Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Thủy khí - Phần 1

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Thủy khí - Phần 1

  • 30/08/2021
  • 15 Câu hỏi
  • 620 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Thủy khí - Phần 1. Tài liệu bao gồm 15 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Khoa học - Kỹ thuật. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.2 6 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

13 Lần thi

Câu 2: Công thức \(H = \frac{{128\nu LQ}}{{g\pi {d^4}}}\)  trong bài toán thủy lực đường ống đơn giản, có thể dùng để tính:

A. Tổn thất dọc đường  của dòng chảy đều

B. Tổn thất dọc đường của dòng chảy tầng

C. Cột  áp  của dòng chảy rối

Câu 3: Công thức tính tổn thất dọc đường \({h_d} = \frac{{{Q^2}}}{{{K^2}}}L\) được dùng để tính cho:

A. Chỉ cho trường hợp chảy rối thành hoàn toàn nhám

B. Cho tất cả các trường hợp chảy rối

C.  Chưa có đáp án chính xác

D. Tất cả các trường hợp chảy tầng hoặc chảy rối

Câu 13: Nước chảy trong hệ thống đường ống, vận tốc v tính bằng công thức: 

A. \({v_1} = {v_3}{\left( {\frac{{{d_3}}}{{{d_1}}}} \right)^2} - {Q_2}\frac{{\pi d_1^2}}{4}\)

B. \({v_1} = \frac{{4{Q_2}}}{{\pi d_1^2}} + {v_3}{\left( {\frac{{{d_3}}}{{{d_1}}}} \right)^2}\)

C. \({v_1} = {v_3}{\left( {\frac{{{d_3}}}{{{d_1}}}} \right)^2} - \frac{{4{Q_2}}}{{\pi d_1^2}}\)

D. \({v_1} = {Q_2} + {v_3}{\left( {\frac{{{d_3}}}{{{d_1}}}} \right)^2}\)

Câu 15: Ba bồn chứa nối với nhau như hình vẽ, mực nước trong bồn I cao hơn bồn II và mực nước bồn II cao hơn bồn III. Dòng chảy trong ống sẽ là:

A. Bồn I chảy về 0, 0 chảy về bồn II

B. Bồn I chảy về 0, bồn II chảy về 0

C. Bồn II chảy về 0, 0 chảy về bồn III

D. Chưa đủ cơ sở để xác định

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Thủy khí có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Thủy khí có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 13 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 15 Câu hỏi
  • Sinh viên