Câu hỏi: Tỷ giá niêm yết gián tiếp cho biết gì?

74 Lượt xem
30/08/2021
3.6 9 Đánh giá

A. Bao nhiêu đơn vị tiền tệ bạn phải có để đổi lấy 1 USD

B. 1 đơn vị ngoại tệ trị giá bao nhiêu USD

C. Bao nhiêu đơn vị ngoại tệ cần có để lấy 1 đơn vị nội tệ

D. Bao nhiêu đơn vị nội tệ bạn cần để đổi lấy 1 đơn vị ngoại tệ:

Đăng Nhập để xem đáp án
Câu hỏi khác cùng đề thi
Câu 1: Bốn đồng tiền xác lập SDR là?

A. USD, EURO, GBP, Yên Nhật

B. USD, CNY, EURO, GBP

C. USD, CNY, EURO, RÚP

D. CNY, EURO, GBP, Yên Nhật

Xem đáp án

30/08/2021 3 Lượt xem

Câu 2: Thanh Toán Quốc Tế là hoạt động chủ yếu giữa:

A. Các quốc gia với nhau

B. Các công ty có vốn đầu tư nước ngoài

C. Các ngân hàng

D. Nội bộ trong một quốc gia

Xem đáp án

30/08/2021 2 Lượt xem

Câu 3: Hiện nay VND đang được điều hành theo chế độ tỷ giá nào?

A. Cố định

B. Thả nổi tự do

C. Thả nổi có điều kiện

D. Ấn định

Xem đáp án

30/08/2021 1 Lượt xem

Câu 5: Nguyên nhân Argentina tuân theo chế độ tỉ giá hối đoái của Mỹ?

A. Do USD là đồng tiền của nước này

B. Bị dollar hóa

C. Do chính phủ quy định

D. Cả 3 phương án trên đều sai

Xem đáp án

30/08/2021 1 Lượt xem

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Thanh toán Quốc tế - Phần 17
Thông tin thêm
  • 1 Lượt thi
  • 45 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Sinh viên