Trắc nghiệm Luật giáo dục ôn thi công chức, viên chức có đáp án - Phần 22

Trắc nghiệm Luật giáo dục ôn thi công chức, viên chức có đáp án - Phần 22

  • 30/08/2021
  • 30 Câu hỏi
  • 201 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm Luật giáo dục ôn thi công chức, viên chức có đáp án - Phần 22. Tài liệu bao gồm 30 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Trắc nghiệm công chức. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.6 8 Đánh giá
Cập nhật ngày

16/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

2 Lần thi

Câu 4: Theo điều 37 Luật giáo dục 2005. Sinh viên học hết chương trình dạy nghề trình độ cao đẳng thì được ?

A. Thủ trưởng cơ sở giáo dục nghề nghiệp cấp chứng chỉ nghề.

B. Hiệu trưởng nhà trường cấp bằng tốt nghiệp cao đẳng nghề. 

C. Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp bằng nghề.

D. Cả 3 đều sai.

Câu 5: Theo điều 37 Luật giáo dục 2005. Học sinh học hết chương trình dạy nghề trình độ trung cấp thì được.

A. Thủ trưởng cơ sở giáo dục nghề nghiệp cấp chứng chỉ nghề. 

B. Hiệu trưởng nhà trường cấp bằng tốt nghiệp trung cấp nghề.

C. Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp bằng nghề.

D. Cả 3 đều sai

Câu 6: Theo điều 7, luật giáo dục năm 2005: Cơ quan nào quy định việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài trong nhà trường và cơ sở giáo dục khác?

A. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

B. Chính phủ

C. Hiệu trưởng trường đại học

D. Thủ tướng Chính phủ

Câu 7: Theo Nghị định số 29/2012/NĐ-CP: Thay đổi chức danh nghề nghiệp là gì?

A. Là cấp độ thể hiện trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của viên chức trong từng ngành, lĩnh vực

B. Là việc viên chức được bổ nhiệm giữ chức danh nghề nghiệp ở hạng cao hơn trong cùng một ngành, lĩnh vực

C. Là việc viên chức được bổ nhiệm một chức danh nghề nghiệp khác phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ của vị trí việc làm đang đảm nhiệm

D. Tất cả các đáp án trên đều đúng

Câu 8: Theo thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT: Nhận định nào sau đây là đúng?

A. Phẩm chất là tư tưởng, lối sống của giáo viên trong thực hiện công việc, nhiệm vụ.

B. Phẩm chất là tư tưởng, đạo đức của giáo viên trong thực hiện công việc, nhiệm vụ.

C. Phẩm chất là tư tưởng, đạo đức, lối sống của giáo viên trong thực hiện công việc, nhiệm vụ

D. Tất cả các đáp án trên đều sai

Câu 10: Theo điều 37 Luật giáo dục 2005. Học sinh học hết chương trình trung cấp chuyên nghiệp thì được:

A. Thủ trưởng cơ sở giáo dục nghề nghiệp cấp chứng chỉ nghề.

B. Hiệu trưởng nhà trường cấp bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp.

C. Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp bằng nghề.

D. Cả 3 đều sai

Câu 13: Theo thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT: Đâu là các tiêu chí của tiêu chuẩn 2- Phát triển chuyên môn, nghiệp vụ quy định tại Điều 5?

A. Phát triển chuyên môn bản thân

B. Xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh

C. Sử dụng phương pháp dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh

D. Tất cả đáp án trên đều đúng

Câu 14: Theo điều 34 Luật giáo dục 2005. Phương pháp giáo dục nghề nghiệp phải kết hợp……. . ”

A. học đi đôi với hành

B. thực tiễn với khoa học.

C. rèn luyện kĩ năng thực hành với giảng dạy lí thuyết.

D. Cả a, b và c

Câu 15: Theo điều 34 Luật giáo dục 2005. Nội dung giáo dục nghề nghiệp coi trọng?

A. đào tạo năng lực thực hành nghề nghiệp

B. giáo dục đạo đức 

C. rèn luyện kĩ năng theo yêu cầu đào tạo của từng nghề

D. rèn luyện sức khỏe

Câu 17: Theo điều 7, luật giáo dục năm 2005: Cơ quan nào quy định việc dạy và học tiếng nói, chử viết của dân tộc thiểu số?

A. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

B. Chính phủ

C. Hiệu trưởng trường đại học

D. Thủ tướng Chính phủ

Câu 18: Theo điều 33 Luật giáo dục 2005 Trung cấp chuyên nghiệp nhằm đào tạo con người:

A. Lao động có kiến thức, kĩ năng thực hành cơ bản của 1 nghề, có khả năng làm việc độc lập và có tính sáng tạo, ứng dụng công nghệ vào công việc.

B. Lao động có kiến thức, kĩ năng nghề nghiệp ở các trình độ khác nhau, có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp.

C. Lao động có ý thức kỉ luật, tác phong công nghiệp, có sức khỏe nhằm tạo điều kiện cho người lao động có khả năng tìm việc làm.

D. Cả 3 đáp án a,b,c

Câu 21: Điều 76, Luật Giáo dục năm 2005 có tiêu đề nội dung là gì?

A. Ngày hiến chương các nhà giáo

B. Ngày hiến chương các nhà giáo Việt Nam

C. Ngày Quốc tế nhà giáo

D. Ngày nhà giáo Việt Nam

Câu 22: Theo quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/4/2008 của Bộ GDĐT quy định ở chương II có những quy định nào về đạo đức nhà giáo?

A. Phẩm chất chính trị; đạo đức nghề nghiệp; lối sống tác phong; giữ gìn, bảo vệ truyền thống đạo đức nhà giáo

B. Phẩm chất chính trị; lối sống tác phong; giữ gìn, bảo vệ truyền thống đạo đức nhà giáo

C. Phẩm chất chính trị; đạo đức nghề nghiệp; giữ gìn, bảo vệ truyền thống đạo đức nhà giáo

D. Đạo đức nghề nghiệp; lối sống tác phong; giữ gìn, bảo vệ truyền thống đạo đức nhà giáo

Câu 23: Theo điều 32 Luật giáo dục 2005. Đối với người có bằng tốt nghiệp THPT thì việc học trung cấp chuyên nghiệp được thực hiện từ:

A. từ 3 đến 4 năm học

B. từ 1 đến 2 năm học

C. từ 2 đến 3 năm học

D. từ 2 đến 4 năm học

Câu 25: Theo luật giáo dục năm 2005: Chương trình giáo dục có máy nội dung và nằm ở điều nào?

A. 2 nội dung - điều 4

B. 3 nội dung - điều 6

C. 4 nội dung - điều 6

Câu 26: Theo quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/4/2008 của Bộ GDĐT: Đâu là quy định về phẩm chất chính trị của nhà giáo?

A. Chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thi hành nhiệm vụ theo đúng quy định của pháp luật.

B. Không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao trình độ lý luận chính trị để vận dụng vào hoạt động giảng dạy, giáo dục và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

C.  Có ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành nghiêm sự điều động, phân công của tổ chức; có ý thức tập thể, phấn đấu vì lợi ích chung. Gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân, tích cực tham gia các hoạt động chính trị, xã hội.

D. Tất cả các đáp án trên đều đúng

Câu 28: Theo Nghị định số 29/2012/NĐ-CP: Cơ quan nào ban hành nội quy, quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức?

A. Chính phủ

B. Bộ nội vụ

C. Bộ giáo dục và Đào tạo

D. Nhà nước

Câu 29: Theo thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT: Đâu là các mức đối với mỗi tiêu chí về chuẩn nghề nghiệp giáo viên?

A. Mức đạt, mức khá, mức giỏi

B. Mức đạt, mức khá, mức tốt và mức xuất sắc Mức chưa đạt, đạt, mức khá, mức tốt

C. Mức đạt, mức khá, mức tốt

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Trắc nghiệm Luật giáo dục ôn thi công chức, viên chức có đáp án

Chủ đề: Trắc nghiệm Luật giáo dục ôn thi công chức, viên chức có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 2 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Người đi làm