Trắc nghiệm Luật giáo dục ôn thi công chức, viên chức có đáp án - Phần 6

Trắc nghiệm Luật giáo dục ôn thi công chức, viên chức có đáp án - Phần 6

  • 30/08/2021
  • 30 Câu hỏi
  • 69 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm Luật giáo dục ôn thi công chức, viên chức có đáp án - Phần 6. Tài liệu bao gồm 30 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Trắc nghiệm công chức. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.3 6 Đánh giá
Cập nhật ngày

16/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

1 Lần thi

Câu 2:  Điều 16, quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non. Người đứng đầu cơ sở giáo dục mầm non chỉ đạo, tổ chức đánh giá giáo viên mầm non theo?

A. Tiêu chuẩn lựa chon giáo viên

B. Chuẩn nghề nghiệp giáo viên

C. Phát triển chuyên môn nghiệp vụ

D. Kết quả đánh giá giáo viên

Câu 5: Điều lệ trường mầm non quy định: Đối tượng trẻ em không được tiếp nhận vào học trong các cơ sở giáo dục mầm non khi trẻ?

A. Không thích đi học

B. Hiếu động nghịch ngợm

C. Biếng ăn, gầy yếu

D. Đang mắc bệnh bẩm sinh nguy hiểm

Câu 6: Phạm vi điều chỉnh của luật Viên chức quy định về?

A. Quyền nghĩa vụ trách nhiệm của doanh nghiệp

B. Quyền và nghĩa vụ của người lao động trong doanh nghiệp tư nhân

C. Quyền của người lao động ngoài cơ quan nhà nước

D. Quyền và nghĩa vụ của viên chức, tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong sự nghiệp công lập

Câu 9: Điều 27, Luật viên chức quy định chế độ tập sự trong thời gian

A. Từ 4 đến 16 tháng

B. Từ 6 đến 21 tháng

C. Từ 3 đến 12 tháng

D. Từ 5 đến 19 tháng

Câu 10: Đơn vị nào có trách nhiệm xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng viên chức? (Điều 34 Luật viên chức)

A. Đơn vị ngoài công lập

B. Đơn vị sự ngoài nghiệp công lập

C. Đơn vị hành chính

D. Đơn vị sự nghiệp công lập

Câu 12: Quy tắc ứng xử được áp dụng đối với đối tượng nào sau đây? (Thông tư số 06/2019/TT-BGDĐT ngày 12/4/2019)

A. Chỉ áp dụng đối với giáo viên trong cơ sở giáo dục tiểu học, trung học cơ sở

B. Áp dụng riêng đối với học sinh trong cấp trung học cơ sở và tiểu học

C. Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, cha mẹ người học trong cơ sở giáo dục

D. Riêng đối với cán bộ quản lý trong cơ sở giáo dục mầm non và tiểu học

Câu 13: Đối tượng áp dụng trong Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 9/6/2015 về việc đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức là ai?

A. Chủ doanh nghiệp tư nhân

B. Công nhân, nông dân, tri thức

C. Học sinh, sinh viên, học viên

D. Cán bộ, công chức, viên chức

Câu 17: Nội dung nào sau đây không phải là nhiệm vụ của giáo viên mầm non? (Điều 35, Điều lệ trường mầm non)

A. Làm việc riêng khi đang tổ chức hoạt động nuôi dưỡng

B. Trao dồi đạo đức, dữ gìn phẩm chất

C. Thực hiện nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ

D. Bảo vệ tính mạng an toàn của trẻ

Câu 20: Theo quy định tại Điều 8 Luật Giáo dục, văn bằng là?

A. Của hệ thống giáo dục quốc dân cấp cho người học sau khi tốt nghiệp cấp học.

B. Của hệ thống giáo dục quốc dân cấp cho người học sau khi tốt nghiệp trình độ đào tạo theo quy định của Luật này.

C. Cả 02 phương án trên đều đúng.

Câu 22: Theo Điều 70 Luật giáo dục năm 2005, Nhà giáo phải có những tiêu chuẩn nào dưới đây?

A. Đủ sức khoẻ theo yêu cầu nghề nghiệp

B. Phẩm chất, đạo đức, tư tưởng tốt

C. Cả 02 phương án trên đều đúng

Câu 23: Theo quy định tại Văn bản số 04/VBHN-BDGBT Ban hành điều lệ trường mầm non thì Nhiệm vụ quyền hạn của trường mầm non?

A. Xây dựng cơ sở vật chất theo yêu cầu chuẩn hóa, hiện đại hóa hoặc theo yêu cầu tối thiểu

B. Huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực theo quy định của pháp luật.

C. Thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em ba tuổi.

Câu 26: Luật giáo dục 2005 có hiệu lực thi hành từ ngày nào?

A. 01 tháng 01 năm 2006

B. 01 tháng 01 năm 2005

C. 01 tháng 12 năm 2005

Câu 27: Luật viên chức gồm bao nhiêu chương, bao nhiêu điều?

A. 8 chương, 82 điều

B. 6 chương, 62 điều

C. 7 chương, 72 điều

Câu 28: Theo quy định tại Văn bản số 04/VBHN-BDGBT Ban hành điều lệ trường mầm non thì trưởng phòng giáo dục và đào tạo cấp huyện có thẩm quyền?

A. Cho phép hoạt động giáo dục đối với nhà trường, nhà trẻ.

B. Đình chỉ hoạt động giáo dục đối với nhà trường, nhà trẻ.

C. Cả 02 phương án trên đều đúng.  

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Trắc nghiệm Luật giáo dục ôn thi công chức, viên chức có đáp án

Chủ đề: Trắc nghiệm Luật giáo dục ôn thi công chức, viên chức có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 1 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Người đi làm