Trắc nghiệm Lịch sử kinh tế quốc dân có đáp án - Phần 6

Trắc nghiệm Lịch sử kinh tế quốc dân có đáp án - Phần 6

  • 30/08/2021
  • 20 Câu hỏi
  • 579 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm Lịch sử kinh tế quốc dân có đáp án - Phần 6. Tài liệu bao gồm 20 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Xã hội nhân văn. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.3 9 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

20 Phút

Tham gia thi

34 Lần thi

Câu 1: LSKTQD nghiên cứu quan hệ sản xuất vì:

A. Là tiêu thức để phân biệt sự khác nhau giữa các thời kỳ phát triển

B. Là tiêu thức để phân biệt sự khác nhau giữa các hình thái KT-XH

C. Vì QHSX phản ánh đặc trưng của một hình thái KT- XH

D. Cả B và C đúng

Câu 2: Sự ra đời của phương thức sản xuất TBCN dựa trên:

A. Sự phân công lao động xã hội giữa nông nghiệp và công nghiệp

B. Sự tách rời giữa thành thị và nông thôn

C. Sự phát triển nhanh chóng của khoa học kỹ thuật thế kỷ 15- 16

D. Cả B và C

Câu 3: Tác động của quá trình tin học hóa và tự động hóa ở các nước TBCN giai đoạn 1951- 1970:

A. Làm gia tăng lạm phát và thất nghiệp

B. Làm thay đổi phương pháp quản lý

C. Tạo ra sự phát triển nhanh của các nước TBCN

D. Cả B và C

Câu 4: Cuộc nội chiến ở Mỹ xảy ra có nguồn gốc từ:

A. Sự phát triển của KH-KT làm LLSX phát triển nhanh dẫn đến mâu thuẫn với QHSX phong kiến

B. Sự tồn tại và phát triển hai hệ thống nông nghiệp đối lập nhau ở phía Bắc và phía Nam

C. Mâu thuẫn giữa chính sách bảo hộ mậu dịch ở phía bắc với chính sách tự do mậu dịch ở phía Nam

D. B và C

Câu 5: Học thuyết Truman của Mỹ những năm sau chiến tranh thế giới lần 2 nhằm mục tiêu:

A. Tiêu thụ hàng hóa ế thừa của Mỹ

B. Giúp Mỹ bành trướng ra nước ngoài

C. Lôi kéo các nước đồng minh thực hiện bao vây cấm vận với các nước XHCN

D. B và C

Câu 6: Nền kinh tế Mỹ những năm đầu thập niên 90 có đặc trưng:

A. Tình trạng bất bình đẳng trong thu nhập ngày càng gia tăng

B. Nền KT rơi vào tình trạng thâm hụt kép: thâm hụt ngân sách và thâm hụt thương mại

C. Nhà nước TBCN can thiệt sâu vào nền kinh tế

D. A và B

Câu 7: Chính sách điều chỉnh KT của Mỹ giai đoạn 1993- 1997 là:

A. Tăng mức thuế đánh vào tầng lớp có thu nhập cao

B. Giảm chi tiêu cho quốc phòng

C. Giảm thuế cho những người có thu nhập thấp

D. Tất cả những đáp án trên

Câu 8: Kinh tế Nhật Bản từ cuối thế kỷ 17:

A. Xuất hiện những trung tâm buôn bán lớn

B. Mở cửa buôn bán với nước ngoài

C. Có sự tan rã của các đẳng cấp trong xã hội

D. Cả A và C

Câu 9: Cải cách hành chính dưới thời Minh trị đã:

A. Xóa bỏ chế độ phong kiến

B. Phá bỏ kết cấu xã hội phong kiến

C. Xây dựng hệ thống chính quyền hiện đại từ trung ương đến địa phương

D. Cả A và C

Câu 10: Trung Quốc chủ trương mở của thí điểm ở 4 tỉnh ven biển vì:

A. Có nguồn tài nguyên và khoáng sản phong phú

B. Là con đường quan trọng nhằm chuyển dịch kỹ thuật từ Đông sang Tây

C. Là những thành phố giao thông thuận lợi, kinh tế hàng hóa khá phát triển, trình độ dân trí cao

D. Cả A, B, C

Câu 11: Tiêu đề kinh tế cho cuộc cách mạng công nghiệp Anh là:

A. Dựa vào việc buôn bán trao đổi không ngang giá

B. Nông nghiệp đóng vai trò quan trọng cho công nghiệp phát triển

C. Nhà nước khuyến khích khu vực tư nhân bỏ vốn kinh doanh

D. Cả A và B

Câu 12: Nguyên nhân dẫn đến sự phát triển nhanh của CNTB giai đoạn 1951-1973:

A. Sự can thiệp sâu của chính phủ vào nền kinh tế

B. Giảm thiểu sự can thiệp của chính phủ vào nền KT chú trọng phát huy vai trò hiệu quả của thị trường

C. Đẩy mạnh liên kết với các nước đang phát triển

D. Cả A và C

Câu 13: Nền kinh tế nước Mỹ giai đoạn sau năm 1975 có sự giảm sút tương đối về vị thế, do:

A. Chính sách quân sự hóa nền kinh tế

B. Sự phát triển mạnh mẽ của Nhật Bản

C. Thực thi chính sách “bảo hộ mậu dịch”

D. Chỉ có A và B

Câu 14: Nguyên nhân dẫn đến nền kinh tế Nhật Bản phát triển nhanh giai đoạn 1951-1973 là:

A. Áp dụng chế độ tiền lương thấp

B. Vốn chủ yếu được tập trung vào những ngành công nghiệp truyền thống

C. Tăng cường thu hút vốn đầu tư nước ngoài

D. Cả A và C

Câu 15: Nguyên nhân dẫn đến suy thoái kinh tế của Nhật Bản những năm 90 là:

A. Duy trì cơ cấu nền kinh té tiền lương thấp

B. Sự điều hành chính sách bị chi phối bởi các phe phái, các nhóm lợi ích

C. Mối quan hệ giữa Nhật với Mỹ và Tây Âu đã không còn những yếu tố thuận cho Nhật

D. Tất cả những điều trên

Câu 16: Cải cách ruộng đất ở Trung Quốc giống cải cách ruộng đất thời Minh Trị:

A. Chia ruộng đất cho nông dân

B. Thừa nhận quyền sở hữu ruộng đất của người dân

C. Cho phép tự do mua bán ruông đất

D. Không câu nào đúng

Câu 17: Nhiệm vụ của kế hoạch 5 năm lần thứ 2 của Trung Quốc là:

A. Tăng sản lượng công nghiệp lên 6,5 lần và sản lượng nông nghiệp lên 3,5 lần

B. Tăng sản lượng công nghiệp lên 6,5 lần và sản lượng nông nghiệp lên 2,5 lần

C. Tăng sản lượng sản xuất thép lên 18 lần và sản lượng xi măng lên 18 lần

D. Cả A và C

Câu 18: Các biện pháp tích lũy nguyên thủy tư bản của nước Anh gồm:

A. Chia ruộng đất cho nông dân

B. Buôn bán nô lệ và cướp biển

C. Ngoại thương có tính độc quyền

D. Chỉ có B cà C

Câu 19: Liên kết kinh tế giữa các nước TBCN giai đoạn 1951-1970 có nguyên nhân từ:

A. Sự ra đời của nhiều ngành công nghiệp đòi hỏi cần nhiều vốn và hàm lượng khoa học kỹ thuật cao

B. Nhằm ổn định thị trường tiền tệ quốc tế

C. Sự ra đời của hệ thống XHCN

D. Cả A, B và C

Câu 20: Cuộc cách mạng công nghiệp ở Mỹ có đặc điểm:

A. Bắt đầu từ công nghiệp nhẹ chuyển nhanh sang công nghiệp nặng

B. Được tiến hành trước khi diễn ra cách mạng tư sản

C. Phát triển tuần tự từ thủ công lên nửa cơ khí và lên cơ khí

D. Tất cả đáp án trên

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử kinh tế quốc dân có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử kinh tế quốc dân có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 34 Lượt thi
  • 20 Phút
  • 20 Câu hỏi
  • Sinh viên