Trắc nghiệm ôn thi công chức chuyên ngành Nội vụ có đáp án - Phần 5

Trắc nghiệm ôn thi công chức chuyên ngành Nội vụ có đáp án - Phần 5

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 126 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm ôn thi công chức chuyên ngành Nội vụ có đáp án - Phần 5. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Trắc nghiệm công chức. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.7 7 Đánh giá
Cập nhật ngày

16/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

0 Lần thi

Câu 1: Thành phần đón tiếp Nguyên thủ Quốc gia đến thăm chính thức Việt Nam tại sân bay gồm những cơ quan, tổ chức, cá nhân nào?

A. Chủ tịch nước

B. Chủ nhiệm hoặc Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, Vụ trưởng Vụ Lễ tân, Vụ trưởng Vụ Khu vực Bộ Ngoại giao và Ðại sứ nước khách

C. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Ðại sứ Việt Nam tại nước khách, Vụ trưởng Vụ Ðối ngoại Văn phòng Chủ tịch nước

D. b và c đúng

Câu 2: Theo quy định tại Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương các nội dung, hoạt động đối ngoại hàng năm của Ủy ban nhân dân tỉnh cần trình Thủ tướng Chính phủ quyết định, bao gồm những nội dung nào sau đây?

A. Việc mời và đón tiếp Tỉnh trưởng của các địa phương có quan hệ hợp tác, hữu nghị truyền thống với tỉnh

B. Việc đi công tác nước ngoài của các đồng chí là Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh

C. Việc đi công tác nước ngoài của các đồng chí là Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng công tác tại các cơ quan thuộc chính quyền địa phương

D. Việc mời và đón tiếp các đoàn cấp Bộ trưởng, Tỉnh trưởng hoặc tương đương trở lên của các nước thăm tỉnh theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ

Câu 3: Theo quy định tại Nghị định số 73-CP ngày 30/7/1994 của Chính phủ, trụ sở cơ quan Đại diện ngoại giao, trụ sở cơ quan Lãnh sự nước ngoài và nhà ở của viên chức ngoại giao không được sử dụng vào việc gì?

A. Không được sử dụng làm nơi cho thuê

B. Không được sử dụng làm nơi hoạt động chính trị

C. Không được sử dụng làm nơi tỵ nạn chính trị

D. Cả a, b, c đều đúng

Câu 6: Theo quy định tại Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại của Ủy ban nhân dân tỉnh, khi cần bổ sung, điều chỉnh, sửa đổi hoặc hủy bỏ các hoạt động trong Chương trình, Ủy ban nhân dân tỉnh phải làm gì?

A. Trao đổi ý kiến với Bộ Ngoại giao và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trước khi thực hiện ít nhất 15 ngày làm việc

B. Trao đổi ý kiến với Thủ tướng Chính phủ trước khi thực hiện ít nhất 15 ngày làm việc

C. Trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trước khi thực hiện ít nhất 15 ngày làm việc

D. Trao đổi ý kiến với Bộ Ngoại giao phê duyệt trước khi thực hiện ít nhất 15 ngày làm việc

Câu 7: Hội nhập kinh tế quốc tế là sự nghiệp của?

A. Toàn hệ thống chính trị

B. Toàn Đảng, toàn dân tộc

C. Toàn dân

D. Cả a, b, c đều đúng

Câu 8: Theo anh, chị Sở Ngoại vụ chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về chuyên môn, nghiệp vụ của cơ quan nào?

A. Ủy ban nhân dân tỉnh

B. Bộ Ngoại giao

C. Bộ Ngoại giao và Ủy ban nhân dân tỉnh

D. Cả a, b, c đều sai

Câu 9: Theo quy định Pháp lệnh Ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế, trong trường hợp có ý kiến khác nhau giữa cơ quan cấp tỉnh và Bộ Ngoại giao về thỏa thuận quốc tế nhân danh cơ quan cấp tỉnh thì cơ quan cấp tỉnh có trách nhiệm phải làm gì?

A. Trình Thủ tướng Chính phủ cho ý kiến về việc ký kết thỏa thuận quốc tế

B. Quyết định và tiến hành ký kết hoặc ủy quyền cho một người khác ký thỏa thuận quốc tế

C. Đề nghị Bộ Ngoại giao báo cáo Chính phủ xem xét

D. Trình Chính phủ xem xét quyết định về việc ký kết thỏa thuận quốc tế

Câu 10: Nghị định số 82/2001/NĐ-CP ngày 06/11/2001 của Chính phủ quy định khi Đại sứ các nước trình Quốc thư lên Chủ tịch nước tại Phủ Chủ tịch, thành phần dự Lễ trình Quốc thư có những ai sau đây?

A. Chủ nhiệm hoặc Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ, Vụ trưởng Vụ Lễ tân và Vụ trưởng Vụ Khu vực Bộ Ngoại giao

B. Chủ nhiệm hoặc Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Vụ trưởng Vụ Lễ tân và Vụ trưởng Vụ Khu vực Bộ Ngoại giao

C. Chủ nhiệm hoặc Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Vụ trưởng Vụ Lễ tân văn phòng Chính phủ

D. Cả a, b, c đều đúng

Câu 11: Theo quy định tại Nghị định số 82/2001/NĐ-CP ngày 06/11/2001 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp Ðoàn Ngoại giao và các Trưởng đại diện của Tổ chức Quốc tế tại Hà Nội với hình thức tiệc rượu vào ngày lễ nào? 

A. Ngày Giỗ tổ Hùng Vương

B. Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

C. Ngày thành lập Ðảng Cộng sản Việt Nam

D. Ngày Chiến thắng (ngày 30 tháng 4)

Câu 13: Theo anh, chị Sở Ngoại vụ chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của cơ quan nào?

A. Bộ Ngoại giao và Ủy ban nhân dân tỉnh

B. Bộ Ngoại giao

C. Ủy ban nhân dân tỉnh

D. Cả a, b, c đều sai

Câu 15: Theo quy định tại Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đối với những hoạt động đối ngoại phát sinh ngoài Chương trình đã được phê duyệt và chưa kịp bổ sung Thủ tướng Chính phủ đúng kỳ hạn nhưng không có tính chất phức tạp, nhạy cảm, Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết như thế nào?

A. Báo cáo gấp cho Thủ tướng Chính phủ quyết định

B. Kịp thời thông báo cho Bộ Ngoại giao

C. Chủ động giải quyết và kịp thời thông báo cho Bộ Ngoại giao; báo cáo Thủ tướng Chính phủ ngay sau khi kết thúc hoạt động

D. Tùy theo từng hoạt động để chủ động giải quyết hoặc kịp thời thông báo cho Bộ Ngoại giao và báo cáo Thủ tướng Chính phủ

Câu 16: Nghị định số 82/2001/NĐ-CP ngày 06/11/2001 của Chính phủ quy định việc đón tiếp các đoàn khách Cấp cao nước ngoài thăm chính thức. Khi đón Nguyên thủ Quốc gia tại sân bay thành phần gồm có những ai sau đây?

A. Vụ trưởng Vụ Ðối ngoại Bộ Ngoại giao

B. Chủ nhiệm hoặc Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước

C. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao

D.  Vụ trưởng Vụ Lễ tân Văn phòng Chủ tịch nước

Câu 18: Thông tư liên tịch số 02/2009/TTLT-BNG-BNV ngày 27/5/2009 của Liên Bộ Ngoại giao - Bộ Nội vụ quy định nhiệm vụ của Sở Ngoại vụ trong công tác lãnh sự có những nội dung nào sau đây?

A. Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, quản lý và cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu công vụ theo quy định của pháp luật

B. Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, quản lý và đề nghị cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu ngoại giao theo quy định của pháp luật

C. Quy định công tác xuất nhập cảnh của người Việt Nam và người nước ngoài trên địa bàn tỉnh

D. Cả a, b, c đều đúng

Câu 19: Theo quy định tại Nghị định số 82/2001/NĐ-CP ngày 06/11/2001 của Chính phủ, tổ chức diễu binh, diễu hành tại thành phố Hồ Chí Minh chỉ tổ chức vào những ngày lễ nào?

A. Ngày Chiến thắng (ngày 30 tháng 4)

B. Ngày Giỗ tổ Hùng Vương

C. Ngày thành lập Ðảng Cộng sản Việt Nam

D. Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Câu 20: Những nội dung nào sau đây thuộc nghi thức lễ đón nguyên thủ quốc gia thăm chính thức Việt Nam tại Phủ Chủ tịch?

A. Tặng hoa Nguyên thủ Quốc gia nước khách và Phu nhân (hoặc Phu quân)

B. Hai Nguyên thủ Quốc gia gặp mặt tại Phủ Chủ tịch

C. Chủ tịch nước cùng Nguyên thủ Quốc gia nước khách đi duyệt Ðội danh dự

D. Cả a và c đúng

Câu 22: Theo quy định tại Nghị định số 82/2001/NĐ-CP ngày 06/11/2001 của Chính phủ, "Năm tròn" được hiểu như thế nào?

A. "Năm tròn" là số năm kỷ niệm có chữ số cuối cùng là "2, 4, 6, 8, 10"

B. "Năm tròn" là số năm kỷ niệm có chữ số cuối cùng là "5"

C. "Năm tròn" là số năm kỷ niệm có chữ số cuối cùng là "5, 10"

D. "Năm tròn" là số năm kỷ niệm có chữ số cuối cùng là "5" hoặc "0"

Câu 23: Theo quy định tại Nghị định số 82/2001/NĐ-CP ngày 06/11/2001 của Chính phủ, Bộ Ngoại giao tổ chức cho Ðoàn Ngoại giao và các Trưởng đại diện của Tổ chức Quốc tế tại Hà Nội đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và đặt vòng hoa tại Ðài Tưởng niệm vào năm và ngày lễ nào?

A. Năm lẻ của ngày Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

B. Năm chẵn của ngày Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

C. Năm tròn của ngày Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

D. Cả a, b, c đều đúng

Câu 25: Theo quy định tại Nghị định số 82/2001/NĐ-CP ngày 06/11/2001 của Chính phủ, Tổ chức mít tinh, diễu hành tại Quảng trường Ba Ðình chỉ tổ chức vào những ngày lễ nào?

A. Ngày Chiến thắng (ngày 30 tháng 4)

B. Ngày Giỗ tổ Hùng Vương

C. Ngày thành lập Ðảng Cộng sản Việt Nam

D. Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức chuyên ngành Nội vụ có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức chuyên ngành Nội vụ có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 0 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Người đi làm