Trắc nghiệm thi nghiệp vụ Kế toán kho bạc nhà nước có đáp án

Trắc nghiệm thi nghiệp vụ Kế toán kho bạc nhà nước có đáp án

  • 11/09/2021
  • 748 Câu hỏi
  • 500 Lượt xem

Trắc nghiệm hay chia sẻ bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi nghiệp vụ Kế toán kho bạc nhà nước nhằm giúp các bạn ôn tập và luyện thi viên chức đạt kết quả cao. Trắc nghiệm phù hợp với việc ôn thi công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức.

3.2 5 Đánh giá
Cập nhật ngày

11/09/2021

Điểm TB

2.2

Tham gia thi

38 Lần thi

Hiển thị 1-10 của 30