Câu hỏi: Giả sử tại thời điểm t, ngân hàng A niêm yết: GBP /USD = 1.7281 / 89 và JPY /USD = 0.0079/82. Vậy tỷ giá GBP / JPY sẽ là:

43 Lượt xem
30/08/2021
3.7 9 Đánh giá

A. 210,74 / 218,85

B. 218.75 / 210.84

C. 210.7439 / 218.8481

D. 210.8415 / 218.7484

Đăng Nhập để xem đáp án
Câu hỏi khác cùng đề thi
Câu 1: Việt Nam áp dụng chế độ tỷ giá nào với đồng Dollar Mỹ?

A. Cố định không biên độ

B. Cố định có biên độ

C. Kiểm soát

D. Không kiểm soát

Xem đáp án

30/08/2021 3 Lượt xem

Câu 3: Nếu thu nhập quốc dân > chi tiêu quốc dân thì:

A. Tiết kiệm > đầu tư nội địa

B. Thặng dư cán cân vãng lai

C. Thâm hụt cán cân vốn

D. Tất cả các câu trên đúng

Xem đáp án

30/08/2021 1 Lượt xem

Câu 4: Bốn đồng tiền xác lập SDR là?

A. USD, EURO, GBP, Yên Nhật

B. USD, CNY, EURO, GBP

C. USD, CNY, EURO, RÚP

D. CNY, EURO, GBP, Yên Nhật

Xem đáp án

30/08/2021 3 Lượt xem

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Thanh toán Quốc tế - Phần 17
Thông tin thêm
  • 1 Lượt thi
  • 45 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Sinh viên