Trắc nghiệm Luật giáo dục ôn thi công chức, viên chức có đáp án - Phần 19

Trắc nghiệm Luật giáo dục ôn thi công chức, viên chức có đáp án - Phần 19

  • 30/08/2021
  • 30 Câu hỏi
  • 212 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm Luật giáo dục ôn thi công chức, viên chức có đáp án - Phần 19. Tài liệu bao gồm 30 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Trắc nghiệm công chức. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.2 5 Đánh giá
Cập nhật ngày

16/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

0 Lần thi

Câu 2: Theo điều 110 Luật GD việc công nhận văn bằng của người Việt Nam do nước ngoài cấp được thực hiện theo quy định của: 

A. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

B. Chính phủ 

C. Pháp luật Việt Nam.

D. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Câu 3: Theo điểm mới của điều 109 Luật GD số 44/209/QH12 thì các hình thức hợp tác, đầu tư của nước ngoài về GD tại Việt Nam bao gồm:

A. Thành lập cơ sở GD

B.  Liên kết đào tạo

C. Thành lập văn phòng đại diện

D. Tất cả đều đúng.

Câu 4: Điểm mới trong điều 109 Luật GD số 44/ 2009/ QH12 so với Luật GD 2005 là:

A. Luật GD 2009 điều 109 có 4 khoản còn luật GD 2005 chỉ có 2 khoản

B. Luật GD 2009 điều 109 có 5 khoản còn luật GD 2005 chỉ có 3 khoản

C. Luật GD 2009 điều 109 có 3 khoản còn luật GD 2005 chỉ có 2 khoản

D. Luật GD 2009 điều 109 có 4 khoản còn luật GD 2005 chỉ có 3 khoản

Câu 5: Điểm mới trong luật GD 2009 điều 108 có thêm 1 khoản mới đó là:

A. Thủ tướng Chính phủ quy định cụ thể việc công dân Việt Nam ra nước ngoài giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học và trao đổi học thuật

B. Thủ tướng Chính phủ quy định việc hợp tác về GD với tổ chức, cá nhân nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

C. Cả 2 đều đúng

D. Cả 2 đều sai

Câu 7: Theo điều 101 Luật GD điểm mới bổ sung trong Luật GD số 44/2009/QH12 so với luật GD số 38/ 2005/ QH11 là? 

A. Nhà nước khuyến khích các tổ chức, cá nhân tài trợ, ủng hộ để phát triển sự nghiệp GD

B. Không được lợi dụng việc tài trợ, ủng hộ để phát triển sự nghiệp GD để ép buộc đóng góp tiền hoặc hiện vật.

C. Cả 2 đều đúng

D. Cả 2 đều sai.

Câu 8: Theo điều 101 Luật GD. Học phí, lệ phí tuyển sinh là:

A. Các khoản thu từ hoạt động tư vấn, chuyển giao công nghệ, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của các cơ sở GD

B. Đầu tư của các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài để phát triển GD

C. Các khoản tài trợ khác của tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài theo quy định của PL

D. Tất cả đều đúng

Câu 9: Theo điều 99 Luật GD thì Nội dung quản lý nhà nước về GD bao gồm nội dung nào:

A. Tổ chức, quản lý công tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ trong lĩnh vực GD. Tổ chức, quản lý công tác hợp tác quốc tế về GD

B. Quy định việc tặng danh hiệu vinh dự cho người có nhiều công lao đối với sự nghiệp GD.

C. Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về GD; giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý các hành vi vi phạm PL về GD.

D. Tất cả đều đúng

Câu 10: Theo điều 97 Luật GD thì Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh có trách nhiệm:

A. Động viên toàn dân chăm lo cho sự nghiệp GD.

B. Tạo điều kiện để người học được vui chơi, hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao lành mạnh.

C. phối hợp với nhà trường giáo dục thanh niên, thiếu niên và nhi đồng; vận động đoàn viên, thanh niên gương mẫu trong học tập, rèn luyện và tham gia phát triển sự nghiệp GD.

D. Cả 3 đều đúng

Câu 11: Theo điều 97 Luật GD cơ quan có trách nhiệm động viên toàn dân chăm lo cho sự nghiệp GD là:

A. Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

B. Các tổ chức thành viên của Mặt trận

C. Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

D. Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên của Mặt trận

Câu 12: Theo điều 96 Luật GD thì Ban đại diện cha mẹ học sinh là:

A. do cha mẹ hoặc người giám hộ học sinh từng lớp, từng trường cử ra 

B. do cha mẹ hoặc người giám hộ học sinh từng lớp cử ra để phối hợp với nhà trường thực hiện các hoạt động giáo dục

C. do cha mẹ hoặc người giám hộ học sinh từng trường cử ra

D. do cha mẹ hoặc người giám hộ học sinh từng lớp, từng trường cử ra để phối hợp với nhà trường thực hiện các hoạt động giáo dục.

Câu 14: Theo điều 88 luật GD thì những hành vi người học không được làm là:

A. Xúc phạm nhân phẩm, danh dự, xâm phạm thân thể nhà giáo, cán bộ, nhân viên của cơ sở GD và người học khác.

B. Không được sử dụng trang thiết bị, phương tiện phục vụ các hoạt động học tập, văn hóa, thể dục, thể thao của nhà trường, cơ sở GD khác.

C. Gian lận trong học tập, kiểm tra, thi cử, tuyển sinh

D. Cả a và c đúng

Câu 15: Theo điều 77 luật GD trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên hướng dẫn thực hành ở cơ sở dạy nghề là?

A. Có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm hoặc bằng tốt nghiệp đại học và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.

B. Có bằng tốt nghiệp trung cấp nghề, cao đẳng nghề hoặc là nghệ nhân, công nhân kĩ thuật. 

C. Có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.

D. Cả 3 đều đúng

Câu 16: Theo điều 37 Luật giáo dục 2005. Học sinh học hết chương trình dạy nghề trình độ sơ cấp, chương trình bồi dưỡng nâng cao trình độ nghề thì được:

A. Thủ trưởng cơ sở giáo dục nghề nghiệp cấp chứng chỉ nghề.

B. Hiệu trưởng nhà trường cấp bằng tốt nghiệp. 

C. Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp bằng nghề.

D. Cả 3 đều sai.

Câu 17: Theo Luật giáo dục 2019. Giáo dục thường xuyên là?

A. Giáo dục mà mọi công dân trong độ tuổi quy định bắt buộc phải học tập để đạt được trình độ học vấn tối thiểu theo quy định của pháp luật và được Nhà nước bảo đảm điều kiện để thực hiện

B. Giáo dục để thực hiện một chương trình giáo dục nhất định, được tổ chức linh hoạt về hình thức thực hiện chương trình, thời gian, phương pháp, địa điểm, đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời của người học.

C. Quá trình tổ chức hoạt động giáo dục để mọi công dân trong độ tuổi đều được học tập và đạt đến trình độ học vấn nhất định theo quy định của pháp luật.

D. Giáo dục theo khóa học trong cơ sở giáo dục để thực hiện một chương trình giáo dục nhất định, được thiết lập theo mục tiêu của các cấp học, trình độ đào tạo và được cấp văn bằng của hệ thống giáo dục quốc dân.

Câu 18: Theo Luật giáo dục 2019. Phổ cập giáo dục là?

A. Giáo dục theo khóa học trong cơ sở giáo dục để thực hiện một chương trình giáo dục nhất định, được thiết lập theo mục tiêu của các cấp học, trình độ đào tạo và được cấp văn bằng của hệ thống giáo dục quốc dân.

B. Quá trình tổ chức hoạt động giáo dục để mọi công dân trong độ tuổi đều được học tập và đạt đến trình độ học vấn nhất định theo quy định của pháp luật.

C. Giáo dục mà mọi công dân trong độ tuổi quy định bắt buộc phải học tập để đạt được trình độ học vấn tối thiểu theo quy định của pháp luật và được Nhà nước bảo đảm điều kiện để thực hiện

D. Giáo dục để thực hiện một chương trình giáo dục nhất định, được tổ chức linh hoạt về hình thức thực hiện chương trình, thời gian, phương pháp, địa điểm, đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời của người học.

Câu 19: Theo Luật giáo dục 2019. Kiểm định chất lượng giáo dục là?

A. Đơn vị học tập được tích hợp giữa kiến thức, kỹ năng và thái độ một cách hoàn chỉnh nhằm giúp cho người học có năng lực thực hiện trọn vẹn một hoặc một số công việc của một nghề.

B. Hoạt động đánh giá, công nhận cơ sở giáo dục hoặc chương trình đào tạo đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền ban hành.

C. Yêu cầu cần đạt về phẩm chất và năng lực của người học sau khi hoàn thành một chương trình giáo dục

D. Kiến thức, kỹ năng cơ bản, cốt lõi trong chương trình giáo dục trung học phổ thông mà người học phải tích lũy để có thể tiếp tục học trình độ giáo dục nghề nghiệp cao hơn.

Câu 20: Theo Luật giáo dục 2019. Khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông là?

A. Đơn vị học tập được tích hợp giữa kiến thức, kỹ năng và thái độ một cách hoàn chỉnh nhằm giúp cho người học có năng lực thực hiện trọn vẹn một hoặc một số công việc của một nghề.

B. Đơn vị dùng để đo lường khối lượng kiến thức, kỹ năng và kết quả học tập đã tích lũy được trong một khoảng thời gian nhất định.

C. Hình thức tổ chức quá trình giáo dục, đào tạo theo năm học.

D. Kiến thức, kỹ năng cơ bản, cốt lõi trong chương trình giáo dục trung học phổ thông mà người học phải tích lũy để có thể tiếp tục học trình độ giáo dục nghề nghiệp cao hơn.

Câu 21: Theo Luật giáo dục 2019. Niên chế là?

A. Kiến thức, kỹ năng cơ bản, cốt lõi trong chương trình giáo dục trung học phổ thông mà người học phải tích lũy để có thể tiếp tục học trình độ giáo dục nghề nghiệp cao hơn.

B. Đơn vị dùng để đo lường khối lượng kiến thức, kỹ năng và kết quả học tập đã tích lũy được trong một khoảng thời gian nhất định.

C. Đơn vị học tập được tích hợp giữa kiến thức, kỹ năng và thái độ một cách hoàn chỉnh nhằm giúp cho người học có năng lực thực hiện trọn vẹn một hoặc một số công việc của một nghề.

D. Hình thức tổ chức quá trình giáo dục, đào tạo theo năm học.

Câu 22: Luật giáo dục 2019 có hiệu lực thi hành từ ngày nào?

A. Ngày 01 tháng 7 năm 2020

B. Ngày 01 tháng 6 năm 2020

C. Ngày 31 tháng 12 năm 2019

D. Ngày 31 tháng 12 năm 2020.

Câu 25: Theo Luật giáo dục 2019. Kiểm định chất lượng giáo dục đối với giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học thực hiện theo quy định của Luật nào?

A. Luật Giáo dục nghề nghiệp và Luật Giáo dục 2019

B. Luật Giáo dục nghề nghiệp và Luật Giáo dục đại học

C. Luật Giáo dục đại học

D. Luật Giáo dục nghề nghiệp

Câu 26: Theo Luật giáo dục 2019. Xác định phương án đúng về Tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục?

A. Tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục do Nhà nước thành lập

B. Tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục do tổ chức, cá nhân trong nước, nước ngoài thành lập

C. Tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục nước ngoài

D. Tất cả các phương án đều đúng

Câu 27: Theo Luật giáo dục 2019. Xác định phương án đúng về Nội dung quản lý nhà nước về kiểm định chất lượng giáo dục? 

A. Ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục; quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục ở từng cấp học, trình độ đào tạo; nguyên tắc hoạt động, điều kiện và tiêu chuẩn của tổ chức, cá nhân hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục; cấp phép hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục; cấp, thu hồi giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục

B. Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân và cơ sở giáo dục thực hiện đánh giá, kiểm định chất lượng giáo dục

C. Quản lý hoạt động kiểm định chương trình đào tạo và kiểm định cơ sở giáo dục; Kiểm tra, đánh giá việc thực hiện quy định về kiểm định chất lượng giáo dụcc

D. Tất cả các phương án đều đúng

Câu 28: Theo Luật giáo dục 2019. Đối tượng kiểm định chất lượng giáo dục?

A. Chương trình đào tạo các trình độ đối với giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học

B. Cơ sở giáo dục

C. Cơ sở giáo dục đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên

D. Tất cả các phương án

Câu 29: Theo Luật giáo dục 2019. Phương án nào sau đây không phải là của Mục tiêu kiểm định chất lượng giáo dục?

A. Độc lập, khách quan, đúng pháp luật

B. Làm căn cứ để cơ sở giáo dục giải trình với chủ sở hữu, cơ quan nhà nước có thẩm quyền, các bên liên quan và xã hội về thực trạng chất lượng giáo dục 

C. Làm cơ sở cho người học lựa chọn cơ sở giáo dục, chương trình đào tạo, cho nhà tuyển dụng lao động tuyển chọn nhân lực

D. Xác nhận mức độ đáp ứng mục tiêu của cơ sở giáo dục hoặc chương trình đào tạo trong từng giai đoạn

Câu 30: Theo Luật giáo dục 2019. Phương án nào sau đây không phải là nguyên tắc kiểm định chất lượng giáo dục?

A. Bình đẳng, bắt buộc, định kỳ

B. Trung thực, công khai, minh bạch

C. Bảo đảm và nâng cao chất lượng giáo dục

D. Độc lập, khách quan, đúng pháp luật

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Trắc nghiệm Luật giáo dục ôn thi công chức, viên chức có đáp án

Chủ đề: Trắc nghiệm Luật giáo dục ôn thi công chức, viên chức có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 0 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Người đi làm