Câu hỏi: Nếu tỷ giá USD/ CHF = 2.2128/30. USD / SGD= 2.7227/72 thì tỷ giá CHF /SGD là:

54 Lượt xem
30/08/2021
3.8 8 Đánh giá

A. 1.2303/25

B. 1.2303/24

C. 0.8114/23

D. 0.8127/15

Đăng Nhập để xem đáp án
Câu hỏi khác cùng đề thi
Câu 2: Bốn đồng tiền xác lập SDR là?

A. USD, EURO, GBP, Yên Nhật

B. USD, CNY, EURO, GBP

C. USD, CNY, EURO, RÚP

D. CNY, EURO, GBP, Yên Nhật

Xem đáp án

30/08/2021 3 Lượt xem

Câu 3: Điều kiện quan trọng nhất để được xét vào TTQT là gì?

A. Sử dụng ngoại tệ

B. Đi qua biên giới quốc gia

C. Yêu cầu của xuất khẩu

D. Yêu cầu của nhập khẩu

Xem đáp án

30/08/2021 2 Lượt xem

Câu 4: Đồng tiền của Liên Minh Châu Âu được gọi là:

A. Đôla Châu Âu

B. Đồng EURO

C. Đơn vị tiền tệ

D. SDR

Xem đáp án

30/08/2021 2 Lượt xem

Câu 5: Nếu thu nhập quốc dân > chi tiêu quốc dân thì:

A. Tiết kiệm > đầu tư nội địa

B. Thặng dư cán cân vãng lai

C. Thâm hụt cán cân vốn

D. Tất cả các câu trên đúng

Xem đáp án

30/08/2021 1 Lượt xem

Xem đáp án

30/08/2021 2 Lượt xem

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Thanh toán Quốc tế - Phần 17
Thông tin thêm
  • 1 Lượt thi
  • 45 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Sinh viên