Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Thanh toán Quốc tế - Phần 4

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Thanh toán Quốc tế - Phần 4

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 208 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Thanh toán Quốc tế - Phần 4. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Kinh tế thương mại. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.9 10 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

45 Phút

Tham gia thi

16 Lần thi

Câu 2: Có thể tạo lập hối phiếu bằng: 

A. Chứng thư

B. Ghi vào băng cassette

C. Ghi vào đĩa từ

D. Ghi vào băng video 

Câu 4: Hối phiếu có thể:

A. Viết tay

B. In sẵn

C. Đánh máy

D. Tất cả đáp án trên

Câu 5: Séc ra đời từ chức năng:

A. Phương tiện thanh toán của tiền tệ

B. Phương tiện cất trữ của tiền tệ

Câu 7: Dùng phương thức nào để thu tiến của séc:

A. Chuyển tiền

B. Ghi sổ

C. Nhờ thu

D. Tín dụng chứng từ

Câu 8: Ai là người ký phát kỳ phiếu thương mại:

A. Người xuất khẩu hàng hóa

B. Người nhập khẩu hàng hóa

C. Ngân hàng phát hành L/C

Câu 9:  Thời hạn hiệu lực của hối phiếu trả tiền ngay là:

A. 180 ngày kể từ ngày ký phát hối phiếu

B. 360 ngày kể từ ngày ký phát hối phiếu

C. Do các bên thoả thuận

Câu 11: Trong điều kiện dự đoán đồng tiền thanh toán trong hợp đồng xuất khẩu có chiều hướng giảm giá vào thời điểm thu tiền về người xuất khẩu thường áp dụng các biện pháp gì? 

A. Đưa điều khoản đảm bảo ngoại hối vào hợp đồng lúc ký hợp đồng

B. Ký hợp đồng bán ngoại tệ đó trên thị trường hối đoái giao sau

C. Ký hợp đồng nhập khẩu thanh toán bằng đồng tiền đó vào thời điểm thu được tiền về

D. Tất cả đáp án trên

Câu 14: Người viết đơn yêu cầu ngân hàng phát hành L/C là:

A. Người xuất khẩu hàng hoá

B. Người nhập khẩu hàng hoá

C. Ngân hang đại diện cho người xuất khẩu

Câu 15: Theo UCP 500, 1993, ICC, ai là người phát hành L/C:

A. Công ty thương mại

B. Công ty tài chính

C. Ngân hang thương mại

D. Bộ tài chính

Câu 16: Ngân hang phát hành trả tiền cho người hưởng lợi L/C với điều kiện là:

A. Bộ chứng từ gửi hang phù hợp với hợp đồng

B. Bộ chứng từ gửi hang phù hợp với L/C

C. Hàng hoá nhận tại cảng đến phù hợp với L/C

Câu 17: UCP số 500, 1993, ICC là một thong lệ quốc tế mang tính chất pháp lý:

A. Tùy ý

B. Bắt buộc

C. Vừa tùy ý, vừa bắt buộc

Câu 18: Thời hạn hiệu lực của L/C được tính kể từ:

A. Ngày phát hành L/C

B. Ngày giao hang quy định trong L/C 

C. Ngày xuất trình chứng từ của người xuất khẩu

Câu 19: Trong buôn bán thông qua trung gian, loại L/C nào thường được sử dụng: 

A. Revolving L/C

B. Back to back L/C

C. Red Clause L/C

D. Transferable L/C

Câu 21: Theo UCP 500, ngân hang phát hành chấp nhận B/L nào?

A. Ocean B/L

B. Seaway bill nếu L/C quy định

C. Shipped on board B/L

D. Tất cả đáp án trên

Câu 22: Những phương thức thanh toán nào mà việc thanh toán không dựa vào chứng từ gửi hàng:

A. Remittance

B. Open account

C. Clean collection

D. Tất cả đáp án trên

Câu 23: Khi ký hợp đồng tín dụng quốc tế, người ta thường sử dụng tiền vay:

A. Thời hạn tín dụng chung

B. Thời hạn tín dụng trung bình

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Thanh toán Quốc tế có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Thanh toán Quốc tế có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 16 Lượt thi
  • 45 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Sinh viên