Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Dân số học - Phần 7

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Dân số học - Phần 7

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 481 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Dân số học - Phần 7. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Luật - Môn khác. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.2 6 Đánh giá
Cập nhật ngày

20/10/2021

Thời gian

45 Phút

Tham gia thi

35 Lần thi

Câu 1: Dân số học là một môn cơ sở của y học cộng đồng, chọn câu sai:

A. Là cơ sở để đề ra các chính sách phát triển y tế

B. Là cơ sở để hoạch định chính sách phát triển kinh tế xã hội

C. Dân số là cơ sở để đánh giá tình trạng sức khỏe cộng đồng

D. Là cơ sở để đề đặt mục tiêu và đánh giá chương trình chăm sóc sức khỏe

Câu 5: Các phương pháp đặc trưng để nghiên cứu các quá trình dân số là:

A. Phép phân tích ngang và phân tích dọc

B. Phương pháp thế hệ hiện thực và thế hệ giả định

C. Phương pháp thế hệ và đoàn hệ

D. Tất cả đều đúng

Câu 6: Trong dân số học, có một mối quan hệ đặc biệt mà không môn khoa học nào có được là:

A. Thời gian và không gian

B. Độ tuổi và giới tính

C. Thời gian và độ tuổi

D. Giới tính và thời gian

Câu 7: Lịch sử đã chứng minh cả về thời gian và không gian rằng các nước ở những bậc thang phát triển khác nhau thì tình trạng dân số cũng khác hẳn nhau, cụ thể:

A. Qui mô dân số ở các nước phát triển lớn hơn và tăng nhanh hơn nhiều so với các nước đang phát triển

B. Tỷ lệ trẻ em dưới 14 tuổi ở các nước đang phát triển cũng cao hơ nhiều so với các nước phát triển

C. Tỷ lệ người già (65 tuổi trở lên) trong tổng dân số ở các nước đang phát triển lại thấp hơn so với các nước đã phát triển, 4% so với 14% (khong chắc)

D. Tình hình sinh sản và tử vong ở cả 2 nhóm nước này cũng có sự khác biệt rất lớn

Câu 9: Trong phương trình cân bằng dân số thì B được ký hiệu là:

A. Dân số vào đầu kỳ

B. Số trẻ sinh ra trong kỳ

C. Số người chết trong kỳ

D. Số người nhập cư

Câu 10: Trong phương trình cân bằng dân số thì Po được ký hiệu là:

A. Dân số vào đầu kỳ

B. Số trẻ sinh ra trong kỳ

C. Số người chết trong kỳ

D. Số người nhập cư

Câu 11: Trong phương trình cân bằng dân số thì D được ký hiệu là:

A. Dân số vào đầu kỳ

B. Số trẻ sinh ra trong kỳ

C. Số người chết trong kỳ

D. Số người nhập cư

Câu 12: Trong phương trình cân bằng dân số thì I được ký hiệu là:

A. Dân số vào đầu kỳ

B. Số trẻ sinh ra trong kỳ

C. Số người chết trong kỳ

D. Số người nhập cư

Câu 13: Trong phương trình cân bằng dân số thì O được ký hiệu là:

A. Dân số vào đầu kỳ

B. Số trẻ sinh ra trong kỳ

C. Số người xuất cư

D. Số người nhập cư

Câu 19: Người đề ra lý thuyết tối ưu là ai?

A. Alfred Sawry

B. C.Mác và F.Anghen

C. Thomas Robert Malthus

D. Khổng Tử

Câu 21: Thời kỳ cách mạng công nghiệp còn được gọi là cách mạng công nghiệp lần thứ nhất, thường được tính từ khoảng thế kỷ:

A. 16,17 đến giữa thế kỷ 20

B. 15,17 đến giữa thế kỷ 20

C. 17,18 đến giữa thế kỷ 20

D. Tất cả đều sai

Câu 23: Theo học thuyết của Malthus cho rằng:

A. Dân số phát triển theo cấp số nhân

B. Dân số phát triển theo cấp số cộng, cấp số mũ

C. Sự phát triển của dân số học dựa trên các quy luật tự nhiên và xã hội

D. Quan điểm về phân chia đẳng cấp xã hội của tầng lớp phong kiến phương Tây

Câu 24: Lý thuyết quá độ dân số để mô tả sự biến động của:

A. Mức sinh, mức chết của các nước

B. Mức sinh, kết hộn của các nước

C. Mức chết, di dân

D. Mức sinh, di dân

Câu 25: Chế độ tái sản xuất dân số tự nhiên được đặc trưng bởi sự bởi sự không quan tâm đến hậu quả sinh đẻ, nhất là ảnh hưởng của nó tới mức sống. Kết quả là:

A. Mức sống thấp, chết ít và sinh ít

B. Mức sống cao, chết ít và sinh nhiều

C. Mức sống thấp, chết nhiều và sinh nhiều

D. Mức sống cao, chết nhiều và sinh nhiều

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Dân số học có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Dân số học có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 35 Lượt thi
  • 45 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Sinh viên