Câu hỏi: Bản tổng kết tất cả các giao dịch kinh tế giữa người cư trú và người không cư trú được gọi là:

35 Lượt xem
30/08/2021
3.3 8 Đánh giá

A. Cán cân mậu dịch

B. Tài khoản vãng lai

C. Cán cân thanh toán quốc tế

D. Cán cân vốn

Đăng Nhập để xem đáp án
Câu hỏi khác cùng đề thi
Câu 4: Thị trường ngoại hối là nơi nào?

A. Diễn ra hoạt động mua bán cổ phần và trái phiếu ghi ngoại tệ

B. Giao dịch mua bán công cụ ghi ngoại tệ

C. Giao dịch mua bán kim loại quý

D. Diễn ra việc mua bán các đồng tiền khá 

Xem đáp án

30/08/2021 2 Lượt xem

Xem đáp án

30/08/2021 2 Lượt xem

Câu 6: Điều kiện quan trọng nhất để được xét vào TTQT là gì?

A. Sử dụng ngoại tệ

B. Đi qua biên giới quốc gia

C. Yêu cầu của xuất khẩu

D. Yêu cầu của nhập khẩu

Xem đáp án

30/08/2021 2 Lượt xem

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Thanh toán Quốc tế - Phần 17
Thông tin thêm
  • 1 Lượt thi
  • 45 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Sinh viên