Trắc nghiệm bộ môn Tâm lý học có đáp án - Phần 7

Trắc nghiệm bộ môn Tâm lý học có đáp án - Phần 7

  • 30/08/2021
  • 30 Câu hỏi
  • 197 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm bộ môn Tâm lý học có đáp án - Phần 7. Tài liệu bao gồm 30 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Xã hội nhân văn. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.0 10 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

1 Lần thi

Câu 3: Nhân tố đóng vai trò quyết định đối với sự hình thành tự ý thức cá nhân là:

A. Hoạt động cá nhân.

B. Giao tiếp với người khác.

C. Tiếp thu nền văn hoá xã hội, ý thức xã hội.

D. Tự nhận thức, tự đánh giá, tự phân tích hành vi của mình.

Câu 4: Hành vi vô thức được thể hiện trong trường hợp:

A. Một em bé khóc vì không được coi phim hoạt hình.

B. Một em bé khóc đòi mẹ mua đồ chơi.

C. Một em học sinh quên làm bài tập trước khi đến lớp.

D. Một em bé sơ sinh khóc khi mới được sinh ra.

Câu 5: Hành vi có ý thức được thể hiện trong trường hợp:

A. Trong cơn say, Chí Phèo chửi trời, chửi đất, chửi mọi người, thậm chí chửi cả người đã sinh ra hắn.

B. Trong cơn tức giận anh đã tát con mà không nghĩ đến hậu quả tai hại của nó.

C. Cường quyết định thi vào sư phạm và giải thích rằng đó là do mình yêu trẻ.

D. Minh có tật cứ khi ngồi suy nghĩ là lại rung đùi.

Câu 7: Điều kiện cần thiết để nảy sinh và duy trì chú ý có chủ định là:

A. Nêu mục đích và nhiệm vụ có ý nghĩa cơ bản của hoạt động.

B. Sự mới lạ của vật kích thích.

C. Độ tương phản của vật kích thích.

D. Sự hấp dẫn của vật kích thích.

Câu 9: Trong học tập, sinh viên vừa nghe giảng, vừa suy nghĩ, vừa ghi chép. Đó là khả năng:

A. Di chuyển chú ý.

B. Tập trung chú ý.

C. Phân phối chú ý.

D. Độ bền vững chú ý.

Câu 10: Sự di chuyển của chú ý được thể hiện trong trường hợp:

A. Một người trong khi nói chuyện vẫn nhìn và nghe tất cả những gì xảy ra xung quanh.

B. Một sinh viên đang học bài thì quay sang nói chuyện với bạn.

C. Một sinh viên sau khi suy nghĩ đã phát biểu rất hăng hái.

D. Một sinh viên đang nghe giảng thì chuyển sang nghe tiếng hát từ bên ngoài vọng đến.

Câu 13: Động vật nào bắt đầu xuất hiện tri giác?

A. Động vật nguyên sinh.

B. Động vật không xương sống.

C. Cá.

D. Thú.

Câu 14: Trong các trường hợp sau đây, trường hợp nào là hành vi có ý thức?

A. Trong cơn say, Chí Phèo chửi trời, chửi đất, chửi mọi người, thậm chí chửi cả người đã sinh ra hắn.

B. Minh có tật cứ khi ngồi suy nghĩ là lại rung đùi.

C. Trong cơn tức giận, anh đã tát con mà không hiểu được hậu quả tai hại của nó.

D. Cường luôn đi học muộn, làm mất điểm thi đua của lớp dù các bạn đã nhắc nhở nhiều lần.

Câu 15: Tự ý thức được hiểu là:

A. Khả năng tự giáo dục theo một hình thức lí tưởng.

B. Tự nhận thức, tự tỏ thái độ và điều khiển hành vi, hoàn thiện bản thân.

C. Tự nhận xét, đánh giá người khác theo quan điểm của bản thân.

D. Cả A, B, C.

Câu 16: Chú ý có chủ định phụ thuộc chủ yếu vào yếu tố nào dưới đây?

A. Độ mới lạ của vật kích thích.

B. Cường độ của vật kích thích.

C. Sự trái ngược giữa sự vật và bối cảnh xung quanh.

D. Ý thức, xu hướng và tình cảm cá nhân.

Câu 17: Chú ý không chủ định phụ thuộc nhiều nhất vào:

A. Đặc điểm vật kích thích.

B. Xu hướng cá nhân.

C. Mục đích hoạt động.

D. Tình cảm của cá nhân.

Câu 18: Hành vi nào sau đây là hành vi vô thức?

A. Lan mở vở trong giờ kiểm tra vì sợ bị điểm kém.

B. Vì quá đau đớn, cô ấy bỏ chạy khỏi nhà và cứ đi, đi mãi mà không biết mình đi đâu.

C. Dung rất thương mẹ, em thường giúp mẹ làm việc nhà sau khi học xong.

D. Tâm nhìn thấy đèn đỏ nhưng vẫn cố vượt qua đường.

Câu 19: Đặc điểm nào thuộc về sự phân phối chú ý?

A. Có khả năng di chuyển chú ý từ đối tượng này sang đối tượng khác.

B. Cùng một lúc chú ý đầy đủ, rõ ràng đến nhiều đối tượng hoặc nhiều hoạt động.

C. Chú ý lâu dài vào đối tượng.

D. Chú ý sâu vào một đối tượng để phản ánh tốt hơn đối tượng đó.

Câu 20: Về phương diện loài, ý thức con người được hình thành nhờ:

A. Lao động, ngôn ngữ.

B. Tiếp thu nền văn hoá xã hội.

C. Tự nhận thức, tự đánh giá, tự giáo dục.

D. Cả A, B, C.

Câu 21: Đặc điểm chủ yếu để phân biệt chú ý sau chủ định và chú ý có chủ định là:

A. Ít căng thẳng nhưng khó duy trì lâu dài.

B. Có mục đích, có thể duy trì lâu dài.

C. Diễn ra tự nhiên, không chủ định.

D. Bắt đầu có mục đích nhưng diễn ra không căng thẳng và có hiệu quả cao.

Câu 24: Đặc điểm đặc trưng của cảm giác là:

A. 1, 2, 4.

B. 3, 4, 5.

C. 1, 2, 3.

D. 1, 3, 5.

Câu 25: Sự khác biệt về chất giữa cảm giác ở con người với cảm giác ở động vật là ở chỗ cảm giác của con người:

A. Phong phú hơn động vật.

B. Chịu ảnh hưởng của ngôn ngữ.

C. Mang bản chất xã hội – lịch sử.

D. Chịu ảnh hưởng của những hiện tượng tâm lý cao cấp khác.

Câu 26: Nội dung quy luật về ngưỡng cảm giác được phát biểu:

A. Ngưỡng phía dưới của cảm giác tỉ lệ nghịch với độ nhạy cảm của cảm giác.

B. Ngưỡng phía trên của cảm giác tỉ lệ nghịch với độ nhạy cảm của cảm giác.

C. Ngưỡng cảm giác tỉ lệ nghịch với độ nhạy cảm của cảm giác.

D. Ngưỡng sai biệt tỉ lệ nghịch với độ nhạy cảm của cảm giác.

Câu 29: Sự vận dụng quy luật thích ứng của cảm giác trong quá trình dạy học được biểu hiện trong trường hợp:

A. Thay đổi ngữ điệu của lời nói cho phù hợp với nội dung cần diễn đạt.

B. Lời nói của giáo viên rõ ràng, mạch lạc.

C. Tác động đồng thời lên các giác quan để tạo sự tăng cảm ở học sinh.

D. Giới thiệu đồ dùng trực quan kèm theo lời chỉ dẫn để học sinh dễ quan sát.

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm bộ môn Tâm lý học có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm bộ môn Tâm lý học có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 1 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Sinh viên