Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Thanh toán Quốc tế - Phần 5

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Thanh toán Quốc tế - Phần 5

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 444 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Thanh toán Quốc tế - Phần 5. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Kinh tế thương mại. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.8 8 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

45 Phút

Tham gia thi

15 Lần thi

Câu 4: Những nhân tố nào ảnh hưởng tới sự biến động của tỷ giá hối đoái:

A. Lạm phát, giảm phát

B. Cung cầu ngoại hối

C. Tình hình thừa hay thiếu hụt của cán cân thanh toán quốc tế

D. Tất cả các đáp án trên

Câu 5: Những loại nào được coi là ngoại hối ở nước ta:

A. Séc do ngân hàng Việt Nam phát hành bằng ngoại tệ

B. Hối phiếu ghi bằng USD

C. Công trái quốc gia ghi bằng VND 

D. Tất cả các đáp án trên

Câu 6: Tỷ giá sẽ là:

A. Bằng giá tỷ giá điện hối

B. Cao hơn tỷ giá điện hối

C. Thấp hơn tỷ giá điện hối 

Câu 7: Tỷ giá nào là tỷ giá cơ sở:

A. Tỷ giá T/T

B. Tỷ giá M/T

C. Tỷ giá séc

D. Tỷ giá mở hay đóng cửa  

Câu 8: Cơ chế tỷ giá hối đoái hiện nay là:

A. Tỷ giá cố định

B. Tỷ giá thả nổi

Câu 9: Chính sách chiết khấu cao có tác dụng đến:

A. Tỷ giá hối đoái giảm xuống

B. Tỷ giá hối đoái tăng lên

C. Khuyến khích đầu tư nước ngoài

D. Tất cả đáp án trên

Câu 10: Qua các mặt biểu hiện nào thì biết được sức mua của tiền tệ biến động:

A. Lãi suất cho vay tăng lên hay giảm xuống

B. Giá ngoại hối

C. Giá vàng

D. Tất cả đáp án trên

Câu 11: Loại cán cân thanh toán quốc tế nào ảnh hưởng đến sự biến động của tỷ giá hối đoái:

A. Cán cân thanh toán quốc tế tại một thời điểm nhất định

B. Cán cân thanh toán quốc tế tại một thời kỳ nhất định

Câu 12: Những hạng mục nào thuộc về hạng mục thường xuyên thuộc cán cân thanh toán quốc tế:

A. Xuất nhập dịch vụ

B. Chuyển tiền

C. Xuất nhập khẩu hàng hoá

D. Tất cả đáp án trên

Câu 14: Nhà nước thường sử dụng những chính sách và biện pháp nào để điều chỉnh sự thiếu hụt của cán cân thanh toán quốc tế : 

A. Chính sách chiết khấu cao

B. Vay nợ nước ngoài

C. Bán rẻ chứng khoán ngoại hối

D. Tất cả các đáp án trên

Câu 15: Người trả tiền hối phiếu thương mại trong phương thức nhờ thu là : 

A. Người xuất khẩu hàng hoá

B. Người NK hàng hoá

C. Người phát hành L/C

D. Ngân hàng nhà nước

Câu 16: Người hưởng lợi hối phiếu thương mại là :

A. Người xuất khẩu hàng hoá

B. Người nhập khẩu hàng hoá

C. Một người thứ 3 do người hưởng lợi chuyển nhượng

D. A và C

Câu 17: Người trả tiền hối phiếu thương mại trong phương thức tín dụng chứng từ là:

A. Người xuất khẩu hàng hoá

B. Người nhập khẩu hàng hoá

C. Ngân hàng xác nhận

D. B và C

Câu 20: Hối phiếu là một lệnh đòi tiền:

A. Có điều kiện

B. Vô điều kiện

Câu 21: Trong trường hợp có sự khác nhau giữa số tiền ghi bằng số và số tiền ghi bằng chữ trên hối phiếu thương mại thì:

A. Thanh toán số tiền nhỏ hơn, nếu hối phiếu nhờ thu phiếu trơn

B. Từ chối thanh toán nếu là hối phiếu tín dụng chứng từ

C. Trả lại người ký phát hối phiếu

Câu 22: Những hối phiếu nào có thể chuyển nhượng bằng thủ tục ký hậu:  

A. Hối phiếu theo lệnh (To order bill of exchange)

B. Hối phiếu đích danh (Name bill of exchange) 

C. Hối phiếu đích danh (N ame bill of exchange) 

Câu 24: Ai là người ký phát séc thương mại quốc tế:

A. Người xuất khẩu hàng hóa

B. Người nhập khẩu hàng hóa

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Thanh toán Quốc tế có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Thanh toán Quốc tế có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 15 Lượt thi
  • 45 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Sinh viên