Trắc nghiệm Kỹ năng lãnh đạo có đáp án - Phần 14

Trắc nghiệm Kỹ năng lãnh đạo có đáp án - Phần 14

  • 30/08/2021
  • 20 Câu hỏi
  • 345 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm Kỹ năng lãnh đạo có đáp án - Phần 14. Tài liệu bao gồm 20 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Xã hội nhân văn. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.6 7 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

25 Phút

Tham gia thi

4 Lần thi

Câu 3: Chiến lược thường thể hiện ra là “ hai bên cùng có lợi” hay “có đi có lại” thuộc chiến lược nào?

A. Chiến lược thân thiện

B. Chiến lược mặc cả 

C. Chiến lược đưa ra lý do 

D. Chiến lược liên minh

Câu 4: Trong các yếu tố sau đây, đâu là yếu tố thuộc “phẩm chất” của người lãnh đạo:

A. Sang tạo 

B. Nhận thức 

C. Tài giỏi thông minh 

D. Có tinh thần hợp tác

Câu 5: “Vai trò người khởi xướng” là vai trò thuộc vai trò nào?

A. Vai trò tương tác 

B. Vai trò thông tin 

C. Vai trò quyết định

D. Vai trò lãnh đạo

Câu 7: Thuật ngữ “ Charisma” có ý nghĩa?

A. Người dưới quyền tin rằng những niềm tin của người lãnh đạo là đúng đắn

B. Sự tương đồng, giống nhau giữa những niềm tin của người dưới quyền và của người lãnh đạo

C. Sự chấp nhận không điều kiện của người dưới quyền đối với người lãnh đạo

D. Sự ảnh hưởng không dưa trên quyền lực vị trí hoặc truyền thống mà dựa trên nhận thức của người dưới quyền về người lãnh đạo là người lãnh đạo được phú cho những phẩm chất đặc biệt

Câu 8: Chức năng nào thuộc chức năng duy trì nhóm:

A. Làm rõ việc thông tin 

B. Kiểm nghiệm và nhất trí 

C. Kiểm soát và duy trì 

D. Tổ chức quá trình

Câu 9: Tình huống nào hướng trung tâm về người dưới quyền nhất?

A. Người lãnh đạo trình bày ý tưởng và đề nghị cấp dưới đặt câu hỏi 

B. Người lãnh đạo trình bày vấn đề, đề nghị góp ý và sau đó ra quyết định 

C. Người lãnh đạo đưa ra quyết định dự kiến 

D. Người lãnh đạo xác định giới hạn va yêu cầu nhóm đưa ra quyết định

Câu 10: Trong thuyết đương dẫn đến mục tiêu, phong cách nào không nằm trong những phong cách lãnh đạo chính:

A. Phong cách chỉ đạo

B. Phong cách độc đoán 

C. Phong cách hỗ trợ 

D. Phong cách tham gia

Câu 11: Trong thuyết đương dẫn đến mục tiêu, phong cách nào không nằm trong những phong cách lãnh đạo chính:

A. Phong cách chỉ đạo

B. Phong cách độc đoán 

C. Phong cách hỗ trợ 

D. Phong cách tham gia

Câu 12: Với người học việc vỡ mộng thì người lãnh đạo nên có phong cách nào?

A. Phong cách chủ đạo

B. Phong cách kèm cặp 

C. Phong cách hỗ trợ

D. Phong cách ủy quyền

Câu 13: Thay đổi xảy ra ở những công ty đình đốn bế tắc thường là:

A. Thay đổi phát triển 

B. Thay đổi chuyển dạng 

C. Thay đổi về bản chất 

D. Không câu nào đúng

Câu 14: Tiếp cận theo phong cách chú trọng vào…?

A. Những đặc cá nhân của người lãnh đạo

B. Xem xét những điều mà người lãnh đạo làm trên cương vị công tác của họ

C. Xác định các dạng đặc tính của tình huống

D. Cách sử dụng quyền lực

Câu 15: Chọn câu đúng khi nói về “quyền lực cá nhân”?

A. Sự liên minh, sự kết nạp 

B. Sức hấp dẫn lôi cuốn, sự liên minh

C. Tài năng chuyên môn , sự thân thiện, sự hấp dẫn

D. Quyền lực chính thức, sự thân thiện, việc thể chế hóa

Câu 16: Đo lường sự thành công của việc sử dụng quyền lực. Chọn câu đúng?

A. Nguyên tắc làm việc của người lãnh đạo 

B. Sự thỏa mãn và mức độ hoàn thành công việc của người dưới quyền 

C. Sự thỏa mãn của người dưới quyền 

D. Sự sợ hãi của người dưới quyền

Câu 17: Chọn câu đúng. Thực hiện chiến lượt mặc cả?

A. Cư sử 1 cách thân thiện

B. Giao việc cho người khác

C. Đưa ra phần thưởng 

D. Đưa ra những phán quyết một cách chi tiết

Câu 18: Chọn câu đúng. Theo BOYATZIS người lãnh đạo thành công là:

A. Dám nhận lỗi 

B. Dám nhận trách nhiệm, lịch thiệp

C. Quản trị việc xây dựng và phát triển nhóm

D. Dám nhận lỗi, định hướng hiệu suất

Câu 19: Vai trò quyết định của Lãnh đạo gồm:

A. Đại diện , lãnh đạo, liên lạc 

B. Giám sát, phổ biến, phát ngôn 

C. Phát ngôn, khởi xướng, liên lạc

D. Khởi xướng, giải quyết xung đột, phân bổ nguồn lực, thương thuyết

Câu 20: Theo nghiên cứu của KURT LEWIN. Các hành vi của người lãnh đạo được chia theo?

A. Quan tâm đến con người, quan tâm đến công việc 

B. Độc đoán, dân chủ, tự do

C. Định hướng quan hệ, định hướng nhiệm vụ

D. Không câu nào đúng

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Kỹ năng lãnh đạo có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm Kỹ năng lãnh đạo có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 4 Lượt thi
  • 25 Phút
  • 20 Câu hỏi
  • Sinh viên