Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Thanh toán Quốc tế - Phần 17

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Thanh toán Quốc tế - Phần 17

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 148 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Thanh toán Quốc tế - Phần 17. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Kinh tế thương mại. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.4 8 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

45 Phút

Tham gia thi

1 Lần thi

Câu 8: Hai chế độ tỷ giá cơ bản hiện nay là?

A. Thả nổi và cố định

B. Thả nổi và biên độ

C. Cố định và kiểm soát

D. Cố định và biên độ

Câu 9: Điều kiện quan trọng nhất để được xét vào TTQT là gì?

A. Sử dụng ngoại tệ

B. Đi qua biên giới quốc gia

C. Yêu cầu của xuất khẩu

D. Yêu cầu của nhập khẩu

Câu 10: Chế độ tỷ giá hối đoái của đồng Việt Nam là?

A. Thả nổi có quản lý

B. Kiểm soát

C. Không kiểm soát

D. Cố định có biên độ 

Câu 11: Việt Nam áp dụng chế độ tỷ giá nào với đồng Dollar Mỹ?

A. Cố định không biên độ

B. Cố định có biên độ

C. Kiểm soát

D. Không kiểm soát

Câu 12: Bốn đồng tiền xác lập SDR là?

A. USD, EURO, GBP, Yên Nhật

B. USD, CNY, EURO, GBP

C. USD, CNY, EURO, RÚP

D. CNY, EURO, GBP, Yên Nhật

Câu 13: Thanh Toán Quốc Tế là hoạt động chủ yếu giữa:

A. Các quốc gia với nhau

B. Các công ty có vốn đầu tư nước ngoài

C. Các ngân hàng

D. Nội bộ trong một quốc gia

Câu 14: Nguyên nhân Argentina tuân theo chế độ tỉ giá hối đoái của Mỹ?

A. Do USD là đồng tiền của nước này

B. Bị dollar hóa

C. Do chính phủ quy định

D. Cả 3 phương án trên đều sai

Câu 15: Thị trường ngoại hối là nơi nào?

A. Diễn ra hoạt động mua bán cổ phần và trái phiếu ghi ngoại tệ

B. Giao dịch mua bán công cụ ghi ngoại tệ

C. Giao dịch mua bán kim loại quý

D. Diễn ra việc mua bán các đồng tiền khá 

Câu 17: Giả sử tại thời điểm t, tỷ giá thị trường: 1 EUR = 1 USD, 1 GBP = 1.5 USD của ngân hàng: 2 EUR = 1 GBP, 1.5 EUR = 1 GBP. Vậy chi phí giao dịch = 0 nhà đầu tư có USD, anh ta sẽ khai thác cơ hội bằng cách nào:

A. Mua GBP với giá 1 GBP = 1.5 USD, dùng bảng mua EUR với giá: 1 GBP = 2 EUR sau đó bán EUR với giá 1 EUR = 1 USD

B. Mua EUR với giá 1 EUR = 1 USD, chuyển đổi EUR sang GBP với giá 1 GBP = 2 EUR sau đó mua đôla với giá 1 GBP = 1.5 USD

C. Bán GBP với giá 1 GBP = 1.5 USD sau đó chuyển đổi USD sang EUR sau đó bán EUR với giá 2 EUR = 1 GBP

D. Anh ta đánh giá không có cơ hội

Câu 18: Tỷ giá niêm yết gián tiếp cho biết gì?

A. Bao nhiêu đơn vị tiền tệ bạn phải có để đổi lấy 1 USD

B. 1 đơn vị ngoại tệ trị giá bao nhiêu USD

C. Bao nhiêu đơn vị ngoại tệ cần có để lấy 1 đơn vị nội tệ

D. Bao nhiêu đơn vị nội tệ bạn cần để đổi lấy 1 đơn vị ngoại tệ:

Câu 22: Đồng tiền của Liên Minh Châu Âu được gọi là:

A. Đôla Châu Âu

B. Đồng EURO

C. Đơn vị tiền tệ

D. SDR

Câu 23: Bản tổng kết tất cả các giao dịch kinh tế giữa người cư trú và người không cư trú được gọi là:

A. Cán cân mậu dịch

B. Tài khoản vãng lai

C. Cán cân thanh toán quốc tế

D. Cán cân vốn

Câu 24: Hiện nay VND đang được điều hành theo chế độ tỷ giá nào?

A. Cố định

B. Thả nổi tự do

C. Thả nổi có điều kiện

D. Ấn định

Câu 25: Nếu thu nhập quốc dân > chi tiêu quốc dân thì:

A. Tiết kiệm > đầu tư nội địa

B. Thặng dư cán cân vãng lai

C. Thâm hụt cán cân vốn

D. Tất cả các câu trên đúng

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Thanh toán Quốc tế có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Thanh toán Quốc tế có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 1 Lượt thi
  • 45 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Sinh viên