Trắc nghiệm thi nghiệp vụ Kế toán kho bạc nhà nước có đáp án - Phần 6

Trắc nghiệm thi nghiệp vụ Kế toán kho bạc nhà nước có đáp án - Phần 6

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 84 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm thi nghiệp vụ Kế toán kho bạc nhà nước có đáp án - Phần 6. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Trắc nghiệm công chức. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.8 6 Đánh giá
Cập nhật ngày

16/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

0 Lần thi

Câu 6: Đối với các đơn vị thực hiện cơ chế tự chủ tài chính , KP tiết kiệm được từ các khoảnchi hành chính, được phép chi bổ sung thu nhập của CBCC theo quy định: tiền lương tính cảở mục chi lương (1 lần):

A. Không vượt quá 1 lần so với mức lương tối thiểu do NN quy định

B. Không vượt quá 1,8 lần so với mức lương tối thiểu do NN quy định

C. Không hạn chế

Câu 9: Đối với các đơn vị sự nghiệp có thu, trường hợp nguồn thu bị giảm sút thì tiền lươngcủa CBCC phải?

A.  Được đảm bảo mức tiền lương tối thiểu

B. Theo hiệu quả của đơn vị

Câu 15: Đối với đơn vị sự nghiệp có thu "Mức NSNN đảm bảo" được xác định:

A. Xác định lại hàng năm

B. Xác định lại sau thời hạn 3 năm

Câu 16: Tìm câu trả lời đúng: Đối với các đơn vị sự nghiệp có thu, trường hợp nguồn thu bị giảm sút, để đảm bảo tiền lương của người lao động ở mức tối thiểu theo quy định của Nhà nước, có thể sử dụng nguồn kinh phí sau:

A. Kinh phí NSNN cấp để thực hiện tinh giản biên chế

B. Kinh phí nghiên cứu khoa học

C. Mua sắm sửa chữa được xác định trong phần thu để lại

D. Quỹ dự phòng ổn định thu nhập

Câu 17: Đối với các đơn vị dự toán cấp 1, 2 (BCA) các mục chi 100, 102, 103, 108, 113, 119 KBNN:

A. Thực hiện kiểm tra chi tiết nội dung

B. Không được kiểm tra, trưởng đvị chịu trách nhiệm về QĐ của mình

Câu 18: Đối với các mục chi 118, 119, 145, 147, 148, 149, Đơn vị sử dụng NS thuôc BCA:

A. Được phép điều chỉnh giữa các TM trong phạm vi một mục

B. Phải có ý kiến của cơ quan cấp trên trực tiếp trước khi điều chỉnh

Câu 19: Trái phiếu chính phủ gồm:

A. Tín phiếu KB, Trái phiếu KB

B. Tín phiếu KB, Trái phiếu KB, Trái phiếu đầu tư

Câu 20: Phát hành trái phiếu bằng ngoại tệ theo:

A. Quy chế phát hành trái phiếu CP thông thường

B. Quy chế riêng

Câu 21: Tìm câu sai trong phát biểu sau: Trái phiếu KB

A. Dùng để bán, tặng , cho, thừa kế, cầm cố

B. Được dùng làm phương tiện thay thế tiền trong lưu thông

C. Được lưu ký hoặc gửi KBNN

D. Được niêm yết, giao dịch tại TTCK

Câu 23: Trái phiếu ghi sổ gồm 2 liên: Liên 1 lưu tại KB phát hành, Liên 2 giao cho người mua,áp dụng cho đối tượng mua với số tiền:

A. 100 triệu đồng trở lên500 triệu đồng trở lên

B. 500 triệu đồng trở lên

C. 1 tỷ đồng trở lên

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Trắc nghiệm thi nghiệp vụ Kế toán kho bạc nhà nước có đáp án

Chủ đề: Trắc nghiệm thi nghiệp vụ Kế toán kho bạc nhà nước có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 0 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Người đi làm