Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Thiết kế cầu đường hầm giao thông - Phần 3

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Thiết kế cầu đường hầm giao thông - Phần 3

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 91 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Thiết kế cầu đường hầm giao thông - Phần 3. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Khoa học - Kỹ thuật. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.8 10 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

45 Phút

Tham gia thi

0 Lần thi

Câu 1: Trong trường hợp thông thường, bán kính đường cong nằm tối thiểu của đường chính tuyến tương ứng với các cấp đường: cao tốc, cận cao tốc, cấp 1, cấp 2, cấp 3 của đường sắt khổ 1435 mm là bao nhiêu?

A. 7000 – 2800 – 2000 – 1000 – 500 (m)

B. 5000 – 2500 – 1500 – 1000 – 500 (m) 

C. 5000 – 2000 – 1200 – 800 – 400 (m) 

D. 1000 – 600 – 400 – 300 – 250 (m) 

Câu 2: Chiều rộng một làn xe trong tiêu chuẩn thiết kế đường TCVN 4054 – 2005 có mấy loại kích thước? Phương án nào đúng và đủ?

A. Có các chiều rộng 3,75 m, 3,5 mét, 3,0 m và 2,75 m. 

B. Có các chiều rộng 3,75 m, 3,5 métvà 3,0 m. 

C. Có các chiều rộng 3,75 m, 3,5 mét 

D. Chỉ có chiều rông 3,5 m

Câu 3: Trong tiêu chuẩn thiết kế yếu tố hình học của đường quy định mấy loại bán kính đường cong nằm tối thiếu? phương án nào đúng và đủ.

A. Bán kính đường cong nằm tối thiểu giới hạn 

B. Bán kính đường đường cong tối thiểu giới hạn, tối thiểu thông thường 

C. Bán kính đường cong tối thiểu giới hạn, tối thiểu không siêu cao 

D. Bán kính tối thiểu giới hạn, tối thiểu thông thường và tối thiểu không siêu cao

Câu 4: Trong tiêu chuẩn thiết kế yếu tố hình học của đường quy định trong trường hợp nào phải bố trí đường cong chuyển tiếp.

A. Khi vận tốc thiết kế Vtk ≥ 30 km/h 

B. Khi vận tốc thiết kế Vtk ≥ 40 km/h 

C. Khi vận tốc thiết kế Vtk ≥ 60 km/h 

D. Khi vận tốc thiết kế Vtk ≥ 80 km/h

Câu 5: Trong thiết kế đường việc phối hợp giữa các yếu tố tuyến nhằm mục đích gì?

A. Tạo tầm nhìn tốt, cung cấp thông tin cho người lái xe để kịp thờ xử trí các tình huống. 

B. Tạo tâm lý thoải mái cho người lái, ít mệt nhọc, năng xuất cao. 

C. Tạo cho công trình phù hợp với cảnh quan, góp phần nâng cao vẻ đẹp khu vực đặt tuyến. 

D. Để đạt tất cả mục đích nêu trên 

Câu 8: Quy định về hệ số đầm chặt đất nền đường phụ thuộc vào các yếu tố nào?

A. Phụ thuộc vào nền đường đào, đắp 

B. Phụ thuộc vào cấp hạng kỹ thuật của đường 

C. Phụ thuộc vào chiều sâu từ đáy áo đường xuống 

D. Phụ thuộc vào cả 3 yếu tố trên

Câu 9: Trong tiêu chuẩn thiết kế đường đô thị TCXDVN104: 2007 phân loại đường phố trong đô thị thành mấy loại?

A. Có 4 loại đường đô thị 

B. Có 3 loại đường đô thị 

C. Có 2 loại đường đô thị 

D. Có 1 loại đường đô thị

Câu 10: Trong tiêu chuẩn thiết kế đường đô thi TCXDVN104: 2007 phân loại quảng trường trong đô thị thành mấy loại?

A. Có 1 loại quảng trường. 

B. Có 2 loại quảng trường. 

C. Có 3 loại quảng trường. 

D. Có 4 loại quảng trường.

Câu 13: Trường hợp nào độ dốc dọc trong ga được phép thiết kế với độ dốc lớn hơn 2,5 0/00?

A. Ở vùng đồng bằng 

B. Ở vùng núi 

C. Ở vùng đặc biệt khó khăn, ga không có dồn dịch 

D. Ở vùng đặc biệt khó khăn, ga không có dồn dịch và đảm bảo điều kiện khởi động

Câu 14: Đối với đường sắt khổ đường 1000 mm thì bán kính đường cong nằm tối thiểu trong ga tương ứng là bao nhiêu khi thiết kế ga ở vùng đồng bằng và miền núi?

A. Ở vùng đồng bằng là 300 m, ở vùng núi là 250 m 

B. Ở vùng đồng bằng là 400 m, ở vùng núi là 300 m 

C. Ở vùng đồng bằng là 500 m, ở vùng núi là 450 m 

D. Ở vùng đồng bằng là 600 m, ở vùng núi là 500 m 

Câu 15: Đối với đường sắt khổ đường 1435 mm thì bán kính đường cong nằm tối thiểu trong ga tương ứng là bao nhiêu khi thiết kế ga ở vùng đồng bằng và miền núi?

A. Ở vùng đồng bằng là 400 m, ở vùng núi là 300 m 

B. Ở vùng đồng bằng là 500 m, ở vùng núi là 400 m 

C. Ở vùng đồng bằng là 600 m, ở vùng núi là 500 m 

D. Ở vùng đồng bằng là 800 m, ở vùng núi là 600 m

Câu 16: Trên đường thẳng trong khu gian đối với đường sắt khổ 1435 mm, bề rộng từ tim đến vai đường tương ứng với các cấp đường không được nhỏ hơn giá trị nào?

A. 5,0 – 4,5 – 4,0 – 3,5 – 3,1 (m) 

B. 4,5 – 4,0 – 4,0 – 3,5 – 3,1 (m) 

C. 4,5 – 4,0 – 3,5 – 3,5 – 3,1 (m) 

D. 4,5 – 4,0 – 3,5 – 3,1 – 2,5 (m)

Câu 18: Trên đường thẳng trong khu gian đối với đường sắt khổ 1435 mm, khoảng cách tim đường tương ứng với các cấp đường không được nhỏ hơn giá trị nào?

A. 5,0 – 4,3 – 4,0 – 4,0 – 4,0 (m) 

B. 5,0 – 4,5 – 4,0 – 4,0 – 3,8 (m) 

C. 5,0 – 4,5 – 4,0 – 3,8 – 3,5 (m) 

D. 4,5 – 4,0 – 3,8 – 3,5 – 3,1 (m) 

Câu 20: Khi chiều dài cống thoát nước qua nền đường sắt từ 10 – 20 m thì đường kính tối thiểu của cống phải là bao nhiêu?

A. 0,50 m 

B. 0,75 m 

C. 1,00 m 

D. Tùy theo vị trí và điều kiện cụ thể để quyết định đường kính nhỏ nhất 

Câu 21: Khổ đường sắt được định nghĩa là:

A. Khoảng cách ngắn nhất giữa 2 tim ray trên đường thẳng 

B. Khoảng cách ngắn nhất giữa 2 má trong của ray 

C. Khoảng cách ngắn nhất giữa 2 má ngoài của ray 

D. Khoảng cách ngắn nhất giữa 2 má trong của ray được đo tại mặt đo tính toán (nằm dưới mặt phẳng đi qua hai đỉnh ray 16 mm)

Câu 22: Đối với đường sắt làm mới, cải tạo và sửa chữa lớn, cho phép sai lệch khoảng cách má trong giữa 2 ray là bao nhiêu?

A. +6 mm và -2 mm với khổ đường 1000 mm và 1435 mm 

B. +4 mm và -2 mm với khổ đường 1000 mm và 1435 mm

C. +4 mm và -2 mm với khổ đường 1000 mm và +6 mm và -2 mm với khổ đường 1435 mm 

D. +6mm và -2 mm với khổ đường 1000 mm và +4 mm và -2 mm với khổ đường 1435 mm

Câu 23: Siêu cao ray lưng trên đường cong lớn nhất đối với đường sắt là:

A. 95 mm đối với cả 2 khổ đường 1000 mm và 1435 mm 

B. 125 mm đối với cả 2 khổ đường 1000 mm và 1435 mm 

C. 125 mm đối với khổ đường 1000 mm và 95 mm đối với khổ đường 1435 mm 

D. 95 mm đối với khổ đường 1000 mm và 125 mm đối với khổ đường 1435 mm 

Câu 24: Thời gian khác thác của cảng phụ thuộc vào:

A. Hệ số bận bến 

B. Điều kiện tự nhiên 

C. Thiết bị và công nghệ 

D. Cả b) và c)

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Thiết kế cầu đường hầm giao thông có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Thiết kế cầu đường hầm giao thông có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 0 Lượt thi
  • 45 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Sinh viên