Trắc nghiệm Lịch sử kinh tế quốc dân có đáp án - Phần 3

Trắc nghiệm Lịch sử kinh tế quốc dân có đáp án - Phần 3

  • 30/08/2021
  • 20 Câu hỏi
  • 618 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm Lịch sử kinh tế quốc dân có đáp án - Phần 3. Tài liệu bao gồm 20 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Xã hội nhân văn. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

4.0 8 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

20 Phút

Tham gia thi

61 Lần thi

Câu 1: Cuộc nội chiến ở Nhật có nguyên nhân từ:

A. Sự phát triển tách rời nhau của công nghiệp và nông nghiệp

B. Sự xâm nhập của hàng hóa nước ngoài vào Nhật Bản

C. Chính sách cải cứ phong kiến của chính quyền Mạc phủ

Câu 2: Thời kỳ “bốn hiện đại hóa” Trung Quốc chủ trương:

A. Ưu tiên phát triển công nghiệp năng

B. Thực hiện chế độ phân phối bình quân

C. Đưa tri thức và sinh viên về nông thôn

D. Không câu nào đúng

Câu 3: Thời kỳ “bốn hiện đại hóa” Trung Quốc chủ trương:

A. Ưu tiên phát triển công nghiệp năng

B. Thực hiện chế độ phân phối bình quân

C. Đưa tri thức và sinh viên về nông thôn

D. Không câu nào đúng

Câu 4: Trong lĩnh vực nông nghiệp ở Mỹ giai đoạn sau năm 1865 đã hình thành:

A. Khuynh hướng trang trại ở phía bắc

B. Khuynh hướng chủ nô lệ đồn điền phía Nam

C. Cả hai khuynh hướng trên

D. Phát triển theo khunh hướng trang trại

Câu 5: Chính sách điều chỉnh kinh tế Mỹ sau năm 1990 là:

A. Ưu tiên đầu tư cho khoa học công nghệ phục vụ dân sự

B. Thực hiện chính sách “đồng dola manh”

C. Thực hiện “tự do thương mại và công bằng”

D. Cả A B và C

Câu 6: Khi thống trị Bắc Mỹ, nước Anh thực thi chính sách:

A. Khôi phục quan hệ sở hữu ruộng đất phong kiến

B. Cấm các vùng thuộc địa được tư do buôn bán với nước ngoài

C. Cấm các vùng thuộc địa được sản xuất thành phẩm

D. Tất cả những đáp án trên

Câu 7: Kinh tế Nhật Bản cuối thế kỉ 17:

A. Xuất hiện những trung tâm buôn bán

B. Mở cửa buôn bán với nước ngoài

C. Có sự tan rã của các đẳng cấp trong xã hội

D. Cả A và B

Câu 8: Nhiệm vụ của môn LSKTQD là:

A. Phản ánh thực tiễn lịch sử và kinh tế một cách trung thực, khách quan và khoa học

B. Mô tả lại toàn cảnh nền kinh tế giúp chúng ta thấy được tình hình KT của nhiều nước trên thế giới

C. Đúc kết rút ra những bài học kinh nghiệm

D. Cả A và C

Câu 9: Cơ chế quản lý của các nước TBCN sau năm 1982 là:

A. Tuyệt đối hóa vai trờ điều tiết của nhà nước

B. Tuyệt đối hóa vai trò điều tiết của thị trường

C. Giảm thiểu vai trò điều tiết của nhà nước và tăng cường vai trờ điều tiết của thị trường

D. Giảm vai trò điều tiết của thị trường và tăng cường vai trờ điều tiết của nhà nước

Câu 10: Trong quá trình phát triển của cách mạng công nghiệp Nhật Bản, ngành nông nghiệp:

A. Được phát triển theo con đường TBCN

B. Được phát triển theo con đường trai trại quý tộc

C. Phát triển và trở thành cơ sở vững chắc cho công nghiệp phát triển

D. Không câu nào đúng

Câu 11: Chính sách của thực dân Anh khi cai trị Bắc Mỹ:

A. Độc quyền trong lĩnh vực thương mại và ngoại thương

B. Hạn chế sự phát triển của công nghiệp và thực hiện bảo hộ mậu dịch

C. Chia Băc Mỹ ra thành 13 vùng thuộc địa

D. Cả A B và C

Câu 12: Điều chỉnh chính sách KT mỹ giai đoạn 1993-2000:

A. Chuyển ưu tiên đầu tư khoa học công nghệ cho quốc phòng

B. Chuyển ưu tiên đầu tư cho khoa học công nghệ dân sự

C. Thực hiện chính sách đồng đô la yếu

D. Cả A và C

Câu 13: Sự phát triển nhanh của các nước tư bản giai đoạn 1951- 1970 là do:

A. Các nước TBCN thực hiện chính sách “bảo hộ mậu dịch”

B. Sự đẩy mạnh liên kết giữa các nước tư bản

C. Các nước tư bản thực hiện chính sách chay đua vũ trang

D. Cả B và C

Câu 14: Sau khi hoàn thành kế hoạch 5 năm lần thứ 1, Trung Quốc cơ bản đã:

A. Thủ tiêu hoàn toàn QHSX ruộng đất phong kiến

B. Thực hiện công nghiệp hóa XHCN

C. Quan hệ sở hữu XHCN đã chiếm ưu thế tuyệt đối trong nền kinh tế

D. Tất cả những đáp án trên

Câu 15: Nguyên nhân dẫn đến suy thoái kinh tế Nhật Bản giai đoạn 1973-1982 là:

A. Sự tăng mạnh của giá xăng dầu

B. Nhà nước TBCN can thiệp sâu vào nền kinh tế

C. Thực hiện chính sách xuất nhập khẩu không hợp lý

D. Cả A B và C

Câu 16: Sau khi giành độc lập, chính phủ Mỹ:

A. Vẫn duy trì chế độ chiếm hữu ruộng đất phong kiến

B. Mở rộng hoạt động di thực về phía tây

C. Vẫn duy trì chế độ nô lệ đồn điền phía nam

D. Chỉ có B và C

Câu 17: Chính sách điều chỉnh KT của Nhật Bản giai đoạn 1945- 1951 là:

A. Thừa nhận có hanh chế quyền sở hữu ruộng đất cho giai cấp địa chủ phong kiến

B. Giải tán nhóm Zaibasu

C. Chia ruộng đất cho nông dân

D. Cả A B và C

Câu 18: Thời kỳ phong kiến Nhật Bản có đặc điểm là:

A. Có sự phân chia đẳng cấp và đẳng cấp có tính chất cha truyền con nối

B. Việc buôn bán giữa các lãnh địa được khuyến khích

C. Hạn chế các thần dân chuyền đội nghề nghiệp

D. Chỉ có A và C

Câu 19: Kinh tế Nhật Bản trước cải cách Minh Trị:

A. Thực hiện chính sách “ bế quan tỏa cảng”

B. Hạn chế tự do thương mại và tự do kinh tế

C. Chưa có sự tách rời giữa nông nghiệp và công nghiệp

D. Cả A và B

Câu 20: Cuộc nội chiến nước Nhật, có nguyên nhân từ:

A. Sự phát triển tách rời nhau giữa công nghiệp và nông nghiệp

B. Sự xâm nhập của hàng hóa nước ngoài vào Nhật bản

C. Chính sách cát cứ phong kiến của chính quyền Mạc phủ

1 Bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Văn Chiến
Văn Chiến
bài thi hay quá
1

Thích · Trả lời ·

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử kinh tế quốc dân có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử kinh tế quốc dân có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 61 Lượt thi
  • 20 Phút
  • 20 Câu hỏi
  • Sinh viên