Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Thủy khí - Phần 4

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Thủy khí - Phần 4

  • 30/08/2021
  • 20 Câu hỏi
  • 654 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Thủy khí - Phần 4. Tài liệu bao gồm 20 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Khoa học - Kỹ thuật. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.5 6 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

5 Lần thi

Câu 1: Khi xác định chiều dày của thành ống dẫn có kích thước lớn và chịu áp suất cao, người ta có:

A. Vận dụng phương trình Bernoulli để xét lực tác dụng lên thành ống

B. Xét đến ứng suất kéo cho phép của vật liệu làm ống

C. Vận dụng phương trình động lượng để xét lực tác động tại khuỷu

D. Không có đáp án chính xác

Câu 2: Lực đẩy Archimede tác dụng lên một vật chìm trong chất lỏng:

A. Đặt tại trọng tâm của khối chất lỏng mà vật chiếm chỗ

B. Bằng trọng lượng của khối chất lỏng bị vật chiếm chỗ

C. Đặt tại trọng tâm của vật khi vật đồng chất

D.  Các đáp án kia đều đúng

Câu 3: Chọn câu sai trong các câu sau đây.

A. Đặt tại trọng tâm của vật khi vật đồng chất

B. Luôn luôn đặt tại trọng tâm của vật

C. Có giá trị bằng trọng lượng của vật khi vật ở vị trí cân bằng

D. Có giá trị nhỏ hơn trọng lượng của vật khi vật chìm xuống đáy bình

Câu 4: Một vật cân bằng trong nước như hình vẽ; C là trọng tâm của vật; D là tâm đẩy:

A. Vật ở trạng thái cân bằng phiếm định

B. Vật ở trạng thái cân bằng không ổn định

C. Vật ở trạng thái cân bằng ổn định

D. Chưa xác định được

Câu 5: Một vật gồm 2 phần A và B chìm trong chất lỏng. Phần A có khối lượng riêng nhỏ  hơn phần B. Để vật được cân bằng ổn định ta nên đặt:

A. Phần B nằm dưới

B. Phần A nằm dưới

C. Phụ thuộc vào thể tích của 2 phần A,B

D. Không thể xác định được

Câu 6: Vật chìm trong chất lỏng ở trạng thái cân bằng ổn định khi:

A.  Trọng tâm C nằm cao hơn tâm đẩy D

B. Trọng tâm C nằm ngang với tâm đẩy D

C. Trọng tâm C nằm thấp hơn tâm đẩy D

D. Tùy theo trọng lượng vật

Câu 9: Đường dòng trùng với quĩ đạo khi:

A. Chuyển động không phụ thuộc thời gian

B. Chuyển động có xoáy

C. Chuyển động phụ thuộc thời gian

D. Chuyển động có thế

Câu 10: Đường dòng là gì?

A. Đường biểu diễn quĩ đạo chuyển động của một phần tử chất lỏng

B. Đường bất kỳ được đặt ra để thuận tiện cho việc nghiên cứu

C. Đường biểu diễn vận tốc trong dòng chảy

D. Đường mà véc tơ vận tốc của mọi phần tử  chất lỏng trên nó tiếp tuyến với nó

Câu 11: Đường dòng trong dòng chảy đều:

A. Luôn luôn vuông góc với mặt cắt ướt đi qua nó

B. Luôn luôn song song với nhau

C. Luôn luôn tiếp tuyến với các vectơ vận tốc

D. Các đáp án kia đều đúng

Câu 12: Bán kính thủy lực Rh bằng:

A. a/4 trong trường hợp dòng chảy có áp trong ống vuông có cạnh là a

B. d/4 trong trường hợp dòng chảy có áp trong ống tròn

C. Diện tích mặt cắt ướt chia chu vi ướt

D.  Các đáp án kia đều đúng

Câu 14: Cho dòng chất lỏng không nén được chuyển động dừng, ta có:

A. Q = const, với Q là lưu lượng thể tích

B. M = const, với M là lưu lượng khối lượng

C. G = const, với G là lưu lượng trọng lượng

D.  Các đáp án kia đều đúng

Câu 15: Lưu lượng thể tích là một đại lượng được tính bằng:

A. Lượng chất lỏng đi qua mặt cắt ướt của dòng chảy

B. \(Q = \int\limits_S {udS}\) với S là một mặt cắt  ướt của dòng chảy

C. Lượng chất lỏng đi qua một mặt cắt trong một đơn vị thời gian

D. Không có đáp án chính xác

Câu 16: Phương trình liên tục được xây dựng từ:

A. Định luật bảo toàn năng lượng cho khối chất lỏng chuyển động

B. Định luật bảo toàn khối lượng cho khối chất lỏng chuyển động

C. Định luật bảo toàn động lượng cho khối chất lỏng chuyển động

D. Định luật bảo toàn moment động lượng cho khối chất lỏng chuyển động

Câu 17: Trong chuyển động ổn định:

A. Đường dòng trùng với quỹ đạo

B. Dạng của các đường dòng thay đổi theo thời gian

C. Các đường dòng song song với nhau

D. Đường dòng không trùng với quỹ đạo

Câu 18: Xét một dòng chảy có áp ổn định trong ống, lưu lượng khối lượng trong ống:

A. Có đơn vị là kg/s

B. Là khối lượng chất lỏng đi qua mặt cắt ướt của dòng chảy trong một đơn vị thời gian

C. Là khối lượng chất lỏng đi qua một mặt cắt ngang bất kỳ của đường ống trong một đơn vị thời gian

D. Cả 3 câu kia đều đúng

Câu 19: Hệ số hiệu chỉnh động năng:

A.  Có giá trị bằng 2 khi dòng chảy tầng

B. Là tỉ số giữa động năng thực và động năng tính theo vận tốc trung bình

C. Được đưa vào do sự phân bố vận tốc không đều của các phần tử chất lỏng trên một mặt cắt ướt

D. Các đáp án kia đều đúng

Câu 20: Đường năng và đường đo áp:

A. Có thể trùng nhau

B. Không bao giờ  trùng nhau

C. Luôn luôn dốc lên

D. Luôn luôn dốc xuống

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Thủy khí có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Thủy khí có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 5 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 20 Câu hỏi
  • Sinh viên