Trắc nghiệm ôn thi công chức chuyên ngành Nội vụ có đáp án - Phần 4

Trắc nghiệm ôn thi công chức chuyên ngành Nội vụ có đáp án - Phần 4

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 362 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm ôn thi công chức chuyên ngành Nội vụ có đáp án - Phần 4. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Trắc nghiệm công chức. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.6 9 Đánh giá
Cập nhật ngày

16/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

0 Lần thi

Câu 1: Theo quy định tại Nghị định số 73-CP ngày 30/7/1994 của Chính phủ, trong trường hợp người đại diện cơ quan Lãnh sự nước ngoài từ chối mở túi Lãnh sự thì xử lý thế nào? 

A. Báo cáo xin ý kiến của Bộ Ngoại giao

B. Đề nghị Đại sứ quán nước ngoài nhận về

C. Trả lại cho cơ quan có thẩm quyền

D. Trả túi Lãnh sự về nơi xuất phát

Câu 2: Theo quy định tại Nghị định số 82/2001/NĐ-CP ngày 06/11/2001 của Chính phủ, vào năm và ngày lễ nào tại Hà Nội, tổ chức mít tinh với danh nghĩa Ban Chấp hành Trung ương Ðảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam?

A. Năm tròn của ngày Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

B. Năm chẵn của ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

C. Năm tròn và năm chẵn của ngày Chiến thắng (ngày 30 tháng 4)

D. Cả a, b, c đều đúng

Câu 8: Theo quy định tại Nghị định số 73-CP ngày 30/7/1994 của Chính phủ, trong trường hợp có lý do chính đáng để mở túi Lãnh sự thì việc đó phải được tiến hành như thế nào?

A. Phải có mặt của người đại diện nước ngoài

B. Phải có mặt của người đại diện cơ quan nước ngoài

C. Phải có mặt của người đại diện cơ quan Lãnh sự nước ngoài

D. Cả a, b, c đều đúng

Câu 9: Những nội dung nào sau đây là hoạt động đối ngoại của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định trong Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương?

A. Tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế

B. Các hoạt động về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội

C. Ký kết và thực hiện các thỏa thuận quốc tế

D. a và c đúng

Câu 10: Theo quy định tại Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại của Ủy ban nhân dân tỉnh, khi xây dựng Chương trình hoạt động đối ngoại hàng năm, có những vấn đề phức tạp, nhạy cảm, Ủy ban nhân dân tỉnh phải làm gì?

A. Tham khảo ý kiến của Bộ Ngoại giao và các cơ quan liên quan trước khi đưa vào Chương trình hoạt động đối ngoại

B. Báo cáo Thủ tướng Chính phủ để chỉ đạo Bộ Ngoại giao trước khi đưa vào Chương trình hoạt động đối ngoại

C. ưa vào Chương trình hoạt động đối ngoại để báo cáo Bộ Ngoại giao

D. Cả a, b, c đều sai

Câu 13: Theo quy định tại Nghị định số 82/2001/NĐ-CP ngày 06/11/2001 của Chính phủ, "Năm chẵn" được hiểu như thế nào?

A. "Năm chẵn" là số năm kỷ niệm có chữ số cuối cùng là "2, 4, 6, 8"

B. "Năm chẵn" là số năm kỷ niệm có chữ số cuối cùng là "0"

C. "Năm chẵn" là số năm kỷ niệm có chữ số cuối cùng là "5, 10"

D. "Năm chẵn" là số năm kỷ niệm có chữ số cuối cùng là "5"

Câu 15: Theo quy định tại Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm gì trong việc tổ chức và quản lý đoàn đi công tác nước ngoài? 

A. Hướng dẫn các đoàn đi công tác trong việc thực hiện các lễ nghi ngoại giao

B. Thông báo nơi đoàn đến hoạt động cho Bộ Ngoại giao trước ít nhất 5 ngày

C. Theo dõi, quản lý việc đi nước ngoài đối với các cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định pháp luật hiện hành

D. Cả a, b, c đều đúng

Câu 18: Theo quy định tại Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ, trong thời gian tập sự, người tập sự được hưởng chế độ, chính sách gì?

A. Được hưởng 85% mức lương bậc 1 của ngạch tuyển dụng

B. Được hưởng 85% mức lương bậc 1 của ngạch tuyển dụng và các khoản phụ cấp theo quy định của pháp luật

C. Được hưởng 85% mức lương bậc 2 của ngạch tuyển dụng và các khoản phụ cấp theo quy định của pháp luật

D. Được hưởng 85% mức lương bậc 3 của ngạch tuyển dụng và các khoản phụ cấp theo quy định của pháp luật

Câu 20: Theo quy định tại Luật Viên chức, đơn vị sự nghiệp công lập gồm:

A. Đơn vị sự nghiệp công lập được giao quyền tự chủ và đơn vị sự nghiệp công lập chưa được giao quyền tự chủ

B. Đơn vị sự nghiệp công lập được giao quyền tự chủ và đơn vị sự nghiệp công lập được giao quyền tự chủ một phần

C. Đơn vị sự nghiệp công lập chưa được giao quyền tự chủ và đơn vị sự nghiệp công lập được giao quyền tự chủ một phần

D. a và c đúng

Câu 21: Theo quy định tại Luật Viên chức, hợp đồng làm việc không xác định thời hạn đối với viên chức được hiểu như thế nào? 

A.  Là hợp đồng không xác định thời hạn làm việc

B. Là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng

C. Là hợp đồng không xác định thời hạn làm việc trong vòng 36 tháng

D. Là hợp đồng lao động vĩnh viễn

Câu 22: Theo quy định tại Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ, trong trường hợp nào người tập sự bị huỷ bỏ quyết định tuyển dụng?

A. Trường hợp người tập sự không hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian tập sự

B. Trường hợp người tập sự không hoàn thành nhiệm vụ 2 năm liên tục

C. Trường hợp người tập sự bị xử lý kỷ luật cảnh cáo trong thời gian tập sự

D. a và c đúng

Câu 23: Theo quy định tại Luật Viên chức, đơn vị sự nghiệp công lập được đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc với viên chức trong các trường hợp nào sau đây?

A. Viên chức có 01 năm bị phân loại đánh giá ở mức độ không hoàn thành nhiệm vụ

B. Viên chức có 02 năm liên tiếp bị phân loại đánh giá ở mức độ không hoàn thành nhiệm vụ

C. Viên chức có 03 năm liên tiếp bị phân loại đánh giá ở mức độ không hoàn thành nhiệm vụ

D. Cả a, b, c đúng

Câu 24: Theo quy định tại Luật Viên chức, thời gian tập sự của viên chức là bao nhiêu tháng? 

A. Từ 03 tháng đến 06 tháng

B. Từ 6 tháng đến 12 tháng

C. Từ 03 tháng đến 09 tháng

D. Từ 03 tháng đến 12 tháng

Câu 25: Theo quy định tại Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ, hợp đồng làm việc không xác định thời hạn được ký kết khi nào?

A. Khi người trúng tuyển vào viên chức

B. Khi đã thực hiện xong hợp đồng làm việc xác định thời hạn;

C. Khi cán bộ, công chức chuyển thành viên chức theo quy định

D. b và c đúng

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức chuyên ngành Nội vụ có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức chuyên ngành Nội vụ có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 0 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Người đi làm