Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Thanh toán Quốc tế - Phần 1

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Thanh toán Quốc tế - Phần 1

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 422 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Thanh toán Quốc tế - Phần 1. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Kinh tế thương mại. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.6 10 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

45 Phút

Tham gia thi

38 Lần thi

Câu 1: Loại hối phiếu mà không cần ký hiệu là:

A. Hối phiếu đích danh

B. Hối phiếu theo lệnh

C. Hối phiếu xuất trình

Câu 2: Thuật ngữ chiết khấu có nghĩa là:

A. Thanh toán ngay lập tức

B. Kiểm tra chứng tứ rồi gửi chứng từ đến NHPHL/C yêu cầu thanh toán

C. Kiểm tra chứng từ và thanh toán trước ngày đáo hạn

Câu 4: Loại L/C nào được coi là phương tiện tài trợ vốn cho nhà xuất khẩu:

A. Irrevocable credit

B. Red clause credit

C. Revolving credit

D. Irrevocable Tranferable credit

Câu 5: Trong mọi hình thức nhờ thu trách nhiệm của Collecting Bank là:

A. Trao chứng từ cho nhà nhập khẩu

B. Khống chế chứng từ cho đến khi nhà nhập khẩu trả tiền 

C. Khống chế chứng từ cho đến khi nhà nhập khẩu kí chấp nhận hối phiếu

D. Tất cả các câu trên đều không chính xác

Câu 8: Căn cứ xác định giao hàng từng phần trong vận tải biển:

A. Số lượng con tầu, hành trình

B. Hành trình, số lượng cảng bốc, cảng dỡ

C. Số lượng con tầu, số lượng cảng bốc cảng dỡ

D. Tất cả đều ko chính xác

Câu 12: Người ký trả tiền kỳ phiếu là:

A. Nhập khẩu

B. Xuất khẩu

C. Cả A và B

Câu 16: Ngày xuất trình chứng từ trong thanh toán L/C phải là ngày nào?

A. Trước hoặc cùng ngày giao hàng

B. Cùng ngày giao hàng

C. Sau ngày giao hàng

D. Trc hoặc cùng ngày hết hạn hiệu lực L/C

Câu 17: Tiền ký quỹ xác nhận L/C do ai trả:

A. người nhập khẩu

B. Người xuất khẩu

C. Ngân hàng PH L/C

D. Ngân hàng thông báo

Câu 18: Ai là quyết định sửa đổi L/C:

A. Người xuất khẩu

B. Người nhập khẩu

C. Ngân hàng thông báo

D. Ngân hàng phát hành

Câu 19: Bảo lãnh thanh toán hàng hoá xuất nhập khẩu có lợi cho ai:

A. Người nhập khẩu

B. Người xuất khẩu

C. Ngân hàng nhập khẩu

D. Ngân hàng xuất khẩu

Câu 21: Phương pháp yết giá ngoại tệ ở VN là: 

A. Phương pháp gián tiếp

B. Phương pháp trực tiếp 

Câu 23: Chính sách chiết khấu do ngân hàng nào tiến hành: 

A. Ngân hàng nhà nước

B. Ngân hàng thương mại

Câu 24: Chính sách chiết khấu cao có tác dụng đến:  

A. Tỷ giá hối đoái giảm xuống

B. Tỷ giá hối đoái tăng lên

C. Khuyến khích đầu tư nước ngoài

D. Tất cả đáp án trên

Câu 25: Phá giá tiền tệ có tác động đến:

A. Đẩy mạnh xuất khẩu hàng hoá

B. Giảm đầu tư vào trong nước

C. Khuyến khích du lịch ra nước ngoài

D. Tỷ giá hối đoái trở nên ổn định hơn 

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Thanh toán Quốc tế có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Thanh toán Quốc tế có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 38 Lượt thi
  • 45 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Sinh viên