Trắc nghiệm thi nghiệp vụ Kế toán kho bạc nhà nước có đáp án - Phần 8

Trắc nghiệm thi nghiệp vụ Kế toán kho bạc nhà nước có đáp án - Phần 8

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 182 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm thi nghiệp vụ Kế toán kho bạc nhà nước có đáp án - Phần 8. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Trắc nghiệm công chức. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.3 8 Đánh giá
Cập nhật ngày

16/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

0 Lần thi

Câu 1: Đơn vị nào quyết định tỷ lệ % phân chia các khoản thu NS các cấp ở địa phương:

A. Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định tỷ lệ phần trăm (%) đối với các khoản thu phân chia giữa ngân sách các cấp ở địa phương

B.  Hội đồng nhân dân cấp huyện quyết định tỷ lệ phần trăm (%) đối với các khoản thu phân chia giữa ngân sách các cấp ở địa phương

C. Hội đồng nhân dân cấp xã quyết định tỷ lệ phần trăm (%) đối với các khoản thu phân chia giữa ngân sách các cấp ở địa phương

D. UBND tỉnh quyết định tỷ lệ phần trăm (%) đối với các khoản thu phân chia giữa ngân sách các cấp ở địa phương

Câu 2: Khi thực hiện thoái thu các khoản thu ngân sách đã được điều tiết cho các cấp ngân sách, thì:  

A. Cơ quan Tài chính của cấp Ngân sách được hưởng ra quyết định hoàn trả

B. Cơ quan Tài chính ở cấp cao nhất ra quyết định hoàn trả  

Câu 3: Quỹ dự trữ Tài chính được quản lý tại KBNN và:

A. Được Kho bạc trả lại phần lãi TG quỹ DTTC mà NH trả cho KBNN

B. Không được trả lãi

Câu 5: Đối tượng tham gia thanh toán LKB là:

A. Tất cả các đơn vị, các nhân có TK tại KB-A chuyển tiền đến đối tượng được hưởngmở TK tại KB

B. Đơn vị hưởng mở TK tại KB-B, đơn vị chuyển tiền không có TK ở KB-A

C. Đơn vị chuyển tiền mở TK tại KB-A, đơn vị hưởng không có TK ở KB-B

D. Cả a,b,c đều đúng

Câu 7: Giấy đề nghị mở TK tại Kho bạc chỉ làm lại khi:

A. Chủ TK đã được thay đổi

B. Tên đơn vị thay đổi

C. Chủ TK đã được thay đổi,Tên đơn vị thay đổi, thay đổi tính chất hoạt động hoặc thay đổiquyền sở hữu cá nhân

D. Tên đvị thay đổi, thay đổi mẫu dấu hoặc thay đổi quyền sở hữu tài khoản

Câu 9: Hãy phát hiện câu sai trong " Đối tượng nộp thuế trực tiếp vào KBNN ":

A. Các DN trong và ngoài nước; các C.ty, XN, tổ chức KT có tư cách pháp nhân

B. Các tổ chức KT tập thể, cá thể có địa điểm KD cố định,DT lớn 

C. Thuế SD đất nông nghiệp

Câu 10: Phát hiện câu sai trong " Đối tượng được phép thu qua CQ thu ":

A. Các đối tượng KD không ổn định, không thường xuyên

B. Các hộ có thu nhập nhỏ không có điều kiện nộp trực tiếp

C. Thuế SD đất NN, các khoản thu ở xã, cưả khẩu xa trụ sở KBNN

D. Các C.ty TNHH

Câu 11: Trong hình thức thu thuế, phí, lệ phí bằng Chuyển khoản - Đối tượng nộp phải lập mấy liên và KBNN sử dụng liên số mấy để hạch toán thu NSNN:

A. Lập 4 liên - KBNN sữ dụng Liên số 1

B. Lập 4 liên - KBNN sử dụng liên số 2

C. Lập 4 liên - KBNN sử dụng liên số 3

Câu 12: Trong hình thức thu thuế, phí, lệ phí bằng Tiền mặt- Đối tượng nộp phải lập mấy liên GNT và KBNN sử dụng liên số mấy để hạch toán thu NSNN:

A. Lập 3 liên - KBNN sử dụng Liên số 1

B. Lập 3 liên - KBNN sử dụng Liên số 2

C. Lập 3 liên - KBNN sử dụng Liên số 3

Câu 13: Tìm sâu sai trong phát biểu sau: Đối với trường hợp hoàn trả các khoản thu NS- căn cứ vào quyết định của cơ quan tài chính, KBNN:

A. Hạch toán giảm thuNS hoặc hạch toán chi NS

B. Thanh toán trực tiếp cho đối tượng được hưởng

C. Chi cho CQ thu để trả cho đối tượng được hưởng

Câu 15: Chương 151A " Các đơn vị KT có 100% vốn nước ngoài " quy định hạch toán số thu, chi NS của:

A. Các đơn vị do TW quản lý

B. Các đơn vị do TW và địa phương quản

Câu 18: Chi NSNN được thực hiện theo 2 phương thức nào?

A. Chi bằng dự toán KP và chi bằng LCT

B. Chi bằng TM và chi bằng CK

Câu 19: Cách xác định chênh lệch thu-chi NSTW bằng phương pháp: 

A. (Có741-Nợ 741) - ( PS Nợ 301 - PS Có 301)

B. ( PS Nợ 701 - PS Có 741 ) - ( PS Nợ 301 - PS Có 301)

C. Dư Có 701 - Dư Nợ 301

Câu 20: Tìm câu sai trong các khoản thu điều tiết 100% NSTW:

A. Thuế TNDN đối với các đơn vị hạch toán toàn ngành

B. Thuế GTGT hàng nhập khẩu (014.02,03)

C. Thuế Tiêu thụ đặc biệt (015.04)

Câu 21: Tìm câu sai trong các khoản thu điều tiết 100% cho NSTP:

A. Thu tiền thuê nhà thuộc sở hữu NN (028)

B. Thu quyền SD đất (009)

C. Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước (023)

D. Thu hồi vốn DNNN (025)

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Trắc nghiệm thi nghiệp vụ Kế toán kho bạc nhà nước có đáp án

Chủ đề: Trắc nghiệm thi nghiệp vụ Kế toán kho bạc nhà nước có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 0 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Người đi làm