Câu hỏi: Giả sử Mỹ và Anh đang ở trong chế độ bản vị vàng và giá vàng ở Mỹ được cố định ở mức 100 USD = 1 ounce và ở Anh là 50 GBP/1 ounce. Tỷ giá giữa đôla Mỹ và bảng Anh là:

87 Lượt xem
30/08/2021
3.3 6 Đánh giá

A. GBP/ USD =2

B. 2 GBP = 1 USD

C. 1 GBP = 0.5 USD

D. 5 GBP = 10 USD 

Đăng Nhập để xem đáp án
Câu hỏi khác cùng đề thi
Câu 3: Hiện nay VND đang được điều hành theo chế độ tỷ giá nào?

A. Cố định

B. Thả nổi tự do

C. Thả nổi có điều kiện

D. Ấn định

Xem đáp án

30/08/2021 1 Lượt xem

Câu 4: Bốn đồng tiền xác lập SDR là?

A. USD, EURO, GBP, Yên Nhật

B. USD, CNY, EURO, GBP

C. USD, CNY, EURO, RÚP

D. CNY, EURO, GBP, Yên Nhật

Xem đáp án

30/08/2021 3 Lượt xem

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Thanh toán Quốc tế - Phần 17
Thông tin thêm
  • 1 Lượt thi
  • 45 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Sinh viên