Trắc nghiệm ôn thi công chức chuyên ngành Nội vụ có đáp án - Phần 1

Trắc nghiệm ôn thi công chức chuyên ngành Nội vụ có đáp án - Phần 1

  • 30/08/2021
  • 5 Câu hỏi
  • 130 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm ôn thi công chức chuyên ngành Nội vụ có đáp án - Phần 1. Tài liệu bao gồm 5 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Trắc nghiệm công chức. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.3 9 Đánh giá
Cập nhật ngày

16/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

0 Lần thi

Câu 1: Nội dung nào sau đây là một trong những nội dung tập sự của viên chức?

A. Tập giải quyết, thực hiện các công việc của vị trí việc làm được tuyển dụng

B. Tham gia xây dựng cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi công tác, nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị và chức trách, nhiệm vụ của vị trí việc làm được tuyển dụng

C. Tham gia đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm được tuyển dụng

D. Câu a, c đúng

Câu 2: Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND cấp xã được hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo so với mức lương tối thiểu chung là bao nhiêu?

A. 0,10 so với mức lương tối thiểu

B. 0,15 so với mức lương tối thiểu

C. 0,25 so với mức lương tối thiểu

D. 0,30 so với mức lương tối thiểu

Câu 3: Bí thư Đảng ủy ở cấp xã được hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo so với mức lương tối thiểu chung là bao nhiêu?

A. 0,30 so với mức lương tối thiểu

B. 0,50 so với mức lương tối thiểu

C. 0,40 so với mức lương tối thiểu

D. 0,60 so với mức lương tối thiểu

Câu 5: Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 08/3/2010 của Chính phủ quy định về quản lý biên chế công chức bao gồm những nội dung nào?

A. Nguyên tắc quản lý biên chế công chức

B. Căn cứ xác định biên chế công chức

C. Nội dung quản lý biên chế công chức

D. Cả a, b, c đều đúng

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức chuyên ngành Nội vụ có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức chuyên ngành Nội vụ có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 0 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 5 Câu hỏi
  • Người đi làm