Trắc nghiệm Lịch sử kinh tế quốc dân có đáp án - Phần 2

Trắc nghiệm Lịch sử kinh tế quốc dân có đáp án - Phần 2

  • 30/08/2021
  • 20 Câu hỏi
  • 670 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm Lịch sử kinh tế quốc dân có đáp án - Phần 2. Tài liệu bao gồm 20 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Xã hội nhân văn. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.3 7 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

20 Phút

Tham gia thi

76 Lần thi

Câu 1: KT Nhật Bản từ cuối thế kỷ 17:

A. Xuất hiện những trung tâm buôn bán lớn

B. Mở cửa buôn bán với nước ngoài

C. Có sự tan rã của các đẳng cấp trong xã hội

D. Cả A và B

Câu 2: Năm 1883 đã phát minh ra:

A. Đầu máy chạy bằng động cơ đốt trong

B. Đầu máy diezen

C. Máy biến thế điện

D. Không câu nào đúng

Câu 3: Sự phát triển nhanh của CNTB giai đoạn 1951-1970 do:

A. Nhà nước TBCN can thiệp sau vào đời sống kinh tế - xã hội

B. Giảm bớt sự can thiệp của nhà nước vào đời sống KT –XH

C. Đẩy mạnh sự liên kết giữa các nước tư bản

D. Cả A và C

Câu 4: Biểu tượng kinh tế của CNTB giai đoạn 1871-1913:

A. Điện và khí đốt

B. Máy hơi nước

C. Oto

D. Tàu điện

Câu 5: Con đường hình thành phương thức TBCN trong công nghiệp ở Anh:

A. Được hình thành theo con đường trang trại quý tộc

B. Được phát triển theo con đường trang trại TBCN

C. Cách mạng ruộng đất diễn ra sớm nên đã tạo điều kiện cho CNTB xuất hiện trong nông nghiệp

Câu 6: Nguồn vốn của cuộc cách mạng công nghiệp nước Mỹ dựa vào:

A. Ưu thế ngoại thương thực hiện buôn bán và trao đổi không ngang giá

B. Nguồn lực trong nước

C. Sự hỗ trợ nước ngoài

D. Cả A và B

Câu 7: Các vùng đất phía Nam của Bắc Mỹ thuận lợi cho:

A. Phát triển trồng trọt

B. Phát triển chăn nuôi

C. Phát triển nghề đánh cá

D. Cả A và B

Câu 8: Quá trình tích lũy nguyên thủy tư bản ở Anh, được dựa trên những giải pháp:

A. Xâm chiếm thuộc địa

B. Chia ruộng đất cho nông dân

C. Buôn bán nô lệ

D. Cả A và C

Câu 11: Nước Mỹ thời kỳ thực dân Anh cai trị:

A. Nông nghiệp phát triển rất mạnh nhờ áp dụng KHKT

B. Công nghiệp phát triển quỳ quặt, yếu ớt

C. Thực hiện chính sách chia để trị

D. Chỉ có B và C

Câu 12: Sự ra đời của thành thị phong kiến, đã góp phần:

A. Làm tan ra kinh tế tự nhiên

B. Làm tan ra kinh tế hàng hóa

C. Tạo điều kiện ra đời cho KT hàng hóa

D. Cả A và C

Câu 14: Chính sách chạy đua vũ trang đã tác động tích cực đến nền kinh tế nước Mỹ:

A. Từ đầu những năm 70 của thế kỉ 20

B. Từ đầu những năm 50 đến những năm 70 của thế kỷ 20

C. Từ đầu những năm 80 của thế kỷ 20

D. Từ những năm 90 của thế kỷ 20

Câu 15: Điểu chỉnh chính sách tài chính tiền tệ quốc tế của Mỹ giai đoạn 1993- 2000:

A. Thực hiện chính sách “đồng đôla mạnh” nhằm hạn chế vố từ nước ngoài vào

B. Thực hiện chính sách “ đồng đôla yếu” nhằm hạn chế vốn từ nước ngoài vào

C. Thực hiện chính sách “đồng đôla mạnh” nhằm thu hút vốn từ nước ngoài

D. Thực hiện chính sách “đồng đô la yếu” nhằm thu hút vốn đầu từ nước ngoài

Câu 16: Nguyên nhân dẫn đến sự phát triển chậm và mất ổn định của CNTB giai đoạn 1973-1982 là:

A. Thế giới tư bản hình thành 3 trung tâm: Mỹ- Nhật- Tây Âu cạnh tranh gay gắt

B. Mỹ thực hiện chính sách bảo hộ mậu dịch

C. Sự xụp độ của hệ thống Brettoon Woods

D. Tất cả những điều nêu trên

Câu 19: Kinh tế các nước TBCN trong những năm 1865- 1913:

A. Đạt được tốc độ tăng trưởng nhanh

B. Suy thoái và khủng hoảng

C. Ra đời nhiều tổ chức độc quyền

D. Cả A và C

Câu 20: Cuộc cách mạng khoa học lần thứ 1 đã dẫn đến:

A. Đẩy mạnh sự liên kết giữa các nước TBCN

B. Thay thế lao động thủ công bằng lao động máy móc

C. Nước Mỹ trở thành cường quốc công nghiệp của thế giới

D. Cả A B và C

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử kinh tế quốc dân có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử kinh tế quốc dân có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 76 Lượt thi
  • 20 Phút
  • 20 Câu hỏi
  • Sinh viên