chức môn Luật viên chức

Chủ đề: Trắc nghiệm ôn thi công chức, viên chức môn Luật viên chức Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 0 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 15 Câu hỏi
  • Người đi làm