Trắc nghiệm ôn thi công chức chuyên ngành Nội vụ có đáp án - Phần 3

Trắc nghiệm ôn thi công chức chuyên ngành Nội vụ có đáp án - Phần 3

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 269 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm ôn thi công chức chuyên ngành Nội vụ có đáp án - Phần 3. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Trắc nghiệm công chức. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.2 6 Đánh giá
Cập nhật ngày

16/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

0 Lần thi

Câu 1: Theo quy định tại Luật Viên chức, người hướng dẫn tập sự đối với viên chức được hưởng hệ số phụ cấp trách nhiệm là bao nhiêu so với mức lương tối thiểu hiện hành?

A. 0,5 mức lương tối thiểu hiện hành

B. 0,4 mức lương tối thiểu hiện hành

C. 0,3 mức lương tối thiểu hiện hành

D. 0,2 mức lương tối thiểu hiện hành

Câu 4: Theo quy định tại Luật Viên chức, hợp đồng làm việc xác định thời hạn đối với viên chức được hiểu như thế nào?

A. Là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 24 tháng

B. Là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian đủ 36 tháng

C. Là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 36 tháng

D. Cả a, b, c sai

Câu 6: Tìm đáp án đúng để hoàn chỉnh câu sau: Theo quy định tại Luật Viên chức, Tuyển dụng là việc lựa chọn người........... vào làm viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập.

A. Bằng hình thức thi tuyển

B. Bằng hình thức xét tuyển

C. Có phẩm chất, trình độ và năng lực

D. Có đạo đức và trình độ

Câu 8: Theo quy định tại Luật Viên chức, thời hạn biệt phái viên chức là bao nhiêu năm?

A. Không quá 2 năm

B. Không quá 3 năm

C. Không quá 4 năm

D. Không quá 5 năm

Câu 10: Theo quy định tại Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ, việc quy định nội dung thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành trong kỳ thi tuyển viên chức phải căn cứ vào: 

A. Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp tương ứng với vị trí việc làm cần tuyển

B. Tiêu chuẩn ngạch viên chức theo quy định của Nhà nước

C. Năng lực chuyên môn của người dự tuyển

D. Trình độ đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ của người tuyển dụng

Câu 11: Theo quy định tại Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ, hợp đồng làm việc xác định thời hạn được ký kết khi nào?

A. Khi người trúng tuyển vào viên chức

B. Khi đã thực hiện xong hợp đồng làm việc xác định thời hạn

C. Khi cán bộ, công chức chuyển thành viên chức theo quy định

D. Khi hết hạn hợp đồng thử việc

Câu 13: Theo quy định tại Luật Viên chức, trong quản lý viên chức phải đảm bảo nguyên tắc?

A. Chịu sự thanh tra, kiểm tra, giám sát của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền và của nhân dân

B. Bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và sự thống nhất quản lý của Nhà nước

C. Tận tụy phục vụ nhân dân

D. Tuân thủ quy trình, quy định chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử

Câu 15: Theo quy định tại Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ, trong trường hợp nào viên chức không phải đền bù chi phí đào tạo?

A. Viên chức không hoàn thành khóa học do ốm đau phải điều trị

B. Viên chức thuyên chuyển công tác được cơ quan có thẩm quyền đồng ý

C. Đơn phương chấm dứt hợp đồng

D. Cả a, b, c đều đúng

Câu 19: Theo quy định tại Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ, trường hợp người được tuyển dụng vào công chức không đến nhận việc theo thời gian quy định, thì cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức phải:

A. Ra quyết định huỷ bỏ quyết định tuyển dụng

B. Gửi thông báo đến người được tuyển dụng yêu cầu đến nhận việc

C. Gia hạn thời gian đến nhận việc thêm 15 ngày

D. Cả a, b, c đều đúng

Câu 21: Theo quy định tại Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ, người tốt nghiệp đại học, sau đại học loại giỏi, xuất sắc ở nước ngoài khi đăng ký tuyển dụng được hưởng ưu tiên gì?

A. Được cộng thêm 20 điểm vào kết quả thi tuyển

B. Được xem xét, tiếp nhận không qua thi tuyển

C. Được ưu tiên tuyển dụng trước

D. Cả a, b, c đều đúng

Câu 22: Theo quy định tại Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ, Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND cấp xã được hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo là bao nhiêu?

A. 0,15 so với mức lương tối thiểu chung

B. 0,20 so với mức lương tối thiểu chung

C. 0,25 so với mức lương tối thiểu chung

D. 0,30 so với mức lương tối thiểu chung

Câu 23: Theo quy định tại Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ, người tốt nghiệp thủ khoa tại các cơ sở đào tạo trình độ đại học ở trong nước khi đăng ký tuyển dụng được hưởng ưu tiên gì?

A. Được cộng thêm 10 điểm vào kết quả thi tuyển

B. Được ưu tiên tuyển dụng trước

C. Được xem xét, tiếp nhận không qua thi tuyển

D. Cả a, b, c đều đúng

Câu 24: Theo quy định tại Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ, Bí thư Đảng uỷ cấp xã được hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo là bao nhiêu?

A. 0,30 so với mức lương tối thiểu chung

B. 0,15 so với mức lương tối thiểu chung

C. 0,20 so với mức lương tối thiểu chung

D. 0,25 so với mức lương tối thiểu chung

Câu 25: Theo quy định tại Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ, thời gian tập sự được quy định thế nào?

A. 12 tháng đối với trường hợp tuyển dụng vào công chức loại C

B. 06 tháng đối với trường hợp tuyển dụng vào công chức loại D

C. 03 đến 06 tháng đối với trường hợp tuyển dụng vào công chức loại D

D. a và b đúng

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức chuyên ngành Nội vụ có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức chuyên ngành Nội vụ có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 0 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Người đi làm