Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Thủy khí - Phần 5

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Thủy khí - Phần 5

  • 30/08/2021
  • 20 Câu hỏi
  • 454 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Thủy khí - Phần 5. Tài liệu bao gồm 20 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Khoa học - Kỹ thuật. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.7 9 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

4 Lần thi

Câu 1: Trong bài toán tĩnh tương đối, lực khối tác dụng lên chất lỏng là:

A. Trọng lực.

B. Trọng lực và lực quán tính.

C. Trọng lực và áp lực.

D. Áp lực và lực quán tính.

Câu 2: Trong các phát biểu sau đây, phát biểu nào sai:

A. Áp suất dư là phần áp suất lớn hơn áp suất khí trời.

B. Áp suất tuyệt đối luôn có giá trị dương.

C. Áp suất chân không có thể có giá trị âm.

D. Áp suất chân không luôn là một giá trị không âm.

Câu 4: Một xe chứa đầy xăng như hình vẽ:

A. Áp suất tại góc A sẽ lớn nhất khi xe chuyển động đều

B.  Áp suất tại góc B sẽ nhỏ nhất khi xe chuyển động chậm dần đều

C. Áp suất tại góc C sẽ lớn nhất khi xe chuyển động nhanh dần đều

D. Áp suất tại góc D sẽ lớn nhất khi xe chuyển động nhanh dần đều

Câu 6: Một ống chữ U chứa chất lỏng đến khoảng nửa ống. Khi ống quay quanh trục thẳng đứng như hình vẽ với vận tốc  không quá lớn ( chất lỏng chưa tràn ra khỏi ống), ta quan sát thấy:

A. Mực chất lỏng trong ống a dâng cao hơn

B. Mực chất lỏng trong ống b dâng cao hơn

C. Mực chất lỏng trong 2 ống không đổi

D. Chưa xác định được nếu không tính toán

Câu 7: Hình dạng của mặt đẳng áp của chất lỏng đặt trên xe chuyển động là:

A. Mặt nằm ngang

B. Mặt phẳng nghiêng

C. Mặt parabolloid

D. Phụ thuộc vào gia tốc chuyển động

Câu 8: Một bình kín chứa đầy chất lỏng quay đều quanh  trục thẳng đứng có:

A. Mặt thoáng là mặt parabolloid

B. Mặt đẳng áp là mặt parabolloid

C.  Mặt đẳng áp nằm ngang

D. Cả ba đáp án kia đều sai

Câu 9: Trong bình hình trụ chứa nước quay tròn quanh trục đối xứng bình với vận tốc góc không đổi. Nếu người ta làm rơi vào bình một hạt thuỷ ngân thì sau khi ổn định:

A. Hạt thuỷ ngân sẽ chìm xuống đáy tại trục đối xứng

B. Hạt thuỷ ngân sẽ bị bắn ngang ra thành bình nếu bình quay nhanh

C. Hạt thuỷ ngân sẽ chìm xuống đáy bình tại thành bình

D. Hạt thuỷ ngân sẽ chìm xuống đáy bình tại trục đối xứng nếu bình quay chậm

Câu 12: Bình hình trụ tròn bán kính R , chiều cao H, chứa chất lỏng đến 1/2 chiều cao H. Vận tốc góc  để chất lỏng chưa trào ra khỏi bình khi bình quay quanh trục đối xứng:

A. \(\omega \le \frac{{\sqrt {2gH} }}{R}\)

B. \(\omega = \frac{1}{2}\frac{{\sqrt {2gH} }}{R}\)

C. \(\omega \le \frac{{\sqrt {gH} }}{R}\)

D. Chưa có đáp án chính xác

Câu 14: Máy ép thuỷ lực làm việc trên nguyên lý:

A. Định luật Archimede

B. Lực tác dụng của chất lỏng lên thành phẳng

C. Sự truyền nguyên vẹn áp suất tại mọi điểm trong lòng chất lỏng tĩnh

D.  Lực nhớt của Newton

Câu 15: Hộp lập phương kín chứa đầy nước được đặt trong một thang máy chuyển động. Áp lực tác dụng lên mặt đáy so với khi đứng yên sẽ thay đổi:

A.  Tuỳ thuộc vào vận tốc thang máy

B. Tăng khi thang máy đi xuống chậm dần đều

C. Giảm khi thang máy đi xuống chậm dần đều

D. Không thể xác định được

Câu 17: Điểm đặt của áp lực thuỷ tĩnh tác dụng lên thành bên phẳng của bể chứa nước:

A. Luôn trùng với trọng tâm của thành phẳng

B. Luôn nằm dưới trọng tâm của thành phẳng

C. Phụ thuộc vào hướng đặt lực lên thành phẳng

D. Luôn nằm trên trọng tâm của thành phẳng

Câu 18: Thành phần nằm ngang của áp lực tác dụng lên mặt cong là:

A.  Trọng lượng khối chất lỏng nằm trên bề mặt cong

B. Tích số áp suất tại trọng tâm với diện tích bề mặt đo

C. Áp lực tác dụng lên hình chiếu của bề mặt ấy lên mặt phẳng nằm ngang

D. Áp lực tác dụng lên hình chiếu của bề mặt ấy lên mặt phẳng thẳng đứng

Câu 19: Thành phần thẳng đứng của áp lực tác dụng lên mặt cong bằng:

A. Với thành phần nằm ngang

B. Áp lực tác dụng lên hình chiếu thẳng đứng của bề mặt

C. Tích trị số áp suất tại trọng tâm với diện tích của bề mặt

D. Trọng lượng khối chất lỏng nằm trong  vật thể áp lực

Câu 20: Khi xác định vật thể áp lực để tính áp lực lên thành cong theo phương z, mặt phẳng để chiếu thành cong lên là:

A. Bắt buộc phải là mặt thoáng có áp suất là áp suất khí quyển

B. Mặt nằm ngang

C. Một mặt đẳng áp nào đó

D. Mặt nằm nghiêng

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Thủy khí có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Thủy khí có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 4 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 20 Câu hỏi
  • Sinh viên