Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Thanh toán Quốc tế - Phần 3

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Thanh toán Quốc tế - Phần 3

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 198 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Thanh toán Quốc tế - Phần 3. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Kinh tế thương mại. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.0 5 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

45 Phút

Tham gia thi

15 Lần thi

Câu 2: Incoterm là chữ viết tắt của

A. International Commercial Terms

B. Internation Company Terms

C. International Commerce Terms

D. Cả 3 câu trên sai

Câu 3: Incoterms là bộ qui tắc do ai phát hành để giải thích các điều kiện thương mại quốc tế:

A. Phòng thương mại

B. Phòng thương mại quốc tế

C. Cả 2 câu trên đúng

D. Cả 2 câu trên sai

Câu 4: Những yếu tố cần tham khảo khi quyết định lưa chọn điều kiện Incoterms nào?

A. Tình hình thị trường

B. Giá cả

C. Khả năng thuê phương tiện vận tải và mua bảo hiểm

D. Tất cả đáp án trên

Câu 5: Những vấn đề Incoterms không giải quyết:

A. Chuyển giao quyền sở hữu hàng hóa

B. Giải thoát trách nhiệm hoặc miễn trừ trách nhiệmtrong trường hợp bất khả kháng

C. Vi phạm hợp đồng

D. Cả 3 câu trên

Câu 7: Incoterms 1990 và 2000 có bao nhiêu điều kiện và bao nhiêu nhóm?

A. 12 điều kiện - 4 nhóm

B. 13 điều kiện - 4 nhóm

C. 14 điều kiện - 3 nhóm

D. 15 điều kiện - 3 nhóm

Câu 9: Nhân tố nào không phải là nhân tố chủquan ảnh hưởng đến sự biến động của tỷ giá hối đoái:

A. Sự biến động của thị trường tài chính tiền tệ khu vực và thế giới

B. Tỉ lệ lạm phát và sức mua của đồng tiền bản địa

C. Chênh lệch cán cân thanh toán quốc gia

D. Cả 3 câu trên sai

Câu 13: Căn cứ vào thời điểm công bố, tỷ giá hối đoái gồm:

A. Tỷ giá mở cửa

B.  Tỷ giá chính thức

C.  Tỷ giá đóng cửa

D. Câu A và C

Câu 14: Căn cứ vào cách xác định tỷ giá, tỷ giá hối đối gồm:

A. Tỷ giá danh nghĩa và tỷ giá thực

B.  Tỷ giá mở cửa và tỷ giá đóng cửa

C.  Tỷ giá chính thức và tỷ giá kinh doanh

D.  Cả 3 câu sai

Câu 15: Các biện pháp bảo đảm giá trị của tiền tệ

A. Đảm bảo bằng vàng

B. Đảm bảo bằng 1 đồng tiền mạnh có giá trị ổn định

C. Đảm bảo theo “rổ tiền tệ”

D. Cả 3 câu trên

Câu 16: Điều kiện áp dụng phương thức ghi sổ:

A. Mua bán nội địa

B. Thanh toán tiền gửi bán hàng ở nước ngoài

C. Khi đôi bên mua bán rất tin cậy nhau

D. Tất cả đáp án trên

Câu 17: Ưu điểm của phương thức ghi sổ:

A. Thủ tục giảm nhẹ, tiết kiệm chi phí thanh toán

B. Nhà xuất khẩu tăng khả năng bán hàng, thiết lập quan hệ làm ăn lâu dài với bên mua

C. Quyền định đoạt về hàng hóa và thanh toán do bên mua quyết định

D. Cả 3 câu trên

Câu 18: Nhược điểm của phương thức ghi sổ:

A.  Không đảm bảo quyền lợi cho người bán

B. Tốc độ thanh toán chậm

C. Rủi ro trong thanh toán cao, vốn bị ứ động

D. Việc đảm bảo thanh toán phức tạp trong trường hợp nhu cầu 2 bên khác nhau

Câu 20: Ưu điểm của phương thức thanh toán trong buôn bán đối lưu:

A. Mở rộng khả năng xuấ tkhẩu

B. Thủ tục được giảm nhẹ

C. Giảm rủi ro trong thanh toán

D. Câu A và C đúng

Câu 21: Những điều nào sau đây không phải là nhược điểm của phương thức thanh toán trong buôn bán đối lưu:

A. Không đảm bảo quyền lợi cho người bán

B. Tốc độ thanh toán chậm

C. Rủi ro trong thanh toán cao, vốn bị ứ động

D. Tất cả đáp án trên

Câu 24: Trong phương thức nhờ thu kèm chứng từ, có các hình thức nào:

A. Nhờ thu trả tiền đổi chứng từ - D/P (Documents Against Payment)

B. Nhờ thu chấp nhận thanh toán giao chứng từ - D/A (Document Against Acceptance)

C. Giao chứng từ theo các điều kiện khác – D/OT (Delivery of Documents on othor terms anh conditions)

D. Cả 3 câu trên

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Thanh toán Quốc tế có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Thanh toán Quốc tế có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 15 Lượt thi
  • 45 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Sinh viên