Câu hỏi: Đồng tiền của Liên Minh Châu Âu được gọi là:

38 Lượt xem
30/08/2021
3.6 7 Đánh giá

A. Đôla Châu Âu

B. Đồng EURO

C. Đơn vị tiền tệ

D. SDR

Đăng Nhập để xem đáp án
Câu hỏi khác cùng đề thi
Câu 1: Giả sử tại thời điểm t, tỷ giá thị trường: 1 EUR = 1 USD, 1 GBP = 1.5 USD của ngân hàng: 2 EUR = 1 GBP, 1.5 EUR = 1 GBP. Vậy chi phí giao dịch = 0 nhà đầu tư có USD, anh ta sẽ khai thác cơ hội bằng cách nào:

A. Mua GBP với giá 1 GBP = 1.5 USD, dùng bảng mua EUR với giá: 1 GBP = 2 EUR sau đó bán EUR với giá 1 EUR = 1 USD

B. Mua EUR với giá 1 EUR = 1 USD, chuyển đổi EUR sang GBP với giá 1 GBP = 2 EUR sau đó mua đôla với giá 1 GBP = 1.5 USD

C. Bán GBP với giá 1 GBP = 1.5 USD sau đó chuyển đổi USD sang EUR sau đó bán EUR với giá 2 EUR = 1 GBP

D. Anh ta đánh giá không có cơ hội

Xem đáp án

30/08/2021 1 Lượt xem

Câu 2: Chế độ tỷ giá hối đoái của đồng Việt Nam là?

A. Thả nổi có quản lý

B. Kiểm soát

C. Không kiểm soát

D. Cố định có biên độ 

Xem đáp án

30/08/2021 2 Lượt xem

Câu 4: Bản tổng kết tất cả các giao dịch kinh tế giữa người cư trú và người không cư trú được gọi là:

A. Cán cân mậu dịch

B. Tài khoản vãng lai

C. Cán cân thanh toán quốc tế

D. Cán cân vốn

Xem đáp án

30/08/2021 1 Lượt xem

Câu 5: Việt Nam áp dụng chế độ tỷ giá nào với đồng Dollar Mỹ?

A. Cố định không biên độ

B. Cố định có biên độ

C. Kiểm soát

D. Không kiểm soát

Xem đáp án

30/08/2021 3 Lượt xem

Câu 6: Nguyên nhân Argentina tuân theo chế độ tỉ giá hối đoái của Mỹ?

A. Do USD là đồng tiền của nước này

B. Bị dollar hóa

C. Do chính phủ quy định

D. Cả 3 phương án trên đều sai

Xem đáp án

30/08/2021 1 Lượt xem

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Thanh toán Quốc tế - Phần 17
Thông tin thêm
  • 1 Lượt thi
  • 45 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Sinh viên