Bộ câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử kinh tế quốc dân có đáp án

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử kinh tế quốc dân có đáp án

  • 14/09/2021
  • 115 Câu hỏi
  • 1.1K Lượt xem

Nhằm giúp các bạn sinh viên chuẩn bị tốt cho các kỳ thi sắp tới, Trắc Nghiệm Hay gửi đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử kinh tế quốc dân có đáp án. Bộ câu hỏi bao gồm 115 câu hỏi có đáp án chi tiết. Mời các bạn tham khảo!

3.3 6 Đánh giá
Cập nhật ngày

14/09/2021

Điểm TB

6.0

Tham gia thi

474 Lần thi