Trắc nghiệm Kỹ năng lãnh đạo có đáp án - Phần 3

Trắc nghiệm Kỹ năng lãnh đạo có đáp án - Phần 3

  • 30/08/2021
  • 20 Câu hỏi
  • 323 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm Kỹ năng lãnh đạo có đáp án - Phần 3. Tài liệu bao gồm 20 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Xã hội nhân văn. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.4 8 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

25 Phút

Tham gia thi

9 Lần thi

Câu 1: Mười vai trò của Mintzberg được phân thành 3 nhóm đó là:

A. Tương tác, bổ sung, thông tin

B. Thông tin, quyết định, giám sát

C. Liên lạc, tương tác, bổ sung

D. Tương tác, thông tin, quyết định

Câu 2: Phong cách dân chủ của Kurt Lewin có nội dung là:

A. Người lãnh đạo không kiểm tra hành vi của người dưới quyền

B. Người lãnh đạo và người dưới quyền làm việc tự do, ít tốn kém thời gian

C. Bản thân người lãnh đạo chỉ giải quyết những vấn đề lớn còn lại giao cho cấp dưới

D. Cho người dưới quyền phát huy hết khả năng năng lực

Câu 3: Theo Katz& Kahn (1978) lãnh đạo là gì?

A. Lao động là quá trịnh ảnh hưởng tới những hoạt động của nhóm có tổ chức để đạt mục tiêu

B. Lao động là sự khởi xướng và duy trì cấu trúc trong sự mong đợi và sự tương tác

C. Lao động là sự ảnh hưởng mang tính tương tác được thực hiện trong một tình huống được chỉ đạo thông qua quá trình thông tin.

D. Lãnh đạo là cư xử của một cá nhân khi anh ta chỉ đạo các hoạt động của nhóm để đạt được các mục tiêu chung

Câu 4: Cơ sở của quyền lực bao gồm:

A. Quyền lực vị trí, quyền lực cá nhân, quyền lực chính trị

B. Quyền lực vị trí, quyền lực chính trị, quyền lực cá nhân

C. Quyền lực chính trị, quyền lực vị trí, quyền lực cá nhân

D. Cơ sở khác

Câu 5: Mức độ phức tạp và tiềm năng có 3 loại thay đổi, đó là gì?

A. Chuyển dạng, tiềm năng, cấu trúc

B. Phát triển, chuyển dạng, chất

C. Tiềm năng, chuyển dạng, chất

D. Cấu trúc, chuyển dạng, chất

Câu 7: Tiêu chuẩn phổ biến nhất để đánh giá hiệu quả lãnh đạo?

A. Thái độ của cấp dưới với người lãnh đạo

B. Sự phát triển và trưởng thành về tâm lý của người dưới quyền

C. Nhóm hay tổ chức thực hiện nhân viên một cách thành công hoặc đạt tới các mục đích của nhóm (tổ chức)

D. Cả 3 đều sai

Câu 8: Tiếp cận theo phẩm chất chú trọng vào:

A. Hành vi của người lãnh đạo

B. Đặt tính cá nhân của người lãnh đạo

C. Xác định các đặc tính của tình huống

D. Sự ảnh hưởng của quyền lực

Câu 9: Đặc tính của quyền lực không bao gồm:

A. Quyền lực là khả năng ảnh hưởng đến người khác, có thể sử dụng hay không sử dụng nó. Được gọi là quyền lực tiềm năng

B. Quyền lực trong tổ chức đã đạt được, con người có khả năng làm tăng hay giảm quyền lực của họ

C. Quyền lực được thể hiện qua quyền lực vị trí, quyền lực cá nhân, quyền lực chính trị

D. Quyền lực là trong nhận thức của đối tượng. 

Câu 10:  Kết quả của nổ lực ảnh hưởng là (chọn câu sai):

A. Sự kháng cự, sự chống đối

B. Sự tích cực nhiệt tình tham gia

C. Sự tuân thủ, sự phục tùng

D. Sự thành công của tổ chức

Câu 11: Quyền lực vị trí gồm (chọn câu sai):

A. Quyền hạn chính thức

B. Sự kiểm soát đối với các nguồn lực và phần thưởng

C. Sự kiểm soát đối với quá trình ra quyết định

D. Sự kiểm soát đối với sự trừng phạt

Câu 12: Sự ảnh hưởng tiềm năng dựa trên sự kiểm soát nguồn lực được gọi là quyền:

A. Quyền thưởng

B. Quyền phạt 

C. Quyền chính thức

D. Quyền lãnh đạo

Câu 13: Theo thuyết Y cho rằng bản chất của con người là:

A. Thích tìm tòi học hỏi

B. Thích hưởng thụ hơn là lao động

C. Thích lao động là nhu cầu của con người

D. Lười lao động

Câu 14: Chiến lược liên minh cần phải thực hiện sao?

A. Đạt được sự ủng hộ người khác, đồng sự và sử dụng buổi hợp chính thức trình bày những yêu cầu

B. Đề nghị cấp trên có sự ép buộc với người khác

C. Trích dẫn các thõa thuận, quy định, quy chế…

D. Thực hiện sự giúp đỡ

Câu 16: Các hoạt động của người lãnh đạo có xu hướng ……. Là làm từng đoạn, không……. , và rất …….:

A. Ngắt, khác biệt, liên tục

B. Ngắt, liên tục, khác biệt

C. Khác biệt, ngắt, liên tục

D. Liên tục, ngắt, khác biệt

Câu 17: Thuyết về động cơ vai trò quản trị là của ai?

A. Kotter 

B. Mc Clelland 

C. Miner 

D. Stogdill 

Câu 18: Theo Mc Clelland con người có các nhu cầu cơ bản sau: (Tìm câu sai)

A. Nhu cầu thành tựu 

B. Nhu cầu sinh học 

C. Nhu cầu quyền lực 

D. Nhu cầu liên minh

Câu 19: Theo Mintzberg (1973) nhóm các vai trò tương tác bao gồm:

A. Đại diện, lãnh đạo, liên lạc

B. Đại diện, lãnh đạo, liên lạc, phát ngôn

C. Đại diện, lãnh đạo, liên lạc, phổ biến

D. Đại diện, lãnh đạo, giám sát

Câu 20: Tìm câu sai: Bản chất công việc của người lãnh đạo là:

A. Công việc nặng nhọc và căng thẳng

B. Công việc là khác nhau và lặp lại thường xuyên

C. Tương tác đối mặt và giao tiếp thông qua lời nói

D. Quá trình qui định là lộn xộn, mang tính chính trị

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Kỹ năng lãnh đạo có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm Kỹ năng lãnh đạo có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 9 Lượt thi
  • 25 Phút
  • 20 Câu hỏi
  • Sinh viên