Trắc nghiệm Kỹ năng lãnh đạo có đáp án - Phần 8

Trắc nghiệm Kỹ năng lãnh đạo có đáp án - Phần 8

  • 30/08/2021
  • 20 Câu hỏi
  • 170 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm Kỹ năng lãnh đạo có đáp án - Phần 8. Tài liệu bao gồm 20 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Xã hội nhân văn. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.0 5 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

25 Phút

Tham gia thi

3 Lần thi

Câu 1: Theo KURT LEWIN « phong cách độc đoán »?

A. Người lãnh đạo không quan tâm đến ý kiến của người dưới quyền 

B. Để người dưới quyền hoạt động theo ý thích của mình

C. Khai tác sáng kiến của người dưới quyền

D. Sẽ làm cho công ty rơi vào tình trạng hỗn loạn

Câu 2: Theo thuyết đường dẫn tới mục tiêu. Phong cách hỗ trợ là?

A. Đối xử công bằng vứi người dưới quyền

B. Tham vấn với người dưới quyền 

C. Người lãnh đạo đưa ra nghững chỉ dẫn, luật lệ 

D. Người lãnh đạo đặt ra những mục tiêu cao mang tính thách thức

Câu 3: Câu nào sau đây thuộc hoạt động của quản trị:

A. giải quyết vấn đề 

B. đưa ra các chỉ dẫn 

C. bố trí lực lượng lao động 

D. động viên nhân viên

Câu 4: Trong những câu dưới đây, câu nào không đúng:

A. quyền lực là năng lực của chủ thể trong việc quản lý đối tượng 

B. quyền lực chỉ được sử dụng có hiệu quả và mang lại những điều tốt đẹp một khi nó phù hợp với phong cách của người lãnh đạo 

C. quyền lực biến tiềm năng thành hiện thực 

D. quyền lực có giới hạn 

Câu 5: Các kỹ năng về quản trị như kỹ năng về kỹ thuật, kỹ năng quan hệ, kỹ năng hiện thưc lần lượt có liên quan tới:

A. con người, đồ vật, ý tưởng và khái niệm

B. ý tưởng và khái niệm, đồ vật, con người 

C. đồ vật, con người, ý tưởng và khái niệm

D. con người, khái niệm

Câu 6: Các yêu cầu như đưa ra thông tin ủng hộ, giải thích những lý do, các vấn đề phải được trình bày một cách logic là thuộc:

A. chiến lược quyết đoán

B. chiến lược đưa ra lý do 

C. chiến lược thân thiện

D. chiến lược mặc cả 

Câu 7: Các vai trò quyết định của người lãnh đạo bao gồm:

A. khởi xướng, giữ trật tự, phận bổ nguồn lực, thương thảo

B. giữ trật tự, phân bổ nguồn lực, cung cấp thông tin, phát ngôn 

C. khởi xướng, giữ trật tự, phân bổ nguồn lực, thương thảo,giám sát 

D. khởi xướng, thương thảo, giám sát, cung cấp thộng tin

Câu 8: Phong cách mang lại hiệu quả nhất và là phong cách của người lãnh đạo thành công đó là:

A. phong cách tự do 

B. phong cách dân chủ 

C. phong cách độc đoán

D. phong cách chỉ đạo

Câu 9: Giải thích cho những người dưới quyền về những điều mà người lãnh đạo mong đợi ở họ thuộc phong cách lãnh đạo:

A. phong cách hỗ trợ 

B. phong cách chỉ đạo 

C. phong cách tham gia

D. phong cách định hướng thành tựu

Câu 10: Trong những câu sau đây câu nào không thuộc thuyết lãnh đạo của Burns:

A. những người lãnh đạo và những người dưới quyền tác động lẫn nhau làm tăng mức độ đạo đức và động viên

B. người lãnh đạo mới về chất là người thách thức những người dưới quyền thực hiện những nhiệm vụ không được quy định

C. những người lãnh đạo mới về chất chủ yếu trên sự ảnh hưởng của người lãnh đạo với những người dưới quyền

D. người lãnh đạo mới về chất theo đuổi việc làm tăng lên sự hiểu biết của những người dưới quyền.

Câu 11: Hoạt động nào là của lãnh đạo?

A. Giải quyết vấn đề 

B. Đưa ra chỉ dẫn 

C. Kiểm soát

D. Tổ chức 

Câu 12: Khi một nổ lực ảnh hưởng đang thực hiện thì sẽ tạo ra kết cục:

A. Sự tích cực nhiệt tình tham gia 

B. Sự tuân thủ,sự phục tùng 

C. Sự kháng cự chống đối 

D. a,b,c đúng

Câu 13: Quyền lực cá nhân bao gồm:

A. Tài năng chuyên môn

B. Sự thân thiện và trung thành

C. Sức thu hút hấp dẫn

D. a,b,c đúng

Câu 14: Chiến lược ảnh hưởng nhằm:

A. Đạt được sự giúp đỡ 

B. Giao việc cho người khác 

C. Để hoàn thiện việc thực hiện nhiệm vụ 

D. Cả 3 câu đều đúng

Câu 15: Chiến lược mặc cả là:

A. Việc làm cho mọi người nhìn bạn như là “ một người bạn tốt” 

B. Thể hiện ra là “ hai bên cùng có lợi” hay “có đi, có lại” 

C. Là việc đưa ra các thông tin, dữ liệu, chứng cứ để ủng hộ cho ý kiến của mình

D. Cả 3 câu đều đúng

Câu 16: Chiến lược đưa ra lý do là:

A. Việc làm cho mọi người nhìn bạn như là “ một người bạn tốt” 

B. Thể hiện ra là “ hai bên cùng có lợi” hay “có đi, có lại” 

C. Là việc đưa ra các thông tin, dữ liệu, chứng cứ để ủng hộ cho ý kiến của mình 

D. Cả 3 câu đều đúng

Câu 17: Mc. Clelland cùng các cộng sự cho rằng con người có nhu cầu:

A. Thành tựu 

B. Liên minh 

C. Quyền lực 

D. Cả 3 câu đều đúng

Câu 18: Những người theo thuyết dẫn đường mục tiêu đưa ra những phong cách lãnh đạo:

A. Phong cách chỉ đạo 

B. Phong cách hỗ trợ, phong cách chỉ đạo 

C. Phong cách tham gia 

D. Cả b, c đều đúng

Câu 19: Theo P.Hersey & Ken Blanchart cho rằng người lao động trong một tổ chức sẽ phát triển, trưởng thành trải qua những giai đoạn:

A. Người bắt đầu nhiệt tình, người học việc vỡ mộng 

B. Người tham gia miễn cưỡng, người thực hiện tuyệt đỉnh 

C. Cả a, b đúng 

D. Cả a, b sai

Câu 20: Theo Fiedler cho rằng về phong cách lãnh đạo có định hướng:

A. Định hướng nhiệm vụ 

B. Định hướng quan hệ 

C. Cả a, b đúng 

D. Cả a, b sai

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Kỹ năng lãnh đạo có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm Kỹ năng lãnh đạo có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 3 Lượt thi
  • 25 Phút
  • 20 Câu hỏi
  • Sinh viên