Trắc nghiệm bộ môn Tâm lý học có đáp án - Phần 1

Trắc nghiệm bộ môn Tâm lý học có đáp án - Phần 1

  • 30/08/2021
  • 30 Câu hỏi
  • 427 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm bộ môn Tâm lý học có đáp án - Phần 1. Tài liệu bao gồm 30 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Xã hội nhân văn. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.6 10 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

10 Lần thi

Câu 1: Phạm vi nghiên cứu của tâm lý y học đại cương gồm, trừ một:

A. Đạo đức y học 

B. Vệ sinh tâm thần 

C. Nghệ thuật tiếp xúc với bệnh nhân và nhân viên y tế 

D. Tâm lý bệnh nhân nội khoa

Câu 2: Phạm vi nghiên cứu của tâm lý học y học chuyên biệt gồm, trừ một:

A. Tâm lý bệnh nhân ung thư 

B. Tâm lý bệnh nhân nhi khoa 

C. Tâm lý thầy thuốc và nhân viên y tế

D. Tâm lý bệnh nhân da liễu

Câu 3: Đối tượng nghiên cứu của tâm lý học y học, trừ một:

A. Nhân cách của bệnh nhân 

B. Nhân cách của người cán bộ y tế 

C. Mối quan hệ giao tiếp giữa người bệnh nhân và người cán bộ y tế 

D. Vai trò của bệnh nhân và thầy thuốc 

Câu 4: Chọn câu sai khi nói về mối quan hệ tương tác giữa thể chất và tâm lý:

A. Là một khối thống nhất 

B. Tác động qua lại lẫn nhau 

C. Có hiện tượng kéo theo 

D. Thường chỉ một chiều tác dụng 

Câu 5: Khi bệnh nhân tin tưởng tuyệt đối vào thầy thuốc thì có thể sẽ nhanh hết bệnh đó là:

A. Hiệu ứng Placebo 

B. Thật dược 

C. Tâm lý cá nhân 

D. Sự thật

Câu 6: Test trọn bộ tâm lý gồm:

A. 2 phần 

B. 3 phần 

C. 4 phần 

D. 5 phần

Câu 7: Tóm lại, tâm lý học y học nghiên cứu tâm lý người bệnh, thầy thuốc … bằng:

A. Lý thuyết cổ đại 

B. Tình thương của thầy thuốc 

C. Học thuyết thần kinh 

D. Nghị lực vượt khó của bệnh nhân

Câu 8: Chọn câu sai khi nói về não và tâm lý:

A. Tâm lý không tồn tại ở bất cứ nơi đâu 

B. Tế bào thần kinh ở vỏ não được biệt hóa rất cao 

C. Vỏ não là nơi nhận các tác động từ bên ngoài 

D. Vỏ não không bình thường cũng không làm ảnh hưởng đến tâm lý 

Câu 9: Tế bào thần kinh còn gọi là:

A. Đơn vị nơron 

B. Nơron 

C. Sợi thần kinh 

D. Chất xám 

Câu 11: Nơron được chia thành các nhóm sau, trừ một:

A. Nơron hướng tâm 

B. Nơron liên kết 

C. Nơron ly tâm 

D. Nơron chuyển tiếp 

Câu 12: Nơron hướng tâm:

A. Nhận và truyền hưng phấn từ ngoài vào não 

B. Nhận và truyền hưng phấn từ trung ương vào các cơ quan vận động 

C. Nối nơron liên kết và nơron ly tâm 

D. Chính là nơron thực hiện 

Câu 13: Nơron ly tâm:

A. Nhận luồng xung thần kinh từ ngoài vào não 

B. Liên hệ các đặc điểm khác nhau trong hệ thần kinh 

C. Đưa luồng thần kinh từ não đến các cơ quan khác 

D. Chính là nơron cảm giác 

Câu 14: Nơron liên kết:

A. Nhận luồng xung thần kinh từ ngoài vào não 

B. Liên hệ các đặc điểm khác nhau trong hệ thần kinh 

C. Đưa luồng thần kinh từ não đến các cơ quan khác 

D. Chính là nơron vận động

Câu 17: Chức năng của hệ thần kinh thực vật, trừ một:

A. Điều khiển các quá trình trao đổi 

B. Điều khiển chuyển hóa chất 

C. Điều khiển hoạt động cơ quan nội tạng 

D. Điều khiển những hành vi chuyển động trong không gian

Câu 19: Sừng sau của tủy sống là:

A. Dây thần kinh hướng tâm 

B. Dây thần kinh ly tâm

C. Dây thần kinh liên kết 

D. Dây thần kinh chuyển tiếp 

Câu 20: Dây thần kinh hướng tâm còn gọi là:

A. Nơron cảm giác 

B. Nơron vận động 

C. Nơron liên hiệp 

D. Tất cả đều đúng

Câu 21: Tủy sống có hình thể gì?

A. Hình chữ O

B. Hình chữ K 

C. Hình chữ A 

D. Hình chữ H

Câu 23: Sừng trước của tủy sống là:

A. Dây thần kinh hướng tâm 

B. Dây thần kinh ly tâm 

C. Dây thần kinh liên kết 

D. Dây thần kinh chuyển tiếp

Câu 24: Dây thần kinh ly tâm còn gọi là:

A. Nơron cảm giác 

B. Nơron vận động 

C. Nơron liên hiệp 

D. Tất cả đều đúng 

Câu 25: Sừng bên nối với nhau bằng:

A. Sườn xám 

B. Mép xám 

C. Ống chữ H 

D. Nơron liên hiệp

Câu 26: Não bộ nặng khoảng:

A. 1000g 

B. 1400g 

C. 1800g 

D. 2000g 

Câu 27: Tiểu não là:

A. Là trung khu phối hợp các cử động và duy trì trương lực bình thường của các cơ 

B. Là trung khu đảm bảo sự phân phối đồng đều trương lực của các cơ và tham gia thực hiện các phản xạ cân bằng, các phản xạ định hướng 

C. Là nơi có trung khu của các tuyến tiết quan trọng 

D. Là phần cao nhất của hệ thần kinh trung ương 

Câu 28: Não giữa là:

A. Là trung khu phối hợp các cử động và duy trì trương lực bình thường của các cơ 

B. Là trung khu đảm bảo sự phân phối đồng đều trương lực của các cơ và tham gia thực hiện các phản xạ cân bằng, các phản xạ định hướng

C. Là nơi có trung khu của các tuyến tiết quan trọng 

D. Là phần cao nhất của hệ thần kinh trung ương

Câu 29: Não trung gian:

A. Là trung khu phối hợp các cử động và duy trì trương lực bình thường của các cơ 

B. Là trung khu đảm bảo sự phân phối đồng đều trương lực của các cơ và tham gia thực hiện các phản xạ cân bằng, các phản xạ định hướng 

C. Là nơi có trung khu của các tuyến tiết quan trọng 

D. Là phần cao nhất của hệ thần kinh trung ương

Câu 30: Chọn câu sai khi nói về đặc điểm cấu tạo của vỏ não:

A. Là cơ quan hoạt động thần kinh cấp cao 

B. Là nơi tiếp nhận kích thích từ bên ngoài, phân tích và đáp lại

C. Vỏ não và vùng dưới đồi thực hiện những phản xạ 

D. Mặt ngoài, vỏ não chia các bán cầu thành 3 thùy

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm bộ môn Tâm lý học có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm bộ môn Tâm lý học có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 10 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Sinh viên